20. oktober skal NMBU bestemme seg for utlysningstekst for de nye lederstillinger på universitet. Forslaget som fulgte sakspapirene i september innebærer at det ikke skal stilles krav om doktorgrad eller professorkompetanse til den nye rektoren. Foto; Håkon Sparre

NMBU kan få ny rektor uten professorkompetanse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet kan få rektor uten doktorgrad og professortittel, dersom styreleder Siri Hatlens forslag går igjennom.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne høsten skal NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) lande prosessen rundt utlysning og ansettelse av rektor på universitet.

1. august 2017 går den første rektorperioden til sittende rektor, Mari Sundli Tveit, ut.

I styremøtet 8. september diskuterte styret prosess og tidsplan, men ved sakspapirene lå det også forslag til utlysningstekst og en begrunnelse for denne.

Se også: Forslag til rektor-utlysning med begrunnelse

Redd man får rektor uten «svennebrev»

Endelig behandling skjer på styremøtet 20. oktober. Styreleder Siri Hatlen foreslår i sakspapirene at man ikke skal kreve doktorgrad/professorkompetanse av en ny rektor. Dette begrunnes med: 

«Det kreves at rektor har høy vitenskapelig kompetanse fortrinnsvis innen et av NMBUs fagområder og har førstehånds erfaring fra universitetets kjernevirksomhet: undervisning, forskning, formidling og nyskaping. Denne formuleringen kan gi et bredere tilfang av søkere enn et engere krav om professorkompetanse.»

Professor og forskningsleder på Handelshøyskolen på NMBU, Arild Angelsen, reagerer på forslaget og begrunnelsen i sakspapirene der det står «Formuleringen kan gi et bredere tilfang av søkere enn et engere krav om professorkompetanse.»  

(Foto: NMBU)

— Det viktigste med en utlysning er jo at den stiller krav til søkere, ikke at den nødvendigvis favner bredt. Dette betyr i praksis at vi kan få en rektor på NMBU som ikke har en forskers «svennebrev», altså doktorgrad, og en rektor som ikke selv har forsket og kjent på forskerne og undervisernes utfordringer og hverdag på kroppen, sier Angelsen til Khrono.

Forskjellig for rektor og prorektor

Med styrepapirene er det vedlagt forslag til utlysningstekster for både dekaner, prorektor og rektor. På faglige/vitenskapelige kvalifikasjoner er det blir foreslått en formulering for rektor, en annen for prorektor:

Rektor: 

  • Faglige/vitenskapelige kvalifikasjoner: Det kreves at rektor har høy vitenskapelig kompetanse fortrinnsvis innen et av NMBUs fagområder og har førstehånds erfaring fra universitetets kjernevirksomhet: undervisning, forskning, formidling og nyskaping.

Prorektor:

  • Faglige/vitenskapelige kvalifikasjoner: Formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (doktorgrad) ved høgskole og universitet innen et av NMBUs fagområder, og ha førstehånds erfaring fra: undervisning, forskning, formidling og nyskaping.

Vil ikke kommentere nå

Styreleder Siri Hatlen ønsker ikke å kommentere saken nå, og skriver i en epost til Khrono: 

«Styret drøftet kun foreløpig prosess og timeplan, ikke kompetansekrav mm. eller utlysningstekst. Saken legges frem til videre behandling i neste møte, jeg har derfor ikke noen kommentar til dette nå.»

(Fra styremøtet som med knappest mulig flertall vedtok at det skal bli ansatt rektor på NMBU.)

Dette betyr i praksis at vi kan få en rektor på NMBU som ikke har en forskers «svennebrev», altså doktorgrad, og en rektor som ikke selv har forsket og kjent på forskerne og undervisernes utfordringer og hverdag på kroppen.

Arild Angelsen

Ingen andre i styret ved universitetet kan heller uttale seg. Styremedlemmer skriver til Khrono at det er praksis i universitetsstyret at det kun er styreleder som skal uttale seg om saker som skal opp i styret. 

Forskerforbundet på NMBU på sin side tror det manglende kravet må handle om en forglemmelse, på tross av at det argumenteres for mindre krav i sakspapirene. 

Leder i Forskerforbundet på NMBU, Lena Marie Kjøbli, skriver til Khrono: Dette ser mer ut som en forglemmelse enn en reell problemstilling. Slik jeg tenker kan du ikke ha «høy vitenskapelig kompetanse» uten doktorgrad. Vi skal passe på at det kommer inn til neste møte.

— I tråd med signaler fra departementet

Professor Arild Angelsen er forskningsleder på Handelshøyskolen på NMBU. Han synes ikke det ser ut til at formuleringene i utlysningstekst og sakspapirer er en misforståelse.

— Dette er slik jeg oppfatter det i tråd med hvordan Kunnskapsdepartementet ønsker å styre sektoren. De ønsker en toppstyrt universitetssektor der de selv oppnevner styreledere. Disse styrelederne er igjen sentrale når det bestemmes både hva slags ledelse universitetene skal ha og hvem man velger ut og på hvilket grunnlag. Slik har vi opplevd det på NMBU, og vi ser det samme på flere andre institusjoner i sektoren, sier Angelsen.

Angelsen har notert seg at forslaget innebærer at man fortsatt skal stille formelle forskerkrav til dekaner og prorektor, men han tolker også forslaget dithen at man ønsker en  mer administrativ ledelse og ikke en faglig ledelse.

— Dette er en av mange ting i en lang prosess for universitet som etter mange ansattes syn går i gal retning.

Bekymra for fremtiden til NMBU

Angelsen er bekymret for framtiden til universitet sitt, med tanke på det grunnleggende universitetsidealet, forskere som tenker fritt og kritisk og selve den akademiske friheten.

— Her på Ås har vi vært gjennom en tung vår med mye debatt og etter hvert frustrasjon og indignasjon, sier Angelsen og fortsetter:

— Det har både handlet om debatten rundt valg og ansatt rektor, men også rundt den omorganisering og sammenslåing av institutter man har bestemt seg for. Hvis det neste styremøtet faktisk vedtar at man ikke skal stille like strenge faglige krav til en ny rektor som f.eks. dekaner er det nok mange som vil trekke nok et sukk. Jeg tror det vil ramme de ansettes engasjement for universitetet og deres følelse av tilhørighet.

Angelsen trekker fram at et godt universitet er avhengig av at man har ansatte som føler lojalitet og har et stort engasjement for universitet sitt.

(Oppdatert 18.10.2016 med lenke til sakspapir på utlysning av rektorstilling.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS