studenthelse

Én av åtte studenter får helseproblemer på grunn av rusbruk

Hver åttende student opplever problematisk og skadelig rusbruk som fører til psykiske og fysiske lidelser, viser ny undersøkelse.

Kari-Jussie Lønning, leder av SHoT-undersøkelsen, sier omfanget av ruslidelser blant studenter er bekymringsfullt.
Publisert

Arendal (Khrono): 12,3 prosent av studentene har opplevd en lidelse knyttet til rusbruk det siste året viser funn i en tilleggsundersøkelse til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) utført i år.

I begrepet rusbrukslidelser ligger problematisk og skadelig rusbruk som fører til psykiske og somatiske lidelser.

Mesteparten av dette har sammenheng med alkoholbruk. 10,7 prosent av de mannlige og 8 prosent av de kvinnelige studentene har eller har hatt psykiske eller fysiske helseproblemer på grunn av alkoholbruk det siste året, ifølge undersøkelsen. 

Samtidig viser undersøkelsen at 4,4 prosent av studentene opplever rusbrukslidelser som følge av narkotika- og pillemisbruk.

Undersøkt for første gang

Fakta

SHoT-undersøkelsen

  • Årets tilleggsundersøkelsen er en forlengelse av SHoT 2022 og har kartlagt psykiske lidelser og rusbruk blant studenter.
  • Funn som handler om ruslidelser presenteres på Arendalsuka, mens hele undersøkelsen legges fram i september.
  • Undersøkelsen er besvart av nesten 10.000 studenter (svarprosent på 63,7).
  • SHoT-undersøkelsen er Norges største studentundersøkelse og gir et viktig kunnskapsgrunnlag om studentenes helse- og trivselsituasjon. Den har blitt gjennomført i 2010, 2014, 2018 og 2022, med tilleggsundersøkelser i 2021 og 2023.
  • Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet. Årets tilleggsundersøkelse ble gjennomført i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB).
  • SHoT har mottatt støtte fra Helsedirektoratet de siste fem årene. Kunnskapsdepartementet har finansiert tilleggsundersøkelsen.

Funnene presenteres i Arendal torsdag, mens hele tilleggsundersøkelsen om psykiske lidelser og rusbruk blir lagt fram i september. 10.000 studenter har svart på undersøkelsen, noe som tilsvarer en svarprosent på 63,7.

— I år er første gang vi har gjort en så omfattende kartlegging av stoff- og alkoholbrukslidelser blant studenter. Det handler ikke bare om selve rusbruken, men også andre utfordringer som rusrelaterte helseproblemer, misbruk, avhengighet og skadelige rusmønstre, sier leder for SHoT-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning.

Eksempler på lidelser som studentene rapporterer om, er fysisk avhengighet som gir abstinenssymptomer slik som skjelvinger, svette, angst, søvnproblemer og kramper og manglende kontroll over rusbruken. De opplever også økt toleranse slik at de må innta større mengder av et rusmiddel for å oppleve den ønskede beruselsesfølelsen.

Kari-Jussie Lønning karakteriserer funnene som svært bekymringsfulle.

— Det er særlig bekymringsfullt fordi dette er personer som er i starten av voksenlivet. Nå blir det viktig å ta tak i dette sammen med studentene, samskipnadene, studiestedene og myndighetene, sier hun.

«Bør vite om alvoret»

Lønning sier at de har jobbet med å analysere tallene om ruslidelser først, og presenterer disse under Arendalsuka fordi det er studiestart og studenter landet over er i gang med fadderuker, der det konsumeres mye alkohol.

— Vi ønsker å nå ut med denne informasjonen nå, slik at studentene skal vite om alvoret ved rusmisbruk og at det får alvorlige konsekvenser for såpass mange av dem. Ikke for å skremme dem, men vi er opptatt av å få ut kunnskap og drøfte muligheten for tiltak, sier hun.

Hun håper at funnene i undersøkelsen kan være til støtte for fadderne i deres rolle med å være begrensende voksne overfor de nye studentene.

— Vi vet at det gjøres mye bra og at det har blitt flere arrangementer der fokus ikke er på alkohol. Kanskje kan disse tallene være med på å forsterke dette, og forhåpentlig være til hjelp, sier hun.

«Ikke overraskende konsekvenser»

Leder av Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther, sier det er bra at omfanget av ruslidelser blant studenter er kartlagt.

Portrett av Oline Sæther med korslagte armer
NSO-leder Oline Sæther

— Tilbakemeldingen fra studentene er at de ønsker seg flere rusfrie arenaer, og dette vil være et viktig tiltak for å forebygge ruslidelser. Nå må utdanningsinstitusjonene, studentsamskipnadene og regjeringen sørge for gode rammebetingelser slik at vi kan legge til rette for et allsidig aktivitetstilbud for studentene med flere tilbud som ikke er fokusert på rus, sier hun.

— Er du overrasket over omfanget av ruslidelser blant studentene?

— Det er ikke overraskende at rusbruk får konsekvenser, og vi vet rusbruken er høyere når man er ung og avtar senere når man kommer opp i 30-årene, påpeker hun.

NSO-lederen etterlyser et mer helhetlig fokus på studenters helse.

— Vi ble lovet at studentene skulle få god plass i folkehelsemeldingen, men i stedet opplevde vi at studentene ble nedprioritert. Vi ønsker oss en større anerkjennelse og satsing fra regjeringen på studentenes helse, både den fysiske og psykiske, sier hun.

6 av 10 ønsker alkoholfrie tilbud

Tall fra SHoT-undersøkelsen i 2022 viste at 61 prosent av studentene etterlyser flere alkoholfrie tilbud, og nesten halvparten av studentene, 49 prosent, opplever at det drikkes for mye i studentmiljøet.

18 prosent av studentene oppga at de har latt være å delta på studentarrangementer fordi det drikkes for mye alkohol.

Samtidig viste undersøkelsen at en høy andel studenter, 41 prosent, viser risikofylt eller skadelig alkoholbruk. Andelen har vært relativt stabil de siste årene.

Andelen som oppgir at de har brukt narkotika, har steget fra 23 prosent i 2010 og 2014 til 30 prosent i 2022. 21 prosent av studentene oppga i fjor at de hadde brukt narkotika siste år. Cannabis er det klart mest utbredte narkotiske stoffet.

Powered by Labrador CMS