EUROPA

NTNU fikk pris for Erasmus-samarbeid

NTNU er en av ti europeiske utdannings­institusjoner som får anerkjennelse for langt og omfattende bidrag til internasjonalt utdanningssamarbeid. 

En smilende mann og en smilende dame holder sammen et stort ark/diplom. I bakgrunnen er en scene. Prisutdeling.
Gediminas Karoblis mottar pris på vegne av NTNU for godt samarbeid i Erasmus Mundus-programmet. Til høyre er Sophie Beernaerts, direktør ved European Education and Culture Executive Agency (EACEA).
Publisert Oppdatert

I forbindelse med 20-årsjubileet til Erasmus Mundus (se faktaboks) får NTNU ros for sitt bidrag. Erasmus Mundus er et program under Erasmus+ som tar sikte på å øke kvaliteten i høyere utdanning gjennom akademisk samarbeid i EU.

NTNU har deltatt i Erasmus Mundus-samarbeid siden 2005. 

Fakta

Erasmus Mundus

 • Erasmus Mundus feiret 20 år med en konferanse i Brussel 27. - 28. mai. Programmet er en del av Erasmus+. 
 • Program som skal heve kvalitet i høyere utdanning gjennom akademisk samarbeid i EU og resten av verden.
 • Hovedmålene ved programmet er internasjonalisering av studenter, ansatte, pensum og forskning; sikre påvirkning på utviklingen av praksis i utdanning med tanke på spesielle behov og inkluderende utdanning; og å utvikle internasjonale samarbeid for prosjekter, forskning og nettverk. 
 • Erasmus Mundus består av to deler. Høyere utdanningsinstitusjoner kan få finansiering til å utvikle masterprogram, som kalles Erasmus Mundus Design Measures. De kan også få støtte til selve avviklingen av programmet, der samarbeidspartnerskap og innovasjon vektlegges. Denne delen kalles Erasmus Mundus Joint Masters. 

Kilde: Wikipedia, HK-dir og  Erasmus Mundus

— NTNU er den norske institusjonen med høyest deltakelse i Erasmus Mundus. Denne utmerkelsen viser at vi tar en aktiv rolle i europeisk og nordisk utdanningssamarbeid, sier prorektor for utdanning Marit Reitan i en pressemelding. 

Reitan beskriver både Erasmus Mundus og Erasmus-programmet som strategisk viktig for universitetet. NTNU har deltatt i eller koordinert 25 programmer i samarbeidet.

Regjeringen lanserte i 2021 en ambisjon om at norske institusjoner skulle være partner eller delta i minimum 15 slike programmer.

— Erasmus Mundus har bidratt til å forme viktige transnasjonale utdanningsinitiativer. Vi er takknemlige for alle studenter og ansatte sine bidrag og engasjement som har gjort Erasmus Mundus til hva det er i dag. Konferansen feirer to tiår med unike erfaringer, men vil også kartlegge veien videre for Erasmus Mundus i årene som kommer, sier Iliana Ivanova, kommissær for innovasjon, forskning, kultur, utdanning og ungdom. 

Under det nåværende budsjettet (2021—2027) investerer EU rundt 1 milliard euro i Erasmus Mundus, inkludert 153,1 millioner euro i 2024-utlysningen.

Professor Gediminas Karoblis ved Det humanistiske fakultet tok imot prisen på vegne av NTNU i Brussel på mandag. Han representerer det internasjonale masterprogrammet Choreomundus, som er en internasjonal master i dans, kunnskap og kulturarv. 

Det var ni andre universiteter som også ble anerkjent på Erasmus Mundus-markeringen. Disse ble hedret for sine bidrag til internasjonalisering og studentmobilitet innenfor Erasmus Mundus-programmet. 

Disse mottok priser sammen med NTNU: 

 • Universitetet i Gent
 • Universitetet i Padua
 • Universitetet i Groningen
 • Universitetet i Barcelona
 • Universitetet i Bologna
 • Universitetet i Uppsala
 • Universitet i Glasgow
 • Det katolske universitetet i Leuven
 • Det uavhengige universitetet i Barcelona (UAB)

Endringslogg. Den 31. mai kl. 12:24 har det blitt oppdatert at regjeringens ambisjoner rundt norsk deltakelse i Erasmus Mundus-programmer ble lansert i 2021, ikke 2012. Kl. 13:30 er det lagt inn oppdatert informasjon i faktaboks, samt oppdatert antall program NTNU har vært med i og når de ble med i programmet. 

Powered by Labrador CMS