satsing

NTNU lyser ut 43 doktorgradsstillinger til bærekraftssatsing

En målrettet satsing for grønn omstilling, ifølge NTNU-rektor Anne Borg.

Rektor ved NTNU, Anne Borg, er fornøyd med den nye storsatsingen på bærekraftsforskning.
Publisert

Mandag lyser NTNU ut 43 doktorgradsstillinger til tverrfaglig forskning på bærekraftig samfunnsendring.

Det melder universitetet i en pressemelding.

— Det er satt av 130 millioner til satsingen til nå, og så vidt vi vet er dette en av de største satsningene på tverrfaglig bærekraftforskning som har funnet sted ved norske universiteter, uttaler NTNU-rektor Anne Borg i pressemeldingen.

— Dette er en målrettet satsing som vil bidra til omstilling ved for eksempel å endre tjeneste- og produksjonssystemer i en grønn retning, fortsetter hun.

Bidra til omstilling

Målet med satsingen er å bidra til en omstilling i samfunnet samt å styrke NTNUs rolle som kunnskaps- og kompetanseleverandør for bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger.

Kandidatene skal få innsikt og samarbeide på tvers av disipliner slik at de kan møte sammensatte bærekraftutfordringer.

Initiativet er en del av en større mobilisering innen bærekraft hvor NTNU gjennom forskning, nyskaping og formidling håper å bidra til en økt forståelse om ringvirkninger, samfunnsendringer og interessekonflikter knyttet til utfordringene verden står overfor.

— Satsingen vil styrke tverrfaglig bærekraftforskning både ved NTNU og i nasjonal sammenheng, sier Borg.

Ni prosjekter

De 43 stillingene er fordelt på ni tverrfaglige prosjekter med fire til syv ph.d.-stillinger i hvert prosjekt:

  • Verdier i naturen
  • Gjenbruk og resirkulering av batterier
  • Bærekraftige bygde omgivelser for helse og velvære
  • Bærekraftig digital transformasjon
  • Prosjektet SusHydro vil identifisere innovative og sektorovergripende løsninger for vannkraft og vannmagasiner
  • Plast i havet (to prosjekter)
  • Triple Deep: Havet og de store mineralrikdommene
  • Eksisterende bygningers rolle som ressursbase for en fremtidig sirkulær økonomi
Powered by Labrador CMS