nord universitet

Ny leder på Nesna på plass

Både rektor og ordfører er fornøyd med valg av ansvarshavende på Nesna.

Øyvind Steinslett er ansatt midlertidig som sjef for campus Nesna.
Øyvind Steinslett er ansatt midlertidig som sjef for campus Nesna.
Publisert Oppdatert

Nord-ledelsen handler raskt i arbeidet med reetablering på Nesna. En uke etter styremøtet er ny leder på plass. Rektor Hanne Solheim Hansen er meget godt fornøyd med at hun fikk førstevalget.

— Jeg er meget godt fornøyd med at vi har fått ansatt Øyvind Steinslett i midlertidig stilling til denne jobben. Jeg har stor tro på at Øyvind er rette person som stedlig leder på Nesna i den fasen vi er i nå. Med han på plass kan vi få trøkk på de prosessene vi har foran oss, så dette tror jeg er en svært god løsning, sier Solheim Hansen, i en pressemelding fra Nord universitet.

Ordfører på Nesna, Hanne Davidsen, er også fornøyd.

— Jeg er glad for at det så tidlig kommer på plass en egen stedlig leder på campus Nesna, og jeg ser frem til videre samarbeid for igjen å utvikle Nesna til et god studiested, sier ordføreren, ifølge den samme pressemeldingen.

Sentral stilling

Øyvind Steinslett er 54 år gammel. Han har hatt ulike lederstillinger ved Nord universitet, alle med kontorsted Nesna. Han nyter tillit i Nesna-samfunnet og kjenner regionen godt, samtidig som han har veldig god kjennskap til universitetsorganisasjonen.

Rektor understreker at denne lederstillingen blir helt sentral i arbeidet med reetablering av aktivitet på Nesna.

— Vi har allerede lyst ut studietilbudene innenfor barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanning på Nesna fra 2022, og den aller første oppgaven som skal igangsettes på nyåret er rekruttering av studenter til disse studieprogrammene. Vi skal også sette i gang med et utviklingsprosjekt som skal se på hvordan vi skal rigge oss på litt lengere sikt, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Erfaringen siden fusjonen i 2016 har vist at det er behov for mer stedlig ledelse på Nesna. Med en videreføring av lærerutdanningene på studiestedet og etableringen av et større utviklingsprosjekt, har Nord universitet derfor opprettet en stedlig lederfunksjon. For å komme raskt i gang har rektor etablert dette som en ettårig midlertidig stilling.

Som leder på Nesna skal Steinslett rapportere til toppledelsen og inngå i rektors stab.

Konstruktiv dialog

En av de første oppgavene Øyvind Steinslett skal gå i gang med som stedlig leder er å etablere en konstruktiv dialog med kommunene og andre sentrale aktører på Helgeland.

— Høyere utdanning er svært viktig for Helgelandssamfunnet. Nå skal vi kanalisere det sterke engasjementet som har vært for å bevare Nesna, over til hvordan vi skal utvikle Nesna videre. Nord universitet skal få med de regionale aktørene i dette arbeidet, og jeg har svært stor tro på at vi sammen skal få til gode løsninger for Nesna og Helgeland. Jeg gleder meg til å gå i gang med denne jobben sammen med resten av ledelsen ved Nord universitet og de ansatte på Nesna, sier Steinslett.

Powered by Labrador CMS