Ny organisasjon

Ny forening for unge forskere. Redd akademia bare blir for «friske, hvite menn»

OFF — Organisasjonen Ferske Forskere skal arbeide for interessene til forskere i en tidlig karrierefase.

En konkurransedrevet kunnskapssektor skaper ekstra utfordringer for unge forskere, mener Anders T. Hjertø Lind, leder for den nye interesseorganisasjonen OFF.

— Vi opplever at ferske forskere har noen utfordringer som ikke blir sett. Det har manglet noen som har kunnet representere og være en stemme for denne gruppen, sier Anders Hjertø til Khrono.

Lind er leder av den nye interesseorganisasjonen Organisasjonen for ferske forskere, forkortet OFF. Han har nettopp fullført doktorgraden ved UiT Norges arktiske universitet og skal begynne i en forskerstilling i Norce.

Lind håper OFF skal bli denne stemmen som skal bidra til å sette de særskilte utfordringene forskere i en tidlig fase har.

— Vi ønsker å koble oss på viktige prosesser, være høringsinstans og bistå og representere ferske forskere. Kort sagt tale denne gruppens sak i media og i andre sammenhenger.

— Mye som ikke fungerer

I begrepet ferske forskere samler OFF alt fra stipendiater til midlertidige lektorer og fast ansatte. Mange av disse står uten noen organisasjon som ivaretar deres interesser spesifikt, ifølge den nystiftede organisasjonen.

— Mange medlemmer i fagforeninger, men de har naturligvis en rekke ulike medlemsgrupper å ta hensyn til. Vi opplever at de har fokus på litt andre ting enn det vi er mest opptatt av. Vi håper å kunne samarbeide med arbeidslivsorganisasjoner og med Universitets- og høgskolesektoren for å kunne bedre de ferske forskernes kår. Slik det er nå, er det for mye som ikke fungerer, sier Lind.

Han peker på at forskere i en tidlig karrierefase ofte står i en løs tilknytning til arbeidslivet. For mange er hverdagen preget av usikkerhet, midlertidighet, og vanskeligheter med å balansere jobb og fritid.

— Vi er i en konkurransedrevet sektor, som kan være ganske hard. Det forventes mye arbeid, at man lever for jobben, sier Lind.

Dermed blir usikre arbeidsforhold en ekstra stor belastning, mener han.

— Mer mangfold

I tillegg kommer forskerutdannede sent i ut i jobb, som også har en økonomisk kostnad, og lønnsutviklingen for vitenskapelige ansatte er dårligere enn for andre sektorer som krever høy utdannelse.

I en pressemelding fra OFF heter det at de frykter akademia «mister de beste hodene og blir et sted bare friske, hvite menn med god økonomi orker å være».

— Slik sektoren er strukturert i dag, spiller privilegier en viktig rolle. Solid økonomisk bakgrunn gjør det lettere å komme opp og fram. I et slikt system må du være sterk og tøff, og kanskje jobbe mer enn egentlig har mulighet for. Da er det klart at et privilegert utgangspunkt gir fordeler. Vi vil jobbe for mer mangfold i sektoren, sier Lind til Khrono.

Powered by Labrador CMS