Professor oppnevnt til finanstilsyn i EU

Elise Lystad
handelshøyskolen bi nytt om folk nyhetssenteret

Professor ved Handelshøyskolen, BI Morten Kinander, er oppnevnt som medlem av en undergruppe i finanstilsynet i EU, The European Securities and Market Authorities (ESMA), skriver BI i en pressemelding.

Kinander er oppnevnt til interessentgruppen for verdipapirer og markeder i ESMA. Funksjonen til gruppen er å gi teknisk rådgivning om standarder for finansregulering, samt veiledning og anbefaling.

– Dette er først og fremt en fantastisk anledning til å følge tilsyn og reguleringssutviklingen av kapitalmarkedene i detalj mens det skjer. Norge har et forholdsvist sterkt kapitalmarked med egne særtrekk, sier Kinander, som er professor ved institutt for rettsvitenskap og styring

Gruppen består av 30 medlemmer, hvor det er representanter fra kundegruppen, brukere av finansielle tjenester, næringsliv og finansmarkeder.

– Norge har et forholdsvist sterkt kapitalmarked med egne særtrekk. Samtidig er det også noen egne utfordringer som EØS-land. Som første ikke-EU medlem inn i denne gruppen, kan det kanskje hende at jeg har noen perspektiver som er noe annerledes fra de kontinentale medlemmene, sier Kinander.

Medlemmer av ESMA blir oppnevnt for fire år.

Powered by Labrador CMS