Høgskolen i Østfold

Ny organisering av administrasjonen skaper trøbbel

For tredje gang skal styret ved Høgskolen i Østfold i dag behandle forslag til ny organisering av høgskolens administrative tjenester.

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold har møtt utfordringer i arbeidet med ny modell for administrativ organisering.
Publisert

Høgskolen i Østfold har siden høsten 2022 evaluert sin administrative organisering. I desember 2020 endret man organiseringsmodell fra valgt til ansatt rektor, og høgskolen gikk fra todelt til enhetlig ledelse.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, tiltrådte som ansatt rektor ved Høgskolen i Østfold 1. august 2021. Allerede i 2019 hadde styret vedtatt at de ønsket å evaluere høgskolens administrative organisering, grunnet pandemien ble prosess forsinket, men evalueringen ble igangsatt høsten 2022, og Agenda Kaupang ble brukt som ekstern konsulent.

Sterke reaksjoner

På styremøtet 15. juni ble sak om ny organisering fremmet. Forslaget fra rektor var framforhandlet med organisasjonene i tråd med hovedavtalen. Styret valgte å endre på innstillingen fra rektor, og det skapte sterke reaksjoner fra hovedorganisasjonene.

De tillitsvalgte skriver blant annet: «Vi mener det er svært alvorlig når styret gjennom sitt vedtak undergraver organisasjonsdemokratiet slik dette er beskrevet i Hovedavtalen i staten, selve «grunnloven» for partssamarbeidet og medbestemmelsen i arbeidslivet i staten, og det representerer en uttalt mistillit til partene som gjennom forhandlinger kom frem til en omforent avtale, rektor og hovedorganisasjonene.»

De fortsetter:

«Hovedorganisasjonene har dermed ikke fått sett på og forhandlet det vedtaket som ble fattet, vi har ikke som ansattes representanter kunne vurdere eller stille oss bak dette alternativet til vedtak. Forhandlingsretten etter Hovedavtalen i staten er dermed satt til side. Det er for oss et paradoks at det er fire representanter i styret som er valgt av de ansatte som står bak dette bruddet på avtaleverket som skal sikre ansattes medbestemmelse.»

Ny behandling 18. oktober

Reaksjonene fra fagforeningene ble drøftet på styremøtet 20. september. Saken ble behandlet under utsatt offentlighet inntil vedtak var fattet. Styret vedtok i september at saken skulle bli behandlet på nytt, og at innspillet fra de tillitsvalgte nå skulle følge saken.

Sak om behandling av ny administrativ organisering behandles på styremøte ved Høgskolen i Østfold onsdag 18. oktober, og du kan følge debatten her.

Powered by Labrador CMS