styremøte

Ny dekan og omstridt klimaplan i Stavanger

På sitt første møte skal det nye styret ved Universitetet i Stavanger ansette en dekan og diskutere en klimaplan som det er delte meninger om.

Styret ved Universitetet i Stavanger får 19. september på bordet en plan for å få ned klimautslippene her på campus i Stavanger.
Publisert Oppdatert

Det nye styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) har sitt første møte tirsdag 19. september. Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl. 10.

Styret skal ansette ny dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og vedta en klima- og miljøplan for grønn omstilling.

Fakta

Styret ved Universitetet i Stavanger 2023-27

Dette er de faste medlemmene av styret ved UiS fra 1. august 2023:

 • Styreleder Anne Marit Panengstuen, konsernsjef, Nortura
 • Ingvild Førland Hellstrand, førsteamanuensis, Det helsevitenskaplige fakultet
 • Ketil Fred Hansen, professor, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
 • Ingrid Nielsen, professor, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
 • Frida Layti, stipendiat, Det teknisk-naturvitskaplige fakultet
 • Hege Cecilie Nygaard Barker,  seniorrådgiver, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
 • Ole Tjomsland – Helse Sør-Øst 
 • Elisabeth Birkeland Kvalheim – Equinor
 • Murshid Hugberg-Ali – Skyfri Group 
 • Sara Bianca Beitz, student
 • Knut Solvig, student

Klima- og miljøplanen ble sendt på intern høring i april. Ifølge sakspapirene viser innspillene at noen mener planen lider under manglende ambisjon, mens andre mener at allerede iverksatte tiltak på campus er tilstrekkelig for å ivareta grønn omstilling. Samtlige innspill stiller spørsmål om hvorfor ikke universitetets kjernevirksomhet er nevnt i klima- og miljøplanen. I stedet handler planen kun om hvordan UiS kan redusere sine direkte og indirekte klimagassutslipp og miljøpåvirkende aktiviteter på campus.

Rektor Klaus Mohn tar dette til etterretning, og i forslaget til vedtak er et av punktene at han vil be arbeidsgruppen som har laget planen om å undersøke om det er behov for en klima- og miljøplan for kjernevirksomheten ved universitetet.

På sakskartet

 • Forskningsrådets fagevaluering av matematikk, IKT og teknologi 
 • Endring av bestemmelse i forskrift for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Klima- og miljøplan for UiS campus 
 • Etablering av Avdeling for universitetspedagogikk, Uniped
 • Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
 • Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder for Institutt for data- og elektroteknologi
 •  Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
 • Randsone 2022 — årsmeldinger og eierskapsberetning
 • Fullmaktssaker til styremøte 19. september 2023 
 • Orienteringssaker til styremøte 19. september 2023

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS