nesna

Nord universitet skal drøfte Nesna på styremøtet i desember

Denne uka har Ola Borten Moe vært i Bodø og drøftet framtiden for campus Nesna med ledelsen ved Nord universitet. Saken blir tema på styremøtet før jul.

Torsdag traff rektor Hanne Solheim Hansen og styreleder Øyvind Fylling-Jensen ved Nord universitet, statsråd Ola Borten Moe.
Publisert

Torsdag var statsråd Ola Borten Moe i Bodø. Der traff han styreleder og ledelsen ved Nord universitet.

— Jeg hadde et hyggelig og konstruktivt møte med styreleder og ledelsen ved Nord universitet hvor vi snakket om Nord sin positive utvikling og hvordan de tenker rundt regjeringens klare ambisjon om å reetablere høyere utdanning på Nesna, forteller Ola Borten Moe etter møtet.

Han legger til:

— Vi er i full gang med å forberede en slik reetablering og vi tar med oss de innspillene som Nord kom med i den videre prosess. Det er ikke avklart hva slags løsning vi går for og det er derfor heller ikke naturlig å si noe mer konkret om innholdet i møtet.

Skal opp på styremøte i desember

Nå ligger det an til at styret ved Nord universitet skal drøfte sin rolle i forhold til Nesna-gjenoppbyggingen på neste møte.

— Vi hadde et godt møte med statsråden og vil fortsette dialogen med Kunnskapsdepartementet om Nesna. Vi vil behandle saken på vårt neste styremøte, sier styreleder Øyvind Fylling-Jensen ved Nord universitet.

— Og i den behandlingen ligger det å ta konkret stilling til om Nord universitet likevel skal gå inn og bygge opp igjen eller videreføre et høyere utdanningstilbud på Nesna?

— Det kan jeg ikke si noe som helst om, utenom at vi skal behandle saken i styret, sier Fylling-Jensen.

Nord universitet opplyser ellers at på møtet ble statsråden orientert av Nord universitets styreleder Øyvind Fylling Jensen og rektor Hanne Solheim Hansen om status for universitetet. Blant temaene var også veien videre for Nesna og realiseringen av regjeringens lovnader i Hurdalsplattformen.

— Partene er enige om å fortsette en konstruktiv dialog rundt utdanning på Nesna i ukene framover, heter det i informasjon som er sendt ut til de ansatte ved Nord universitet.

Nord-alternativet minst populært

Etter det Khrono erfarer er det fortsatt tre ulike løsninger for Nesna som drøftes. Den løsningen som de fagansatte og Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland ønsker seg minst, er at Nord universitet kommer inn igjen som aktør på Nesna.

— Tenk deg at du blir skilt og deretter tvinges inn igjen i det samme ekteskapet. Slik er nok bildet både kommuneledelsen og de faglige ansatte tegner dersom Nord universitet skulle komme på banen igjen, sier en sentralt plassert kilde til Khrono.

De færreste tror nå på en etablering av en selvstendig høgskole, slik det er formulert i Hurdalsplattformen. Og da er det UiT Norges arktiske universitet som skal være favoritten som samarbeidspartner, både for kommuneledelse og de ansatte, forteller kilden.

Det er også andre tråder som må nøstes opp for å gjøre en Nesna-gjenoppbygging mulig rent politisk. Etter det Khrono får opplyst vil lærerutdanningen på Helgeland måtte samles på Nesna, og at Nord universitets lærerutdanning i Mo i Rana ikke kan drives ved siden av.

Powered by Labrador CMS