studenters helse og trivsel

Flere studenter oppgir at de har brukt narkotika

Tre av ti studenter sier at de har brukt narkotika, og fire av ti viser risikofylt eller skadelig alkoholbruk.

Studentene Andrea (t.v.) og Kaja på OsloMet er ikke så overrasket over at narkotikabruken øker.
Publisert Oppdatert

Det kommer fram i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som ble lagt fram torsdag.

Det har de siste årene vært en betydelig økning i andelen studenter som rapporterer å ha brukt narkotika.

Fakta

SHoT-svar om rus

 • Det er fortsatt en høy andel studenter som viser risikofylt eller skadelig alkoholbruk (41 %), og andelen har vært relativt stabil de siste årene.
 • Majoriteten av studentene etterlyser flere alkoholfrie tilbud (61 %), og mange studenter opplever at det drikkes for mye i studentmiljøet (49 %).
 • Det har de siste årene vært en betydelig økning i andelen studenter som rapporterer å ha brukt narkotika.
 • Andelen har steget fra 23 % i 2010 og 2014 til 30 % i 2022.
 • 21 % av studentene har brukt narkotika siste år. Cannabis er det klart mest utbredte narkotiske stoffet

Andelen som oppgir at de har brukt narkotika, har steget fra 23 prosent i 2010 og 2014 til 30 prosent i 2022.

21 prosent av studentene oppgir at de har brukt narkotika siste år. Cannabis er det klart mest utbredte narkotiske stoffet.

Risikofylt alkoholbruk

Samtidig er det fortsatt en høy andel studenter, 41 prosent, som viser risikofylt eller skadelig alkoholbruk. Andelen har vært relativt stabil de siste årene.

61 prosent av studentene etterlyser flere alkoholfrie tilbud, og nesten halvparten av studentene, 49 prosent, opplever at det drikkes for mye i studentmiljøet.

18 prosent av studentene oppgir at de har latt være å delta på studentarrangementer fordi det drikkes for mye alkohol.

Ikke overrasket

Ved et bord på OsloMet sitter studentene Kaja og Andrea og venter på at en digital forelesning skal starte. De er ikke så overrasket over at stadig flere oppgir at de har brukt narkotika.

— Samfunnet har utviklet seg slik at flere er åpne for å prøve for eksempel hasj. Jeg har ikke prøvd det selv. Men mange av vennene mine ser på det som tryggere og mindre helseskadelig enn for eksempel alkohol, sier Andrea.

De to ønsker ikke å stå frem med etternavn.

— Det er jo en mye mer avslappet holdning til hasj enn tidligere. Folk som røyker er veldig opptatt av å snakke om hvor lite farlig det er, istemmer Kaja.

Andrea sier hun aldri har sett noen bruke narkotika på fest.

— Det kan godt være at folk har gått ut og gjort det. Men jeg har aldri tenkt «oh shit, du er høy».

Fakta

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)

 • Kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand.
 • 169.572 norske heltidsstudenter ble invitert til å svare på undersøkelsen. 59 544 studenter både i Norge og i utlandet svarte. Det gir en svarprosent på 35.
 • På oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sit, og Sammen er undersøkelsen i 2022 utført av Folkehelseinstituttet (FHI).
 • SHoT 2022 følger i rekken av SHoT 2010, SHoT 2014 og SHoT 2018, samt tilleggsundersøkelsen i 2021 pga. COVID-19-pademien.
 • Undersøkelsen i 2022 dekker i all hovedsak de samme tema og spørsmål som i 2018.
 • Målgruppen er alle heltidsstudenter med norsk statsborgerskap, men for å kunne sammenligne med tidligere år er denne rapporten basert på aldersgruppen 18-35 år. Som i 2018 har vi også inkludert norske studenter i utlandet.

Khrono sine saker:

Kilde: Shot 2022

— Bekymringsfull utvikling

Kari-Jussie Lønning, leder for SHoT-arbeidet, påpeker at tallene viser en signifikant økning i narkotikabruk blant studenter fra 2018 til 2022, og hun karakteriserer utviklingen som bekymringsfull.

— Vi ser også at stadig færre tror narkotikabruk kan være skadelig. Dette er bekymringsfullt og slike holdninger kan være med på å senke terskelen for å prøve.

Lønning legger til dette bekymrer i en gruppe som studenter som man vet er en sårbar gruppe.

— Utfordringen er at selv om langt de færreste ender med store rusproblemer, så vet vi ikke hvem som er i risikosonen, og hvem som er i en såbar situasjon og kan få ekstreme reaksjoner av narkotikabruk, sier Lønning.

Mannlige studenter drikker mest

Det er en stor overvekt av studenter som rapporterer å drikke alkohol, hele 90 prosent. Tallet har vært stabilt fra 2010-undersøkelsen.

Det er flere mannlige studenter som rapporterer å drikke minst 2-3 ganger i uken enn kvinnelige studenter, og kjønnseffekten er enda sterkere blant de som drikker 4 ganger i uken eller mer, heter det i årets SHoT-undersøkelse.

Det er også klare kjønnsforskjeller i andelen som rapporterer at de drikker mye alkohol når de drikker.

Blant mannlige studenter er det 38 prosent som drikker 7 eller flere alkoholenheter, mens tilsvarende tall blant kvinnelige studenter er på 16 prosent.

Andelen studenter som drikker mye alkohol når de først drikker, er forholdsvis lik på tvers av de ulike regionene i Norge, mens den er markant lavere blant utenlandsstudentene.

Det er høyest andel studenter med risikofylt/skadelig alkoholbruk i Midt-Norge (46 %) og Vest-Norge (47 %), mens andelen er lavere i Nord-Norge (37 %), går det fram av årets SHoT-undersøkelse.

Powered by Labrador CMS