Styremøte

NTNU mottok 14 anonyme varsler om arbeidsmiljø i 2022

Ansatte varslet om mobbing, sinneutbrudd og trakassering. Torsdag behandler NTNU-styret universitetets HMS-rapport.

Her ser vi styreleder Remi Eriksen, rektor Anne Borg og direktør Bjørn Haugstad
NTNU-styret skal blant annet behandle HMS-rapporten for 2022 på torsdag. Her er tyreleder Remi Eriksen, rektor Anne Borg og direktør Bjørn Haugstad ved et tidligere styremøte.
Publisert Oppdatert

Når NTNU-styret møtes til semesterets første styremøte i Gjøvik torsdag 14. september, er universitetets HMS-rapport blant sakene på agendaen.

Der kommer det blant annet fram at NTNU mottok 14 anonyme varsler gjennom det sentrale varslingsmottaket i 2022 fra ansatte om arbeidsmiljøet. Ti av disse sakene ble registrert som «uforsvarlig arbeidsmiljø, mobbing, annen trakassering og utilbørlig adferd».

Eksempler på saker i denne kategorien er «påstand om sinneutbrudd fra leder og påstand om trakassering fra leder/ledelse. Ett varsel gjelder påstand om mobbing. I tillegg gjelder et av varslene påstand om uforsvarlig arbeidsmiljø for en hel enhet», står det i rapporten.

I tillegg er det fire saker hvor det er påstand om seksuell trakassering, diskriminering og/eller voldstrusler.

Se styremøtet direkte fra klokka 8.30:

Manglende opplæring

I styrenotatet som følger rapporten, skriver NTNU at «situasjonen på mange områder er god», men de peker også på tilfeller hvor det ikke er tilfredsstillende:

  • Retningslinjer for rus og avhengighet har liten oppmerksomhet.
  • Flere enheter rapporterer at verneombud i liten grad har tid til å utføre vervet.
  • Rundt halvparten av enhetene har ikke HMS-mål, lokale handlingsplaner for HMS og/eller skriftlig oversikt over delegering av HMS-oppgaver.
  • Kun 16 prosent av NTNUs ledere har gjennomført HMS-opplæring for ledere siste tre år.

«Her er det verdt å nevne at opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid er. lovpålagt iht. Arbeidsmiljøloven …» skriver universitetet i forbindelse med sistnevnte punkt.

I rapporten skriver rektor at mange ledere støtter seg på HMS-kompetansen til verneombud og HMS-medarbeidere. 

«God lederstøtte er viktig, men neppe tilstrekkelig for å ivareta leders helhetlige og kontinuerlige HMS ansvar for arbeidsmiljøet. Rektor vil derfor ta initiativ til at alle ledere gjennomføre nødvendig HMS-opplæring.»

Ifølge hovedverneombud Ragnar Moan er det ikke bare lederne som mangler opplæring.

Han skriver i sin del av rapporten at verken saksbehandlere som jobber med avvikssystemet, verneombudene eller medlemmene i arbeidsmiljøutvalget har den opplæringen de skulle hatt.

Eierinteresser, regnskapsrevisjon og ledelsesprinsipper

I tillegg til universitetets HMS-arbeid skal NTNU-styret også diskutere eierinteresser i aksjeselskaper, og orienteres om revisjonen av årsregnskapet for 2022.

Videre skal styret orienteres om blant annet revisjon av årsregnskap, plan for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse, samt NTNUs ledelsesprinsipper.

Powered by Labrador CMS