— Jeg har lest utlysningsteksten og synes det er både en spennende og utrolig viktig jobb, sier professor Curt Rice om den utlyste rektorjobben ved HiOA. Foto: Tom Benjaminsen

Her er dem det snakkes om

Flere interne kandidater vurderer å søke rektorstillingen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Den største snakkisen er likevel en professor fra Tromsø.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

HiOA-professor Jan Grund ser til NTNU og ønsker seg en «Gunnar Bovim-type» som ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), andre ser til universitetet på Ås (NMBU) og ønsker en rektortype som professor Mari Sundli Tveit (39), Norges yngste nåværende universitetsrektor.

En snakkis

Hvis man legger fusjonsplaner og finansieringsutvalg til side er en av snakkisene i universitets- og høgskolesektoren om dagen er hvem som blir den nye rektoren ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Stillingen ble lyst ut sist uke og søknadsfristen er om drøyt tre uker, 11. februar.

I tillegg til de formelle kravene om doktorgrad og erfaring fra ledelse med store og komplekse organisasjoner, ser landets største høgskole etter en visjonær toppleder med politisk og markedsmessig forståelse, gode kommunikasjonsevner internt og eksternt og en som som kan sette dagsorden og er synlig og tydelig i samfunnsdebatten, blant annet.

Les også: HiOA søker visjonær rektor

Grund vil ha en Bovim-type

— Vår type utdanningsinstitusjon har bruk for en Gunnar Bovim-type. HiOA ligner mer på NTNU enn på de gamle breddeuniversitetene. Og Bovim er en god rektor. HiOA trenger også noen som kan posisjonere og lede høgskolen både nasjonalt og internasjonalt, som er tydelig i kommunikasjonen og som har ledererfaring også fra andre steder i tillegg til universitets- og høgskolesektoren, mener HiOA-professor Jan Grund. 

Han ønsker ikke å komme med konkrete forslag til navn på kandidater. Grund, som har mange år som leder og styreleder bak seg, og også var rektor ved Høgskolen i Akershus før HiOA-fusjonen, sier også at han ser flere interne kandidater ved HiOA. 

— Men finnes denne personen som kan blir den visjonære rektoren og fylle alle kravene som stilles i utlysningsteksten? 

Vi er godt i gang, og opplever en positiv interesse på høgskolen rundt stillingen.

Geir Haugstveit

Vår type utdannings=institusjon har bruk for en Gunnar Bovim-type.

Jan Grund

— Det er bra å være visjonær, men man kan ikke bare være det. Man kan ha en drøm, men man må også kunne gjøre en dåd. Og ingen kan vel tilfredsstille alle kravene, men det viktigste er å ha solid ledererfaring og kjenne godt nok til det som er kjernen i HiOA. Rektorstillingen ved HiOA er en meget krevende lederjobb, mener han. 

Professor fra Tromsø

Et av navnene som nevnes hyppig og som foreløpig seiler opp som en favoritt i korridorene og rundt kantinebordene ved høgskolen, er professor Curt Rice (52) ved Universitetet i Tromsø. Rice er professor i lingvistikk og har også vært prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø fra 2008 til 2013.

Han kommer fra USA og jobbet ved det som dengang het Universitetet i Trondheim fra 1991 før han kom til Tromsø i 1993. Rice har bygget opp Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics som et Senter for fremragende forskning ved Universitetet i Tromsø, er styreleder i forskningsregisteret Cristin, og en aktiv samfunnsdebattant. Curt Rice er fra januar i fjor også leder for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif), oppnevnt av departementet. Han sto også på søkerlista til rektorjobben ved NTNU i 2012 da Gunnar Bovim fikk jobben.

— Jeg har lest utlysningsteksten og synes det er både en spennende og utrolig viktig jobb i det høyere utdanningsnorge, sier Curt Rice i en kommentar til Khrono, og legger til at han håper at høgskolen finner en kandidat som tar institusjonen dit strategien sier de skal, og at HiOA blir mer synlig både nasjonalt og internasjonalt. 

— Kommer du til å søke jobben?

— Det har jeg ikke lyst til å kommentere, sier Rice. 

Irgens vurderer en søknad

En som bekrefter at han vurderer å søke rektorjobben er nytilsatt forskningsdirektør ved HiOA, Morten Irgens (54) (bildet under). Allerede da han tiltrådte stillingen i oktober i fjor, ble det snakket om at Irgens kom til HiOA for å bli ny rektor. Han kom da fra stillingen som prodekan og viserektor for forskning ved Høgskolen i Gjøvik.

Irgens etablerte programvarefirmaet Actenum Corp. i Canada tidlig på 2000-tallet og satt flere år i styret i Precarn Inc., et føderalt kanadisk forskningsfond.

Han har en ph.d. i informatikk fra Simon Fraser University og har også vært sentral i utviklingen og opprettelsen av  CCIS, senteret for cyber- og informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik.

