fusk

Mener Kjerkol bør ta saken sin videre til Felles klage­nemnd

Professor Lars Klemsdal mener Ingvild Kjerkol bør klage fuskevedtaket inn for Felles klagenemnd. Jussprofessor Tarjei Bekkedal gir politikeren få sjanser til å få omgjort vedtaket. 

Lars Klemsdal, professor Universitetet i Oslo, var en del av gjenopptakelseskommisjonen som vurderte masteroppgaven til Ingvild Kjerkol på nytt tidligere i år. De falt ned på en annen avgjørelse enn Nemnda for studentsaker.
Publisert

Torsdag 2.mai har det gått tre uker siden Nemnda for studentsaker ved Nord universitet besluttet å felle tidligere helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) for forsettlig fusk på sin masteroppgave i kunnskapsledelse. 

Nemndas avgjørelse fikk umiddelbart konsekvenser for Kjerkol. Dagen etter meddelte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Kjerkol måtte gå av som statsråd. 

Siden den gang har det vært knyttet spenning til om Kjerkol vil klage vedtaket ved Nord universitet inn til Felles klagenemnd. Fristen er tre uker etter at vedtaket ble mottatt. 

En som mener at det er gode grunner for Kjerkol å påklage vedtaket, er professor ved Universitetet i Oslo, Lars Klemsdal. Han er en av to fagpersoner i gjenopptakelseskommisjonen som tidligere i år fikk i oppgave å vurdere Kjerkols masteroppgave på nytt.

— Jeg mener at det er viktig prinsipielt at studentene klager inn vedtaket med tanke på presedenshensynet og som et bidrag til at kriterier og vurderingsgrunnlaget for slike saker blir ytterligere avklart, noe det åpenbart er behov for, sier Klemsdal. 

Falt ned på en annen konklusjon

Saken har fått massiv medieoppmerksomhet etter at flere tilfeller av tekstlikhet ble avdekket av VG i januar. Nettopp dette er en grunn til å påklage saken til Felles klagenemnd, mener Klemsdal.  

— Saken har fått stor oppmerksomhet, og derfor vil det være en viktig sak å få endevendt godt av hensynet til allmennheten.

Han gikk nylig ut i en kronikk, sammen med sin kollega Anne Kamilla Lund i gjenopptakelseskommisjonen, der de fortalte om hvorfor de landet på en annen avgjørelse enn Nemnda for studentsaker. 

De landet på at det var mistanke om fusk som en følge av plagiat, men i langt mindre omfang og under tvil. 

Men da nemnda skulle fatte sitt vedtak, valgte de å se bort fra kommisjonens vurderinger. I innlegget problematiserte Klemsdal og Lund konsekvensene av det vedtaket og de vurderinger nemnda har gjort. 

— Min kollega og jeg i den faglige gjenopptakelseskommisjonen opplever som kjent den lokale nemdas konklusjon i sin ordlyd og begrunnelse som foruroligende i forhold til å skille mellom plagiat og dårlig faglig håndverk. For å kunne utøve kvalifisert skjønn i slike saker på alle nivåer trengs det et begrepsapparat som kan hjelpe oss til å nyansere og presisere hva som bør regnes skitt og kanel, ikke en juridisk algoritme. Det kan man håpe at en ny behandling vil kunne bidrag med, sier Klemsdal. 

— Lik null

Jussprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo er av den oppfatning at Kjerkol, i likhet med alle andre studenter, har en klagerett og fritt kan velge om den skal brukes. Men han gir Kjerkol dårlige odds i Felles klagenemnd.  

— Saken er klar. Sjansen for å få omgjort vedtaket er lik null. Men det er mulig å prosedere grensen mellom forsett og grov uaktsomhet, sier Bekkedal. 

Han er ikke enig i gjenopptakelseskommisjonens vurderinger, og mener Nemnda for studentsaker landet rett med sin avgjørelse. 

— Metodekapittelet er sentralt i avhandlingen og ingen transportetappe. Uansett kan du ikke si at det er greit å dope seg fordi du løp fort, eller ta taxi under en maraton fordi det skjedde på et flatt strekke. Ekspertkommisjonens vurderinger på dette punktet var feil. Klagenemnda gjorde rett i å avfeie dem. 

Bekkedal har tidligere reagert kraftig på at Kjerkol har engasjert tidligere leder av Felles klagenemnd, Marianne Klausen, som sin advokat. Han har brukt ord som «rolleblanding», «dårlig dømmekraft» og «arroganse». 

Powered by Labrador CMS