næringlivkritikk

NTNU fikk lære statsråden en lekse om innovasjon

Ola Borten Moe er ikke det minste i tvil om at NTNU jobber planmessig med innovasjon. — Samtidig er det heller ikke slik at noe ikke kan forbedres, sier han.

Forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte NTNU som en del av det å bli kjent i sin nye jobb. Det var ikke til å unngå at universitetenes innovasjons interesse og samarbeid med næringslivet ble en del av samtalene. — Dette er et universitet som i generasjoner har vært vant til å samhandle med næringslivet og svare ut de behovene som næringslivet har, sa Borten Moe. Her med NTNU-rektor Anne Borg.
Publisert Oppdatert

Trondheim (Khrono): Eks-Google-sjef Jan Grønbech fortalte i forrige uke at Google flyttet fra Trondheim fordi de mente NTNU ikke hadde interesse for innovasjon og hva teknologiselskapet drev på med.

Mandag fikk universitetet besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, som har sagt at det er interessant å se på hva som kommer ut av innovasjon fra universitets- og høgskolesektoren med tanke på hvor mange ressurser som brukes.

Innovasjon i gruvelab

I et flere timer langt møte med NTNU-ledelsen ble Borten Moe innført i en situasjonsbeskrivelse som trolig ligger langt unna den tidligere Google-sjefens påstander.

Hvilken oppfatning har du av temaet universiteter og innovasjon basert på de siste dagers debatt, der eks-Google-sjef Jan Grønbech har kritisert norske universiteter for å være uinteresserte?

— At det drives en innovasjons-møteplass i et gammelt laboratorium for et beredningsverk til en gruve, er et godt eksempel på hva som skjer. Og jeg er ikke det minste i tvil om at NTNU jobber godt og planmessig med innovasjon. Om noen likevel har hatt en dårlig opplevelse kan være. Samtidig er det heller ikke slik at noe ikke kan forbedres, sier Borten Moe.

Vant til samhandling

Statsråden fikk også presentert en del av innovasjonsarbeidet ved NTNU gjennom studentinnovasjon og hvordan deres egen innovasjonsenhet (et såkalt technology transfer office TTO) jobber med å hjelpe frem ideer som kan bli til kommersielt utnyttbare produkter eller tjenester.

Dette skjedde i NTNUs egen innovasjonslab med det treffende navnet Gruva.

— Grønbech mer enn antyder at universitetene er uinteresserte i samarbeid med næringslivet?

— Nå er vi på NTNU. Dette er et universitet som i generasjoner har vært vant til å samhandle med næringslivet og svare ut de behovene som næringslivet har. Både helt konkret innenfor utdanningsløp, men også innenfor forskning og utvikling, sier Borten Moe.

— Hva har du fått ut av samtalene med NTNU?

— For meg har det vært et godt første møte som ny statsråd og jeg legger opp til å besøke alle institusjonene våre over litt tid. Det er viktig å gjøre seg kjent med sektoren, treffe folkene og dette har vært en start på det som forhåpentlig blir en pågående og fruktbar samtale.

Snakket ikke om Grønbech

NTNU-rektor Anne Borg smilte fra øre til øre, trass i kritikk fra eks-Google-sjef Grønbech.

— Vi har stort sett hatt et møte der vi har presentert NTNU i sin bredde. Vi har snakket om hva vi jobber med både på utdanning, forskning og innovasjon, sier Borg.

— I hvilken grad snakket dere om kritikken fra eks-Google-sjef Jan Grønbech som mener universitetene er for lite interesserte i innovasjon?

— Vi snakket ikke om dette direkte, men vi snakket mye om innovasjon som felt. NTNU er opptatt av innovasjon og jobber systematisk på det området. Vi har som dere vet 15 innovasjonsledere som er koblet mot sentere og klynger for å få til overgang mellom forskning og innovasjoner, og på den måten få mer innovasjon ut av universitets- og høgskolesektoren, sier hun og legger til:

— Vi snakket også om studentinnovasjon og en del av tiltakene vi har på entreprenørskolen. I tillegg til arbeidet på ulike fronter for å utvikle innovasjonsaktiviteten både blant ansatte og studenter, forteller Anne Borg.

Gikk i rette

Prorektor for nyskaping ved NTNU, Toril Nagelhus Hernes, deltok også i møtene med forsknings- og høyere utdanningsministeren.

Hun var den som tok bladet fra munnen først og hevdet at oljealderen har gjort Norge mindre sultne på innovasjon og nyskaping.

Hun er også en av forfatterne bak et innlegg i Khrono som går i rette med Jan Grønbech.

«Vi har et stort påtrykk fra norsk arbeidsliv om samarbeid med oss. Senest denne høsten har vi undertegnet en samarbeidsavtale med NHO. Vi tror ikke det er fordi vi er irrelevante for norsk næringsliv», heter det i innlegget.

— Hvordan oppfattet du statsråden i møtet?

— Jeg oppfatter at statsråden mener NTNU gjør mye bra på bidrag til innovasjon. Samtidig som at potensialet for ytterligere ny næringsvirksomhet og forbedrede tjenester basert på fagmiljøenes forskning er stort og bør videreutvikles, sier Hernes.

Powered by Labrador CMS