juks

NTNU-artikkel stjålet av kinesere og piratpublisert

NTNU-forskerne fikk refusert en artikkel i et forskningstidsskrift. Etter en stund dukket den opp i et «røvertidsskrift» med kinesiske forskere som forfattere.

Det var forskere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU som ble utsatt for piratvirksomheten., der en refusert forskningsartikkel senere dukket opp i et annet tidsskrift med kinesiske forfattere.
Publisert

Det var forskere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk som ble utsatt for piratvirksomheten. Universitetsavisa omtalte saken denne uken.

Galt på alle måter

— Det er en vanskelig sak. Man har dessverre få sanksjonsmuligheter når slikt skjer, sier Thor Bjørn Arlov, sekretær i Forskningsetisk utvalg ved NTNU til Universitetsavisa.

Avisen skriver at forskerne hadde fått refusert artikkelen hos et forskningstidsskrift. Deretter dukket den opp i et helt annet tidsskrift med kinesiske forskere som forfattere. Kun ubetydelige endringer var gjort i selve artikkelen.

— Dette er galt på alle måter. Vi er veldig avhengige av gode institusjonelle ordninger. Tidsskrift nummer to, som publiserte artikkelen, er nok det vi vil kalle for et røvertidsskrift, sier Rune Nydal, som er leder av Forskningsetisk utvalg ved NTNU til Universitetsavisa.

Ferskvare

Til Khrono sier Nydal at sakene som regel er helt åpenbare. Slik at det sjelden er tvil om hvem som har gjort riktig eller galt.

— Problemet er at denne typen arbeid og publiseringer er ferskvare. Selv om det skulle bli rettet opp i ettertid er skaden gjerne skjedd, sier Nydal. Han opplyser at NTNU-forskerne har forsøkt å få kontakt med tidsskriftet, men uten å lykkes.

— En slik publisering er forsmedelig for forskerne det angår, som ikke får den uttellingen av arbeidet som de rettmessig skal ha. Men det blir også et problem for forskersamfunnet generelt, fordi publiseringen er ute på feil vilkår, og de som står som forfattere ikke kan redegjøre for på samme måte som de rettmessige forfatterne, sier Nydal.

Han er mener det kan være vanskelig å vurdere om et tidsskrift er et røvertidsskrift eller et mer umodent tidsskrift, en ser gjerne forskjellen i manglende måter tidsskriftene er villig til å rette opp saker som denne om urettmessig forfatterskap.

— Det er viktig å forstå at dette er situasjoner man som forsker uforvarent kan havne i. Her var arbeidet kommet på avveie. Derfor er det også så viktig at det finnes kvalitetssikring og gode prosedyrer for publisering, sier Nydal.

Powered by Labrador CMS