robotjuks

NTNU legger ikke om eksamen i vårsemesteret

Faren for robotjuks til tross, NTNU legger ikke om eksamen og satser heller på opplæring av faglærere.

Vårens hjemmeeksamener vil gå som planlagt ved NTNU i vårsemesteret. Faglærerne skal få opplæring i hvordan de lager oppgaver som ikke gjør det lett å jukse ved hjelp av chatboter.
Publisert

NTNU kommer ikke til å gjøre endringer i eksamensavviklingen i vårsemesteret 2023 som følge av bruk av chatboter som ChatGPT, men tar noen grep for å unngå juks.

Det er konklusjonen etter et møte i utdanningsutvalget ved NTNU mandag.

Prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan, understreker at bruk av hjelpemidler som ChatGPT bare vil være et problem i forbindelse med hjemmeeksamener uten tilsyn. Flertallet av eksamenene er skoleeksamener der studentene ikke har tilgang til nett, og dermed heller ikke mulighet for å bruke chatboter.

Prorektor ved NTNU, Marit Reitan.

— Det vi har diskutert er hvordan vi skal sikre oss at studentene ikke bruker denne typen hjelpemidler under hjemmeeksamen. For det første setter vi i gang en felles innsats for at faglærerne skal bli skolert i å lage eksamens- og vurderingsoppgaver som ikke gjør det lett for studentene å jukse ved hjelp av chatboter, sier hun.

Går gjennom regelverket

I tillegg til en slik felles støttetjeneste, uttrykte utdanningsutvalget også et ønske om felles retningslinjer i disse sakene, noe Reitan sier det vil bli jobbet med.

Videre vil NTNU gå gjennom regelverket for juks og se om det trengs endringer.

— Vi har et ganske omfattende regelverk når det gjelder juks, men vi skal ta en ekstra gjennomgang for å se om det kan være gråsoner eller noe vi ikke har tenkt på. I all hovedsak tror vi at dagens regelverk er dekkende, sier Reitan.

Powered by Labrador CMS