eikrem-saken

NTNU-rektor Borg har avvist forslag til minnelig løsning i Eikrem-saken

Styret avgjør 1.desember. NTNU har en tynn sak, mener jussprofessorer.

Publisert Oppdatert

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem og hans advokat fra Forskerforbundet, Christoffer Hjelde, ble torsdag denne uka informert om at NTNUs ledelse ikke er interessert i noen videre dialog om en minnelig løsning i den såkalte Eikrem-saken.

I meldingen fra NTNU heter det blant annet:

«Rektor vurderer at klagen bør vurderes av styret og at det derfor ikke er aktuelt å gå i dialog ift. oversendt skisse til løsning i forkant av styremøtet 1. desember 2021».

Fakta

Eikremsaken

Les også: Alle saker i Khrono om Eikremsaken

 • Eikrem har hele veien nektet for at han står bak. Og NTNU har advart mot forhåndsdømming i saka.
 • I mars 2020 hyret begge parter inn advokater. NTNU-ledelen mente det var svært viktig å enten få avkreftet eller bekreftet opplysningene i Filter Nyheters sak.
 • NTNUs advokater gjennomførte i samråd konsulentselskapet KPMG et innsyn i Eikrems eposter. innsynet den 6. juli 2020.
 • Eikrem har klaget saken inn både til Datatilsynet og til Sivilombudsmannen. Datatilsynet er ikke ferdig med sin behandling av saken.
 • I juli 2020 står en bekjent av Eikrem fram og forteller at det er han som står bak de ytringer NTNU nå etterforsker gjennom et eksternt advokatfirma. NTNU har kjent til dette siden mars.
 • 28. oktober ble Filter Nyheter felt i PFU på ett punkt knyttet til deres første artikler om saken.
 • I november 2020 står to kolleger fram i avisa Nidaros og forteller at det er de som har varslet om Eikrems aktivitet.
 • I februar 2021 ble det kjent at Eikrems kolleger også hadde tatt bilder av Eikrem og hans pc-skjerm uten at han var klar over det.
 • 19. april 2021 får Øyvind Eikrem overlevert rapporten fra advokatene. Rapporten konkluderer med at selv om det ikke er bevist, så må Eikrem holdes ansvarlig for ytringene og at disse er ulovlige og brudd med lojalitetsplikt til arbeidsgiver.
 • 21. juni 2021 vedtok ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap å gi Eikrem sparken.
 • 2. august 2021 var frist for å klage på vedtaket.
 • 1.september opprettholdt utvalget vedtaket og sendte det videre til universitetsstyret.
 • 2. desember skal styret ved NTNU behandle avskjedssaken.
 • Dersom styret også går inn for avskjed vil Eikrems eneste mulighet til å beholde jobben ved NTNU være å gå til søksmål og rettens vei for usaklig avskjed. Han har allerede uttalt at han vil gjøre dette.

Ba om skisse til løsning

NTNU-ledelsen ba etter et dialogmøte med Eikrem og hans advokat 3.november om at deres motpart skulle komme med en skisse til avtale for en minnelig løsning.

5.november sendte Eikrems advokat over en skisse der det ble vist til at Eikrem har kompetanse i tre fag: Psykologi, sosialantropologi og filosofi. Særlig innen sosialantropologi kan Eikrem undervise både på bachelor- og masternivå, heter det i skissen. De foreslo også at Eikrem kunne bytte institutt og dermed arbeidssted og i praksis bli omplassert ved NTNU.

Det er ikke første gang Eikrem kommer med slik forslag til løsning, som bruk av hjemmekontor eller bytte av institutt. Den gangen fikk de ikke noe svar fra NTNU.

Vedtok avskjed i juni

Ansettelsesutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet vedtok i juni å gi Eikrem sparken.

Saken har rullet og gått ved NTNU siden høsten 2018, da Eikrem ble intervjuet av Resett om drap på innvandrerungdom i Trondheim. Et intervju som skapte sterke reaksjoner blant flere ved Institutt for sosialt arbeid.

Siden har en anonym Facebook-konto vært i fokus. I vedtaket fra ansettelsesutvalget blir det pekt på at Eikrem har krenket tjenestepliktene sine og hatt utilbørlig oppførsel.

De mener også at han må ta ansvaret for konto der det har vært postet ytringer som rammes av straffeloven §185.

Tror ikke NTNU vil vinne i retten

Eikrem har varslet at han tar saken til retten dersom NTNU gir han sparken.

Jussprofessor Johan Giertsen fra Universitetet i Bergen har tidligere sagt at han ikke tror NTNU har en sterk nok sak.

Ansettelsesutvalget fant det bare «overveiende sannsynlig» at Eikrem står bak de omtalte ytringene.

— En slik sannsynlighet ville ført til frifinnelse i en straffesak, fordi man der krever sikkerhet. Dette er en sivil personalsak, men det er et spørsmål om ikke arbeidsgiverens usikkerhet burde kommet Eikrem mer til gode i ansettelsesutvalgets vurdering, sa Giertsen i sommer.

Også advokat Vidar Strømme har tidligere uttalt seg med samme utgangspunkt i Khrono.

Jussprofessor Olav Torvund fra Universitetet i Oslo har også vært kritisk til NTNUs håndtering.

— Med forbehold om at jeg ikke kjenner til alt i denne saken, tror jeg ikke NTNU har nok til å vinne i en rettssak, sier han til Khrono.

— Spiller NTNU et høgt spill?

— Det kan se slik ut. Det ser ut som de har en tynn sak, sier Torvund.

Mener NTNU har skadet omdømmet selv

Jussprofessoren sier at det er de upopulære ytringene som trenger vern av ytringsfriheten.

— Selv ville jeg aldri uttalt meg til Resett. Men Eikrem har like stor rett til å uttale seg til Resett som jeg har til å uttale meg til Khrono, sier Torvund.

Han sier at ingen av ytringene Eikrem er beskyldt for å ha kommet med, kan knyttes til NTNU. Ytringene skjedde også fra anonyme Facebook-kontoer.

NTNU skal ha blitt klar over dette da noen stipendiater varslet om at de hadde sett Eikrem bruke rasistiske nettsider under et personalmøte. Som Khrono tidligere har skrevet, tok de to stipendiatene skjermdumper og bilder av Eikrems nettaktivitet, tatt bakfra, uten at han visste om det.

— Hvis det var Eikrem: Hadde det vært mer problematisk dersom han hadde brukt sitt eget navn under ytringene?

— Nei, det synes jeg egentlig ikke. Det er uansett gjort helt utenom universitetet, sier Torvund, og legger til:

— Det har vært mye problematisk knyttet til NTNUs håndtering av denne saken. Dersom noe har skadet NTNUs omdømme, er det universitetets egen håndtering.

Øyvind Eikrem underviser ved Institutt for sosialt arbeid, men har foreslått at han kan flytte til et annet institutt.

Behandles 1. desember

NTNU har styremøte 1. og 2. desember, og det er da Eikrem-saken skal behandles. Jussprofessor Giertsen ønsker ikke å gå inn i saken nå, men kommenterer NTNU-ledelsens beskjed til Eikrem slik:

— Man kan lese dette som at rektor ikke ønsker å forhandle med Eikrem uten å ha styret i ryggen. Så kan styret i neste omgang si at de ønsker at rektor skal gå i dialog med Eikrem, sier Giertsen, og legger til:

— Den andre forklaringen er at saken er like låst som den har vært.

Øyvind Eikrem selv sier i en kort kommentar til Khrono at han er overrasket.

— Det er overraskende at de velger dette i lys av møtet 3.november. Men det er bare å forholde seg til saken. Nå blir det opp til NTNUs styre, sier førsteamanuensis Eikrem.

Få svar

Khrono sendte, etter avtale, skriftlige spørsmål til NTNU. Blant dem var hvilke forslag som nå har vært drøftet, hvorfor rektor ikke ønsker å gå i dialog om Eikrems forslag og hva som vil bli innstillingen i saken når styret skal behandle den. Khrono spurte også om NTNU har vært i kontakt med riksadvokaten, som vil bli part i en eventuell rettssak, og konfronterte universitetet med kritikk fra jussprofessorene.

— Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer om behandlingen av denne personalsaken ut over å opplyse om at Eikrems klage på at han er avskjediget skal behandles i NTNUs styre 1.desember. Saken vil da gå for lukkede dører, men Eikrem vil få anledning til å møte styret og presentere sitt syn i saken, skriver konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro i en epost via NTNUs kommunikasjonsavdeling.

— Vårt fokus er nå å legge til rette for en god prosess og en forsvarlig behandling av klagen i styremøtet, skriver han videre.

Saken er oppdatert 19.11 kl 15.37 med kommentarer fra NTNU

Powered by Labrador CMS