kvalitet

Norges idrettshøgskole og BI får bestått på kvalitet

Nokut har vurdert kvalitetsarbeidet ved tre vitenskaplige høgskoler. Der Kunsthøgskolen i Oslo stryker, består både Norges idrettshøgskolen og BI.

Norges Idrettshøgskole og BI høster ros for sitt kvalitetsarbeid fra sakkyndige komiteer. Nå skal høgskolene svare og i oktober konkluderer styret til Nokut.
Publisert Oppdatert

De sakkyndige komiteene som har vurdert det systematiske kvalitetsarbeidet ved Handelshøyskolen BI og Norges idrettshøgskole, har konkludert med at kvalitetsarbeidet ved de to høgskolene er tilfredsstillende.

Innstilling er sendt til høgskolene for offentlig uttalelse. Etter planen skal innstillingene for BI og NIH behandles av Nokuts styre 26. oktober.

Fakta

Nokuts tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid

I perioden 2017 til 2024 skal Nokut føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved i alt 51 universiteter og høgskoler.

Prosjekt 4 (høst 2020–vår 2021)

  • De sakkyndige komiteene har levert sin innstilling for tre av fire høgskoler i prosjekt 4.
  • Kunsthøgskolen i Oslo stryker på kvalitet, BI og Norges idrettshøgskole består med glans.
  • Rapporten om NLA Høgskolen er forsinket og kommer etter sommeren.

Andre med vesentlige mangler

  • Universitetet i Stavanger, Høgskulen for grøn utviking, Høyskolen Campus Kristiania, NTNU, Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges dansehøyskole har tidligere fått vesentlige mangler.

Enkelte mangler

  • Høgskulen på Vestlandet fikk påpekt enkelte mangler i 2019, og ble godkjent desember 2020.

Kilde: Nokut

Les alle innstillingene:

Fikk vesentlige mangler i pilotsjekk

Da det ble gjennomført pilottilsyn med systematisk kvalitetsarbeid i 2018, konkluderte komiteene med vesentlige mangler for Idrettshøgskolen og BI også.

De som i piloten fikk godkjent eller bare få mangler fikk saken rett opp i styret, mens de andre måtte gjennom ordinært tilsyn. Det er dette tilsynet som nå er gjennomført, og både BI og Idrettshøgskolen har altså løftet seg gjennom disse årene.

BI: Får mye ros

Den sakkyndige komiteen som har vurdert kvalitetsarbeidet ved Handelshøyskolen BI konkluderer med at BI oppfyller alle krav i gjeldende lov og forskrifter. De trekker også fram at høgskolen har hatt en god utvikling siden forrige tilsyn.

«BI har jobbet systematisk med utvikling av kvalitetsarbeidet, og høyskolen har utarbeidet et gjennomtenkt kvalitetssystem som bidrar til å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene,» skriver komiteen i sin konklusjon.

De trekker også fram at kvalitetsarbeidet er godt dokumentert, er tydelig strukturert og forankret, og at helheten i kvalitetsarbeidet fremstår som god.

«Komiteen opplever at ledelsen på ulike nivåer arbeider godt for å sikre kvalitet i utdanningene. Komiteen vil særlig fremheve at BIs kvalitetssystem har gode og systematiserte prosess- og rollebeskrivelser», heter det i konklusjonen.

BI får også noen innspill på noen forbedringspunkter, men de ligger også her over minimumskravene i loven.

Idrettshøgskolen for ros for læring

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Den sakkyndige komiteen som har vurdert idrettshøgskolen sitt kvalitetssystem skriver at idrettshøgskolen har et gjennomarbeidet kvalitetssystem, og at det er god sammenheng mellom kvalitetssystemet og høgskolens strategi.

De trekker fram at idrettshøgskolen har gode rutiner for å løse utfordringer og avvik på et lavt nivå, spesielt takket være en god møtestruktur med blant annet dialogmøter, studentsamtaler og klassens time.

«Komiteen mener at NIH har funnet en god balanse mellom det formelle og det uformelle kvalitetsarbeidet, og at denne balansen er hensiktsmessig med tanke på høgskolens størrelse og studenttall. Det uformelle kvalitetsarbeidet går ikke på bekostning av systematikken, og NIH har vist at høgskolen har arbeidet systematisk og målrettet med utdanningskvalitet siden pilottilsynet i 2017/2018,» heter det i konklusjonen fra komiteen.

Komiteen trekker fram at idrettshøgskolen gjennom dokumentasjonen har vist at den bruker resultater fra kvalitetsarbeidet til å utvikle kvaliteten i utdanningene, noe omleggingen av ph.d.-programmet er et tydelig eksempel på.

«Samtidig ser komiteen at resultatene blir brukt aktivt i arbeidet med å revidere kvalitetssystemet og utvikle kvalitetsarbeidet. Det er spesielt positivt at kvalitetssystemet inngår som et eget punkt i årsrapporten», skriver komiteen i sin konklusjon.

Stolt og glad prorektor

Bendik Samuelsen er prorektor for Studier og programmer ved BI.

— For å ta et sportsspørsmål, dere høster mye ros, hva føler dere nå?

— Jeg vil si at komiteen gir oss anerkjennelse for et arbeid som har strukket seg over flere år siden forrige tilsyn. Vi har jobbet veldig systematisk fra topp til bånn fra øst til vest, gjennom alle i organisasjonen, sier Samuelsen til Khrono.

Han trekker fram at BI selv opplever at de nå har opparbeidet klare systemer, klart ansvar, klare prosesser.

Prorektor på BI, Bendik Samuelsen.

— Samtidig opplever vi at i samtaler og diskusjoner på institusjonen er det konsekvenser for kvaliteten vår som står på dagsorden når vi diskuterer endringer eller nye tiltak for BI, legger Samuelsen til.

Han trekker også fram at BI har fått noen innspill til forbedringer fra komiteen.

— Disse forslagene er både veldig gode og nyttige, og for meg som prorektor for utdanning er det svært verdifullt med et eksternt blikk som vi her har fått. Vi opplever at alle disse forslagene både er gode og oppnåelige og mulige å håndtere, sier Samuelsen.

Han trekker også fram at han er stolt av organsiasjonen som gjennom dette pandemiåret har stått på slik de har gjort for å oppnå forbedringer.

— Vi er summa summarum veldig glade, og kunne ikke fått en bedre inngang på sommerferien. Vi synes at komiteen har vist en vilje til å se på vår annerledeshet, ikke som et problem, men som en mulighet. De har imponert oss med sin grundighet og imøtekommenhet. De har stått for et imponerende arbeid, understreker Samuelsen.

Powered by Labrador CMS