Universitetsdirektør Kari Tove Elvebakken i Bergen trekker seg og begynner i ny stilling 1.april. Foto: På Høyden

Direktøren ved UiB trekker seg

Kari Tove Elvbakken varslet tirsdag sin avgang som direktør ved Universitetet i Bergen (UiB). Samarbeidsvansker skal være grunnen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor Dag Rune Olsen ønsker ikke å kommentere den konkrete bakgrunnen for avgangen nærmere, men har i en pressemelding vist til at «Rektoratet har etablert endrede relasjoner i den administrative ledelsen. Elvbakken respekterer dette, men har likevel ønsket å fratre som universitetsdirektør.»

– Jeg har ingen kommentar utover det som står i pressemeldingen, men gleder meg til å ta opp min vitenskapelige virksomhet, sier Elvbakken.

Men På Høyden har fra flere, uavhengige kilder fått innsyn i prosessen som i dag endte i Elvbakkens avgang.

Kom fra Rokkan

Hun ble i 2007 hentet til universitetsdirektørjobben fra stillingen som direktør for Rokkansenteret, og var daværende rektors Sigmund Grønmos ønskede kandidat. Hun overtok etter Kåre Rommetveit, som var universitetsdirektør da Grønmo ble rektor. UniversitetsdirektørRommetveit gikk av etter en turbulent og langvarig maktkamp med dype konfliktlinjer som fremdeles preger deler av universitetsmiljøet.

Dette gir en mulighet til å tenke gjennom styringsmodellen ved UiB, og eventuelt vurdere om UiB på sikt vil være tjent med en enhetlig ledelse med ekstern styreleder.

Helge K. Dahle

Engasjementet til Elvbakken ble forlenget for en ny åremålsperiode i 2012, til spredte protester. Bare én annen søker meldte sitt kandidatur, og Grønmo hadde på forhånd tydelig signalisert at han fortsatt ønsket Elvbakken.

Urovekkende

Jussdekan Asbjørn Strandbakken var blant dem som mislikte at avtroppende rektor skulle ansette direktør for en ny periode.

– Jeg syntes det var uheldig, og tok det opp i dekanmøtet to ganger før saken ble behandlet i universitetsstyret. Jeg syntes også det var veldig urovekkende at det bare var to søkere til en av de viktigste posisjonene innen forskning og utdanning på Vestlandet, sier Strandbakken.

Det har vært knyttet en viss spenning til hvordan samarbeidet mellom Elvbakken og det nye rektoratet ville fungere ettersom mange ansatte på UiB har sett på forholdet mellom direktør og rektor som svært nært under Grønmo. Men så langt På Høyden kjenner til skal forholdet mellom rektoratet og Elvbakken ha vært godt.

Var ønsket

Dekan Helge K. Dahle sier at Kari Tove Elvbakkens avgang kom overraskende.

– Hun ringte meg i dag og fortalte at hun vil gå av, og det tar jeg til etterretning, sier Helge K. Dahle.

Han ønsker at en ny universitetsdirektør kommer raskt på plass.

– Samtidig gir dette en mulighet til å tenke gjennom styringsmodellen ved UiB, og eventuelt vurdere om UiB på sikt vil være tjent med en enhetlig ledelse med ekstern styreleder, sier dekan Helge K. Dahle.

Helge K. Dahle avviser at universitetsdirektøren ikke var ønsket av det nye rektoratet ledet av Dag Rune Olsen.

– Tvert i mot. Rektoratet har vært tydelig på at de ønsker å få samarbeidet med hele sentralledelsen til å fungere bra, sier Helge K. Dahle.

Misnøye med lederstilen

Elvbakken var svært godt likt av Grønmo, slik han òg ga uttrykk for i sin tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet i fjor. Men flere av det forrige universitetsstyrets medlemmer har vært kritisk til at universitetsdirektøren sjelden eller aldri hadde noe annet syn enn rektor og styreleder Grønmo. Flere uavhengige kilder har overfor På Høyden etterlyst mer åpne og transparente prosesser.

Et eksempel det blir vist til er prosessen rundt nytt ansettelsesreglement for vitenskapelig ansatte, som Grønmo og Elvbakken ønsket å fremme på det siste universitetsstyremøtet Grønmo skulle lede som rektor. Forslaget ble aldri fremmet etter at alle fakultetene gikk høylytt imot det i høringsrunden. Men forslaget som var blitt sendt til høring var heller ikke det eneste: Personal- og organisasjonsavdelingen hadde først utarbeidet et utkast til nytt reglement, men fagavdelingens forslag var blitt forkastet av direktør og rektor, som selv skrev et nytt reglement. Det var denne utgaven som fikk alle mot seg i høringsrunden. At vurderingene til fagavdelingen ble fullstendig tilsidesatt skal ikke ha gjort samarbeidsklimaet bedre mellom universitetsdirektøren og resten av administrasjonen.

I løpet av det siste halve året har det også vokst frem misnøye med hennes lederstil fra i administrasjonen som har vært underlagt Elvbakken.

På Høyden er kjent med at noe av kritikken fra fagavdelingene dreier seg om at Elvbakken er for detaljstyrende, og lite innstilt på dialog dersom direktører eller administrativt ansatte er uenige med henne.

En varslet avgang

Avgangen til Elvbakken skal ikke ha vært initiert av det sittende universitetsstyret, så langt På Høyden kjenner til, men styret har støttet opp om prosessen.

– Universitetsstyret er muntlig orientert på et tidligere tidspunkt. Styret har per epost gitt sin tilslutning til avtalen UiB har inngått med Elvbakken, og til beslutningen om å gi henne en ny stilling, sier rektor Olsen.

Prosessen som har endt i at Elvbakken måtte slutte har dermed pågått en stund. Først 1. april går hun over i en ny stilling, og økonomidirektør Kjell Bernstrøm vil fungere som universitetsdirektør ut året, med forbehold om at dette blir godkjent av styret. Han vil gradvis ta over arbeidsoppgavene til Elvbakken.

Elvbakken får også skryt for å ha vært en svært dyktig og handlingsorientert leder med god oversikt og styring. Hun får også ros fra flere hold for å ha vært konstruktiv i prosessen som endte med hennes avgang.

Involvere, nyansere

I ettermiddag var det stormøte for en rekke ledere både fra fakultet og sentraladministrasjonen til UiB. Misnøyen med den avtroppende direktøren kom indirekte fram da Bernstrøm skulle presentere sitt program:

– Min lederstil er å involvere fagavdelingene og bruke den kompetansen som finnes. Jeg vil være lite detaljorientert. Jeg er veldig opptatt av at vi skal ha en åpen dialog om de sakene som kommer, og få det frem dersom det er nyanseforskjeller mellom hva universitetsdirektøren og fagavdelingene mener.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS