Rektor Steinar Nebb på Høgskolen i Nord-Trøndelag er godt fornøyd med plattformen for fusjon som ligger på bordet før styremøtene 30. september. Foto: HiNT

Utsetter vanskelige spørsmål i fusjonen

I Nord-Trøndelag og Nordland er man blitt enige om å skyve på vanskelige spørsmål og håper på felles fusjonsvedtak 30. september.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

30. september er endelig d-dag for fusjonen mellom Universitet i Nordland (UiN)/Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Da avholder partene parallelle styremøter på grunnlag av en plattform som ble offentlig tirsdag denne uka.

Det har vært mange skjær i sjøen i forhandlingene rundt fusjon de siste ukene. Forhandlingsutvalgene og styrene har kommet til enighet om å skyve på noen av de vanskeligste beslutningene, blant annet fakultetsstrukturen. 

Ledelse uavhengig av geografi

Her har styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag hatt som forutsetning at to fakulteter - for lærerutdanning og helsefag - skulle legges til Nord-Trøndelag og ledes av HiNT. Men det er ikke gitt at det blir slik. I fusjonsplattformen står det: 

«Det nye universitetet skal være representert med fakultetsledelse og administrativ toppledelse i rektors ledergruppe både fra Nordland og Nord-Trøndelag. Endelig organisering av det nye universitetet må avklares i løpet av 2016. (…) Enhetlig gjennomgående ledelse uavhengig av geografi, skal være det bærende prinsippet for faglig og administrativ organisering. Dette innebærer at det ikke tas hensyn til geografi når organisasjonsstruktur besluttes.»

Prorektor fra HiNT i fire år

Et annet viktig krav fra HiNT har vært at nordtrønderne skulle ha viserektorstillingen. I fusjonsplattformen kommer det fram at man legger opp til to prorektorstillinger - en for forskning og en for utdanning, og den ene skal komme fra HiNT i den første rektorperioden. Det betyr at en ansatt fra HiNT er sikret plass i ledelsen for universitetet de første fire årene. Det skal være opp til ny rektor å bestemme hvem som skal inneha stillingen. 

«For å sikre utviklingen av 5 årig masterutdanning for lærere kan det vurderes midlertidig tilsetting av prorektor profesjonsfag med særlig ansvar å drive arbeidet med å få på plass en sterk faglig lærerutdanning», heter det også. I tillegg vil det midlertidig opprettes en midlertidig stilling som prorektor for fusjonen mens denne pågår.

Krevende forhandlingspunkt

Mange på HiNT har ønsket å bruke litt lenger tid på prosessen. Dette spørsmålet blir problematisert i styrepapirene, men konklusjonen er at det er flere argumenter for, enn mot, en rask prosess.

Kravet om dekanposisjon både innen lærerutdanning og sykepleierutdanning til Nord-Trøndelag er i følge styrepapirene til HiNT det punktet som har skapt størst debatt.

I papirene til styremøtet på HiNT heter det blant annet:

«Styret i HiNT valgte både i orienteringsmøtet den 10.9.15 og i styremøtet 17.09.15 å presisere at målet måtte være å oppnå dekanposisjon i Nord-Trøndelag for både et lærer- og et helsefakultet.»

Og de skriver videre:

«For UiN oppleves dette som et utfordrende krav og punktet har derfor ført til både krevende og omfattende diskusjoner mellom partene. UiNs begrunnelse for at dette kravet er vanskelig å imøtekomme, begrunnes i faglige forutsetninger for å etablere et fakultet.»

Lærerutdanningen

Et viktig krav fra nordtrønderne har vært at lærerutdanningen skal styres fra Nord-Trøndelag.

Det har de fått gjennomslag for, men en klar forutsetning er at man på HiNT klarer å få på plass den nye masterutdanningen, noe som kan bli faglig utfordrende.

Partene har lenge vært enige om at det nyfusjonerte universitet skal få et nytt navn. Det har vært utlyst navnekonkurranse og et eksternt firma er koblet inn. Endelig navn er ikke bestemt, og beslutningen er skjøvet fram i tid.

Hvis begge styrene sier ja 30. september, vil institusjonene oversende saken til Kunnskapsdepartementet for videre politisk behandling.

Se også: Her er plattformen

Støtter ny plattform

Rektor ved HiNT, Steinar Nebb, er godt fornøyd med plattformen som ligger på bordet.

— I saken til styret anbefaler jeg å si ja til fusjon og denne plattformen, sier Nebb.

Han har fått gjennomslag for at lærerutdanningen skal styres fra HiNT.

— Dette har nok ikke vært bare enkelt for de berørte ved UiN, og her hos oss er det nok en del som synes at prosessen har gått for fort, bemerker Nebb og legger til:

— Men debatten rundt tempo i fusjonsarbeidet startet allerede ved styremøtet i slutten av juni da vi bestemte oss for å gå for fusjon allerede fra 1. januar 2016. Jeg opplever at vi er enige om hvilken vei vi skal gå, men at noen opplever at det går litt for fort i svingene.

— Får dere på plass det som trengs for etablering av masterutdanningen for lærere?

— Gjennom fusjonen med UiN/Høgskolen i Nesna får vi på plass den slagkraften vi trenger, sier Nebb.

— Hvordan ser du på at beslutning på endelig organisering er skjøvet fram i tid?

— Jeg tror dette er et bra grep, sier Nebb.

— Da får vi tid til å sluttføre prosesser og får god tid gjennom 2016 til bygge de endelige fagmiljøene i det nye universitetet, sier Nebb.

Organisering i 2016

Fakultetsstruktur og organisering har vært et vanskelig tema. HiNT har blant annet krevd at:

  • Det etableres fakulteter innenfor lærerutdanning og helsefag der faglig ledelse legges til HiNT.
  • Trafikklærerutdanningen gis mulighet til å velge tilhørighet i den nye fakultetsstrukturen.
  • Næring, Samfunn og Natur har et virksomhetsfelt som det kan være hensiktsmessig å fordele på flere fakultet i det nye universitetet.

I den nye plattformen er det nedfelt at avdelingene ved Høgskolen i Nesna organiseres inn i de fire fakultetene på dagens UiN, mens man beholder de tre fakultetene/avdelingene i Nord-Trøndelag ut 2016. Gjennom 2016 skal man bestemme seg for endelig struktur.

Fornøyd med fornyet profil

Rektor ved Universitetet i Nordland (UiN), Pål Pedersen, forteller at han er godt fornøyd med den nye plattformen som nå ligger på bordet.

(Steinar Nebb og Pål Pedersen (th). Foto: UiN)

— Jeg føler at plattformen klarer å trekke opp gode perspektiver for framtida til et eventuelt nytt universitet, sier Pedersen og fortsetter:

— Plattformen vil være med på å sikre at det nye universitet blir en sterkere og bedre kunnskapsarena, som kan bidra nasjonalt og bli lagt merke til internasjonalt på våre utvalgte satsingsområder.

— Men noen vanskelige spørsmål er utsatt i tid?

— Vi har sett litt rundt oss både nord og sør, til fusjonsarbeid andre steder, og ser at det kan være en bra plan å få på plass den faglige profilen før man bestemmer seg for endelig organisering. Vi vil bruke 2016 på denne prosessen, og jeg tror det er et lurt valg, sier Pedersen, og støtter dermed Nebb på dette punktet.

Går av som rektor

1. januar har Pål Pedersen vært rektor på UiN i 8,5 år, og han skal over i en nye rolle.

— Fra 1. januar skal UiN uansett fusjon eller ikke ha en ny rektor på plass. Forhåpentligvis for et stort og godt universitet i Midt-Norge og Nordland.

— Dere blir ikke enige om navn?

— Personlig har jeg jo en liten sorgreaksjon på at navnet Universitetet i Nordland skal byttes ut. Jeg har brukt mye av min tid de siste åtte årene på å bygge opp dette navnet, sier Pedersen, men skynder seg å legge til:

— Jeg forstår at det nye universitet skal ha et nytt navn, og jeg tror man har et godt grunnlag for å finne fram til dette i god tid før 1. januar, sier Pedersen.

Vil rendyrke faglig profil

Videre har skolene sammen bestemt at de ønsker å fokusere på en rendyrket faglig profil, skriver Trønder-Avisa.

Den innebærer:

  • Blå og grønn vekst
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Velferd, helse og oppvekst
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS