sanksjoner

Norske universitets-rektorer støtter sanksjoner

Reaksjonene etter regjeringens beslutning om frys i akademisk samarbeid med Russland er samstemte. Sanksjonene får store konsekvenser blant annet for UiT.

Ola Borten Moe og Svein Stølen på Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 9/11-21
Publisert Oppdatert

Som ventet innfører regjeringen sanksjoner når det gjelder samarbeid med Russland innen forskning og høyere utdanning. Men de åpner for at forsker-til-forsker samarbeidet kan fortsette.

Fakta

Slik strammes kunnskapssamarbeidet med Russland inn:

  • Kunnskapsdepartementet og underliggende etater suspenderer all dialog med russiske myndigheter
  • Forskningsrådets fellesutlysning med Russland stoppes
  • Den norsk-russiske utdanningsavtalen suspenderes
  • Den ferdigforhandlede forskningsavtalen med Russland legges på is
  • Som hovedregel skal alle avtaler mellom norske og russiske institusjoner legges på is. Institusjonene kan velge å opprettholde avtaler, men det skal gjøres en grundig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Eventuelle avtaler og samarbeid innenfor atomberedskap og fiskeri- og ressursforvaltning skal inntil videre fortsette som før.
  • Det er samtidig ønskelig at forskere kan fortsette å ha kontakt med hverandre over landegrensene (såkalt forsker-til-forsker-samarbeid).

Kilde: Kunnskapsdepartementet

— Ansvaret for den alvorlige situasjonen i Europa ligger hos russiske styresmakter og angrepet på Ukraina må også få konsekvenser for forsknings- og utdanningssamarbeidet legger forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Stølen: — Helt riktig

— I dette øyeblikk er dette helt riktig og viktig å gjøre. Ordene kommer fra rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen.

— Vi må være helt tydelige på at den russiske aggresjonen i Ukraina er noe vi ikke kan akseptere, sier Stølen.

Likevel mener rektoren det er viktig at det er en dialog mellom forskere, og at det er noe enhver forsker ved UiO selv må vurdere.

— Det er ikke snakk om å rive kontrakter, men fryse samarbeidet inntil situasjonen tilsier at vi kan følge det opp senere, sier Stølen.

— Hvordan vil dette foregå i praksis ved UiO?

— Vi vil ikke søke på utlysninger med russiske forskere, vi vil ikke rapportere til Forskningsrådet eller andre på pågående prosjekter med russiske forskere og vi vil heller ikke be dem om informasjon i prosjektene, sier Stølen.

— Men hvordan vil det da være mulig å skille det institusjonelle samarbeidet og forsker-til-forsker-samarbeidet?

— Nå må vi klare å se lengre enn det. Jeg er ikke interessert i å diskutere dette nå, for nå handler det om det store bildet. Nå skal vi fokusere på våre studenter, ansatte og flyktningstrømmen, sier Stølen.

UiT: — Store konsekvenser for oss

Dag Rune Olsen, rektor for UiT Norges arktiske universitet:

— Dette vedtaket er i tråd med signalene som allerede er gitt og drøftet, sier Olsen til Khrono.

Han legger til:

— Det er viktig og riktig at forsker-til-forsker-samarbeid ikke rammes av tiltakene og bra at vi selv kan vurdere å om enkelte institusjonsavtaler kan videreføres.

Camilla Brekke, UiT.

Olsen legger til at det er forståelig at regjeringen legger til side avtaler på regjeringsnivå.

Camilla Brekke er fungerende rektor ved UiT, mens Dag Rune Olsen er på ferie, og hun utdyper hans første kommentarer til Khrono. Brekke er også prorektor for forskning ved UiT.

Brekke forteller at UiT har 92 russiske studenter og 52 russiske ansatte per 31.12 2021.

— Vi har også 46 samarbeidsavtaler med institusjoner i Russland og 72 avtaler med russiske partnere, forteller Brekke.

— Det er ingen tvil om at dette får alvorlige konsekvenser for universitetet. Vårt russiske samarbeid er i stort omfang, sier Brekke.

— Krevende å skille

Hun forteller at UiT nå oppretter en innsatsgruppe som skal være operativ fra i dag.

— Dette slik at våre studenter og ansatte får et sted å henvende seg med spørsmål og problemstillinger, og slikt at vi kan fange opp hvilke utfordringer sanksjonene innebærer for oss, sier Brekke.

— Er det mulig å skille institusjonelt samarbeid og forsker-til-forsker samarbeid?

— Det er veldig krevende, sier Brekke, men legger til:

— Samtidig har vi merket oss at regjeringen gir rom for at det gjøres individuelle vurderinger, i hvert fall innenfor noen forskningsområder.

Som en utfordrende sak nevner Brekke:

— Vi har avtaler med doktorgradsstudenter som sitter i Arkhangelsk. Hvordan skal vi holde kontakt med disse og ivarta disse, nevner Brekke.

rektor NTNU, Anne Borg.

NTNU: Støtter tiltakene

Anne Borg er rektor ved NTNU.

— Jeg støtter disse restriksjonene på samarbeidet med Russland, sier Borg i en første kommentar til Khrono.

— NTNU har ikke så mye samarbeid med Russland. Vi har identifisert 8 avtaler, hvorav 6 er utvekslingsavtaler for studenter. Disse blir nå fryst i tråd med regjeringens vedtak. Dette får ikke store konsekvenser for oss.

Borg legger til at hun er glad for at disse avklaringene kommer så tidlig.

— Dette gjør at russiske studenter som opprinnelig tenkte at de skulle søke seg til NTNU til høsten, nå får beskjed i god tid om at dette ikke er mulig nå, sier Borg og legger til:

— Det som er mest viktig for oss nå er at vi får tatt godt vare på både våre ukrainske forskere og studenter, men også våre russiske kolleger og de studentene vi har hos oss nå, understreker Borg.—Dette har jeg og vi vært tydelige på hele veien, og det gjelder fortsatt.

Nord universitet: Støtter sanksjonene

Hanne Solheim Hansen er rektor ved Nord universitet.

— Vi er enige i Regjeringens beslutning om å legge på is alle myndighets- og institusjonsavtaler med Russland. Vi er glade for at Regjeringen legger opp til at forsker-til-forsker-samarbeidet kan fortsette. Hvor mye av vårt nåværende samarbeid med Russland som er basert på institusjonsavtaler har vi på nåværende tidspunkt ikke den fulle oversikt over, sier Hanne Solheim Hansen til Khrono.

Rektor Nord universitet. Hanne Solheim Hansen.

Hun trekker fram at Nord universitet har ganske mye samarbeid med Russland om utdanning og forskning.

— Dette gjelder særlig aktivitet tilknyttet Handelshøgskolen og Nordområdesenteret vårt. Vi er nå nødt til gå igjennom alle avtalene våre for å kartlegge hva som kan defineres som forsker-til-forsker-samarbeid, sier Hansen og legger til:

— Det er viktig for oss å fortsette arbeidet med å ivareta våre ansatte og studenter fra Ukraina, Russland og Hviterussland.

NMBU: — Håper sanksjonene kan bidra til å presse Putin

Curt Rice er rektor ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet).

Curt Rice, rektor NMBU

— Vi står sammen med sektoren og regjeringen ved å ta sterkest mulig avstand fra krigføringen som Russland nå bedriver, understreker Rice i en første reaksjon til de vedtatte sanksjonene.

— Regjeringen ønsker handlinger som skal ramme Russlands ledere og når sanksjoner er et sterkt verktøy som de tar i bruk, så forstår vi at det er vanskelig å nyansere f.eks. etter sektor eller type prosjekt. Vi forholder oss til denne beslutningen og aksepterer selvsagt at regjeringen mener dette er blant de tiltak som kan bidra til å presse Putin, sier Rice.

Powered by Labrador CMS