studenters helse og trivsel

Sterke reaksjoner på undersøkelse: — Vondt å tenke på

— Mange norske studenter har det dårlig med seg selv. Det er rett og slett vondt å tenke på, sier NMBU-rektor Curt Rice.

Curt Rice er lei for de nedslående tallene om studenters psykiske helse.
Curt Rice er lei for de nedslående tallene om studenters psykiske helse.
Publisert Oppdatert

Torsdag ble studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) presentert. Den viser at studentene rapporterer om økt ensomhet, søvnproblemer, selvmordstanker og mer seksuell trakassering.

Curt Rice, rektor ved Norges miljø- og biovitenskapløige universitet (NMBU), karakteriserer tallene som alarmerende.

Fakta

Hovedfunn SHoT-2022

  • Majoriteten av studentene (86 %) angir at de opplevde å bli godt mottatt på nåværende studieprogram.
  • 74 % av studentene oppgir at de har god eller svært god helse. Samtidig oppgir nesten 4 av 10 studenter at de har hatt mye eller svært mye helseplager den siste uken. Andelen er betydelig høyere blant kvinnelige (45 %), enn blant mannlige studenter (23 %).
  • Som ved de foregående SHoT-undersøkelsene oppgir omtrent fire av ti studenter god livskvalitet. Allikevel ser man en klar økning i andelen studenter med dårlig livskvalitet sammenlignet med tidligere runder.
  • Det har vært en betydelig økning i rapporterte psykiske plager fra 2010-undersøkelsen og frem til årets undersøkelse. Til tross for en nedgang fra 2021 til årets undersøkelse, har forekomsten av psykiske plager økt jevnt fra nesten hver 6. student i 2010 til over hver 3. i 2022.
  • Totalt oppgir omtrent halvparten (48%) av studentene at de plages svært mye eller en del av eksamensangst.
  • Det er en tydelig økning i forekomsten av selv-rapporterte psykiske lidelser. Hver 5. student rapporterer nå å ha en psykisk lidelse.
  • En av tre studenter (34 %) oppfyller de formelle kriteriene for en insomni-diagnose.
  • Én av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje og fem prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv.
  • Tre av ti oppgir å ha blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. Det gjelder 39 % av kvinnene og 9 % av mennene.
  • Totalt oppgir nå 7,4 % av kvinnelige og 0,8 % av mannlige studenter å ha blitt utsatt for voldtekt, sammenlignet med henholdsvis 4,7 % og 0,4 % i 2018.

— Mange norske studenter har det dårlig med seg selv. De har det røffere mentalt, de drikker mye og bruker mer narkotika enn tidligere, og flere sliter med søvn. Enda verre er det at hver femte student skader seg selv og at hele fem prosent sier de har forsøkt å ta sitt eget liv. Det er rett og slett vondt å tenke på, sier han.

Nesten 60.000 studenter har svart på undersøkelsen som er utført av Folkehelseinstituttet på oppdrag for studentsamskipnadene SiO, SiT og Sammen.

Hver tredje student melder om alvorlige psykiske plager, og omtrent like mange har opplevd seksuell trakassering. 21 prosent opplyser at de har søkt hjelp for psykiske plager i løpet av det siste året.

— Bildet er ikke overraskende

Rice legger til at det var ingen som ventet at studentene skulle rapportere å ha det bedre etter pandemien, hvor mange mistet mulighetene til å gjøre det som motvirker dårlig psykisk helse: Å møte venner, ha faglige møteplasser og delta på vanlige studentaktiviteter i lag og foreninger.

— Nå er det ekstremt viktig at vi får den normale og høyst levende studentkulturen opp og stå igjen på alle studieplasser og at vi bruker alle muligheter til å møtes, både i undervisninga og sosialt. Jeg tror ankerfester i hverdagen, i form av jevnt sosialt liv og gode rutiner er vesentlig for å bedre situasjonen, understreker Rice.

— Jeg mener disse tallene er såpass alvorlige at regjeringa bør tenke på om de skal ta politiske grep. Jeg tror nemlig ikke disse tallene er unike for studentene. De er antagelig en pekepinn på hvordan det står til med hele ungdomsgenerasjonen vår nå.

Rice underdtreker også:

— Pilene peker også feil vei når det gjelder trakassering. Det er leit å se flere rapporterer å ha blitt utsatt for trakassering eller voldtekt. Tallene viser i hvert fall at vi ikke kan droppe innsatsen mot trakassering.

SV: — ØKonomiske tapere

Utdanningspolitisk talsperson for Freddy André Øvstegård i SV trekker fram at studentene har vært tapere økonomisk altfor lenge.

— Når unge mennesker sliter med å få endene til å møtes, går det selvsagt utover livskvaliteten og den psykiske helsa. Studentene og Norge som velferdsstat og sosialdemokrati trenger akkurat det SV har tatt til orde for i mange år, nemlig varige løsninger som løfter studentene ut av det økonomiske uføret de har havnet i. Studiestøtten må prisjusteres. Det skulle bare mangle, mener Øvstegård.

Han legger til at i tillegg må man ha gode forebyggende lavterskeltilbud for å hindre at et økende antall studenter får psykiske plager, og man trenger gode behandlingstilbud for dem som får eller har psykiske plager.

— Belastende pandemi

Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne, peker på at vi har hatt en pandemi som har vært svært belastende for studentene.

— De trenger ikke at økonomien legger ytterligere sten til byrden. Vi må slutte å nedprioritere studentene, som er fremtidens arbeidstakere. Vi er nødt til å tenke langsiktig selv om krig i Europa og energi- og klimakrise krever mindre pengebruk, skriver Randeberg til Khrono.

Hun sier at hvis regjeringen virkelig mener at alle skal ha like muligheter til å studere, må de sørge for å øke støtten.

— Dagens studiestøtte er ikke til å leve av. I realiteten blir den mindre med de ekstreme prisøkningene vi ser nå. Akademikerne mener at studiestøtten må økes og knyttes til grunnbeløpet i folketrygden. Dette vil være en investering i fremtiden, mener Randeberg.

— Et samfunnsproblem

Marcus Steen Nitschke, som er studentleder i Tekna, skriver i en melding til NTB at sviktende psykisk helse hos studenter er et samfunnsproblem vi må ta på alvor.

Han påpeker at fire av ti studenter oppgir at de har få eller ingen venner.

— Vi tror studentfrivillighet er en nøkkel for å løse dette problemet. Studentengasjementet har blitt sterkt svekket gjennom pandemien, og lærestedene må nå komme på banen med en plan for å legge bedre til rette for studentfrivilligheten slik at flere engasjerer seg i studentaktiviteter, sier Steen Nitschke.

Powered by Labrador CMS