Medisinutdanning

Norske leger er mer fornøyde med studier i Danmark enn Norge

Nyutdannede leger er mest fornøyde etter studier i Danmark. De er mindre fornøyd med lærestedene i Øst-Europa, men der er de mest fornøyd med studiemiljøet, ifølge studie.

Nær 45 prosent av legene i Norge er utdannet i andre land. Her får et barn sjekket synet av fastlege.
Publisert Oppdatert

Brussel (Khrono): Av 29.729 yrkesaktive leger i Norge er nær 45 prosent utdannet i utlandet. Noen i Danmark, andre i østeuropeiske land som Polen og Ungarn.

Så hvem er mest fornøyd med studiene? De som har studert i Norge, eller de som har studert i utlandet?

Spørsmålet står i sentrum for en fersk artikkel, publisert i tidsskriftet Michael, som ser på hvor tilfredse nyutdannede norske leger er med medsinstudiene.

En av hovedkonklusjonene er at de som har studert i Danmark er mer fornøyde enn de som har studert i Norge. De som har studert i Øst-Europa er på sin side mindre fornøyde med lærestedet, i enkelte land er de også mindre fornøyde med kvaliteten på undervisningen og det faglige innholdet.

Men de som har studert i Øst-Europa er samtidig mer fornøyde med studiemiljøet.

Langt flere er «svært fornøyd» i Danmark

Forskerne har stilt spørsmål om hvor fornøyd folk har vært med ulike sider av både utdanningen og lærestedet og slår fast at Danmark peker seg ut med høy skår på alle områder. Det er enda tydeligere når de ser på hvem som har svart «svært fornøyd», enn når de ser på snittet.

Som eksempel viser de til andelen som har svart at de er «svært fornøyd» med studiekvaliteten. Andelen er på 12 prosent blant dem som studerte i Tsjekkia og Slovakia, 14 prosent i Ungarn, 22 prosent i Norge og hele 74 prosent i Danmark.

— Et veldig interessant funn, sier forsker Jannecke Wiers-Jenssen ved Senter for Profesjonsstudier, OsloMet. Hun er en av to forfattere bak artikkelen, den andre er Marte E. S. Ulvestad, ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Wiers-Jenssen mener det er interessant i lys av debatten rundt oppretting av nye studieplasser og hvordan det kan gjøres. Samtidig er hun ikke overrasket. Hun viser til en tilsvarende undersøkelse NIFU foretok for rundt 20 år siden.

— Det var et lignende mønster da, de som studerte i nordiske land var veldig fornøyde, sier hun.

Lave språklige og kulturelle barrierer

Studien sier ikke noe om hvorfor de som har studert i Danmark er mer fornøyde. Wiers-Jenssen sier at en for å svare på det må ha mer inngående kjennskap til studiemodeller og hvordan ting fungerer i Danmark.

På spørsmål om tenke høyt rundt mulige forklaringer peker hun blant annet på at de språklige og kulturelle barrierene er lave i Danmark.

— Det kan bidra til at man er mer fornøyd enn i land hvor du har mange andre ting å forholde deg til. Men det skulle ikke i seg selv være en grunn til å være mer fornøyd i Danmark enn i Norge. Så det er ikke så godt å si, sier hun og sparker ballen videre til medisinutdannerne.

Det har vært debatt rundt situasjonen for norske legestudenter i Danmark, dobbel turnus for å kunne jobbe i Norge har skapt frustrasjon, lang saksbehandlingstid for de som søker om autorisasjon har skapt problemer.

— En kunne kanskje tro det vakte misnøye hos disse studentene?

— Det kunne man tenke seg, men den problematikken gjelder ikke bare de i Danmark. Det er ikke sikkert de skylder på utdanningsinstitusjonen, dette har mer å gjøre med norske lover og regler, da tenker en kanskje at det ikke er vits i å rette frustrasjonen mot studiestedet.

Vurderer ikke kompetansen som dårligere

Mens de som har studert i Danmark er jevnt over mer fornøyd, er altså de som har studert i østeuropeiske land mindre fornøyde med lærestedet enn de som har studert i Norge.

Wiers-Jenssen peker på at et flertall av de norske som tar medisinstudier i utlandet gjør det i Øst-Europa.

— Så det er greit å være oppmerksom på, for de som søker seg ut, at det kan være litt utfordrende, sier hun.

Hun understreker samtidig at en tidligere har sett at når du spør folk som har studert i Øst-Europa om hva de tenker tre-fire år etter endt utdanning, da er det ikke sånn at de vurderer kompetansen sin som dårligere.

— Det kan være de lærer vel så mye, men de trives ikke så godt med utdanningssystemet. Dette har vi tildels også sett med folk som studerer i Tyskland, men de hadde vi få med av i den siste undersøkelsen, fordi få nordmenn studerer der nå.

Hun mener det kan handle om at studiemodellen er annerledes, at den oppfattes av norske studenter som litt gammeldagse og mer hierarkisk. Det kan bidra til at folk ikke trives så godt, tror Wiers-Jenssen.

Er fornøyde med studiemiljøet

Men det er altså et område der som studerer medisin i Øst-Europa er mer fornøyd, nemlig studiemiljøet. Wiers-Jenssen viser til at de som studerer i land som Ungarn og Polen ofte er i et stort miljø av andre norske og internasjonale studenter.

De konkluderer også med at det ser ut til at det å ha et studiemiljø rundt seg, som man oppfatter som godt, kompenserer for noe av det man ser som svakhetene ved selve utdanningen.

— Når folk reiser ut holder de sammen, det blir kanskje et tettere studiemiljø enn det du finner på et norsk lærested, der folk har andre venner og familie å forholde seg til. Her søker man støtte i det internasjonale studentmiljøet, som i veldig stor grad består av nordmenn. Når du er langt unna de du kjenner blir kanskje dine nye studievenner desto viktigere, sier Wiers-Jenssen.

Powered by Labrador CMS