kritisk styre

NTNU vil fortsatt ha arkitektkonkurranse

— Dette er en tragedie de luxe, sa Aksel Tjora under NTNUs styremøte. Rektor lover å formidle kritikken videre til Kunnskapsdepartementet.

Campussamlingprosjektet til NTNU er et svært stort prosjekt. Først ut er nytt senter for kunst, arkitektur, musikk og design, kalt KAMD-senteret.
Publisert Oppdatert

NTNU skal få nytt senter for kunst, arkitektur, musikk og design. I februar ble det kjent at Statsbygg ikke har noen planer om å lyse ut arkitektkonkurranse for bygget. Det skapte raseri i Trondheim, og ble omtalt i Adresseavisen, Universitetsavisa, Morgenbladet og Arkitektnytt.

Torsdag samlet styret ved NTNU seg til sitt første styremøte etter denne avgjørelsen fra Statsbygg. Der orienterte rektor Anne Borg styret om dette og grunnlaget fra Statsbygg om at en slik konkurranse vil utsette prosjektet. Flere styremedlemmer reagerte på avgjørelsen.

— Det her er bare en tragedie de luxe. Jeg håper NTNU sender kritikk fra styret til Statsbygg og Kunnskapsdepartementet, sa styremedlem Aksel Tjora.

— Jeg skal meddele til departementet at styret er veldig lite fornøyd med den avgjørelsen, svarte Anne Borg etter at flere styremedlemmer hadde uttalt seg om saken.

Vil sende signal for fremtiden

Geir Brendeland, professor i arkitektur ved NTNU, er en av dem som har reagert på avgjørelsen om å droppe arkitektkonkurranse.

— Det er utrolig arrogant og vitner om dårlig rolleforståelse, sa Brendeland til Adressa da det ble kjent at Statsbygg sa nei.

Studentrepresentant Jørgen Valseth i NTNU-styret støttet seg på den uttalelsen i torsdagens styremøte. Som Tjora ville han at NTNU skulle svare på avgjørelsen om å droppe konkurranse. Noe altså NTNU har signalisert at de vil gjøre med å sende et brev til Kunnskapsdepartementet og Statsbygg om bekymringen. I høst sendte et også et brev med ønske om konkurranse, men fikk ikke noe gehør.

— Det er viktig å sende et signal fra styret og NTNU om at vi ikke syns dette er en grei måte å behandle fagmiljøet på. Nå har NTNU, studentene og Trondheim kommune allerede presset på dette, så det fremstår ganske arrogant å overkjøre alle fullstendig, sier Valseth.

— Ser du noe i håp i at avgjørelsen kan omgjøres?

— Det er nok vanskelig. Nå har departementet gått ut og støttet avgjørelsen. Og det samme svaret hadde statsråden etter spørsmål i Stortinget. Det virker som prosessen er avgjort på høyere nivå.

Selv om den saken kan være låst nå så mener Valseth det er viktig å si ifra denne gang med tanke på kommende byggeprosjekter og arkitektkonkurranser.

— Det er viktig å sende et signal for fremtiden for NTNU. Det er mange store byggeprosjekter ved NTNU de neste ti årene, blant annet campussamlingen og Ocean Space Center, sier Valseth.

Tar for lang tid

Grunnen til at det ikke blir arkitektkonkurranse denne gang er altså at det kan risikere å utsette prosjektet. Det meldte Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, til Arkitektnytt da avgjørelsen ble kjent og fagmiljøene raste.

– Med det utgangspunktet vi har nå, med den framdriftsplanen som er for hele Campussamlingsprosjektet, ville det blitt en for stor risiko å sette i gang med noe så omfattende nå, sa Aschim.

Ovenfor Arkitektnytt understreker hun samtidig at det ikke utelukker konkurranser senere i prosjektet.

– Vi har en så stram ramme at vi har måttet prioritere å få ferdig byggeprogrammet, som skal være vedtatt i november 2022. Da er det rett og slett ikke tid til å gjennomføre plan- og designkonkurranse nå. Derfor har vi i stedet valgt å fortsette med gruppen som allerede er kontrahert, sier Statsbygg-direktøren.

Merete Kvidal, prosjektdirektør for campusutvikling ved NTNU, har tidligere uttalt til Arkitektnytt at hun håper det kan bli andre designkonkurranser i prosjektet. Noe Statsbygg ikke utelukker.

— Selv om det ikke blir konkurranse på KAMD-bygget, håper vi Statsbygg ser muligheter for konkurranser på andre delprosjekter på Campus, sier hun til avisen.

Ba om svar fra statsråden

Avgjørelsen fra Statsbygg fikk Ola Elvestuen (V) til å levere skriftlig spørsmål i Stortinget om man ville sikre en arkitektkonkurranse for senteret. Det avfeide Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i sitt svar 28. februar.

«Kunnskapsdepartementet har i prosjektråd for NTNU Campussamling fått presentert informasjon som tilsier at det er stor risiko for at måloppnåelsen for totalprosjektet blir svekket ved å utlyse en arkitektkonkurranse for KAMD. Jeg har ikke grunnlag for å overprøve Statsbyggs vurdering i saken.»

Powered by Labrador CMS