Irgens innehar den direktørstillingen med størst gjennomtrekk ved høgskolen og er den fjerde forskningsdirektøren ved høgskolen på sju år. Høgskolestyret vedtok å opprettholde forskningsdirektørstillingen i sitt møte før jul, selv om den i det nye organisasjonskartet var foreslått fjernet. I et intervju med Khono før jul sa Irgens at han var kommet til HiOA for å bli. 

Les også: Jeg er kommet for å bli

— Mange nevner deg som en potensielt ny rektor ved HiOA. Kommer du til å søke? 

— Høgskolen i Oslo og Akershus er vel den institusjonen i sektoren som er mest spennende og har størst potensiale. Så jeg kan bekrefte at jeg vurderer å søke stillingen, sier Irgens. 

Sandnes vil bli rektor

Prorektor for forskning ved HiOA, Frode Eika Sandnes (44)  lanserte allerede før jul sitt kandidatur og har sagt han kommer til å søke. Sandnes er professor i informatikk og har vært en del av det sittende rektoratet siden fusjonen i 2011. Han var en av tre i rektoratet som var prinsipielt tilhenger av valgt og ikke ansatt ledelse. 

Les også: Sandnes vil bli HiOA-rektor

Dekan i tenkeboksen

Dekan Nina Waaler ved Fakultet for helsefag er i tenkeboksen. Hun var også en av kandidatene ved rektorvalget ved HiOA i 2011, der hun stilte sammen med Knut Boge, som i dag er studieleder ved utdanningen i Facility Management, og prorektor Per Arne Olsen ved Fakultet for samfunnsfag. Nina Waaler er Dr.Scient fra Idrettshøgskolen og har fagene idrett og kriminologi, og har altså siden 2011 ledet høgskolens største fakultet. 

— Vurderer du å søke rektorjobben? 

— Jeg har det veldig bra som dekan, men jeg vurderer også andre muligheter, sier Waaler. 

— Og en av de mulighetene er stillingen som rektor? 

— Det er en mulighet, men det er mye som skjer nå så det er også flere muligheter, sier dekan Waaler (bildet under). 

Dekan Dag Jenssen (55) ved Fakultet for samfunnsfag nevnes også som en mulig rektorkandidat av noen. Selv ønsker ikke Jenssen å kommentere om han vurderer å søke.

Dekanen på Fakultet for teknologi, kunst og design, Petter Øyan (59), sier i en sms til Khrono at han er fornøyd med kompetansekravene som stilles til ny rektor og at «utlysningen tegner et bilde som passer til våre fremtidige utfordringer». 

— Men jeg er ikke søker, skriver Øyan.

Trine B. Haugen er også en mulig kandidat det blir snakket om. Hun er nå prodekan ved Fakultet for helsefag og stilte som rektorkandidat sist gang, i 2011, og da sammen med prorektorkandidatene professor Jon Samseth og studieleder Eva Berthling Herberg.

— Jeg synes det er hyggelig å bli nevnt som en potensiell kandidat, og mener at jeg har noe å bidra med. Og jeg har et godt og stort nettverk, sier Haugen, men ønsker ikke å være mer konkret enn som så akkurat nå. 

— Det aller viktigste, uavhengig av meg selv og andre, er at HiOA får en dyktig person og leder på toppen, sier hun.

Dekan Hanevik ikke kvalifisert

Den fjerde dekanen ved høgskolen, topplederen for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Knut Patrick Hanevik, har vært nevnt av flere tidligere som en mulig rektorkandidat. Men i og med at høgskolestyret satte krav om at den nye rektoren skal ha doktorgrad, er ikke Hanevik formelt kvalifisert til jobben. Det vakte sterke reaksjoner, særlig fra miljøet rundt LUI, etter vedtaket. Flere mente at kravet kunne vært doktorgrad «eller tilsvarende», men dette ble nedstemt.

Kvalifikasjonskravene som stilles sier at verken høgskolelektorer, dosenter eller professorer uten doktorgrad er ønskede søkere.  I praksis betyr dette at det for eksempel bare er to personer i lærerfakultetets ledergruppe som har de faglige kvalifikasjonene som etterspørres.

— Jeg savner en tydeligere sammenheng mellom diskusjonen om kvalifikasjonskrav for rektor og andre ledere, og den faglige profilen HiOA ønsker å ivareta og utvikle, sier dekan Hanevik (bildet under).

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold, Khrono)

Buskerud- og Vestfold-rektor

Et annet navn som også går igjen er professor i utdanningsvitenskap og nåværende rektor ved høgskolen i Buskerud og Vestfold, Petter Aasen (62). Han var direktør ved NIFU fra 1997 til 2007, og er nå styreleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved HiOA. Aasen har vært medlem av og ledet en rekke fagkomitéer, råd og utvalg både nasjonalt og internasjonalt. Aasen ønsker ikke å si om han vurderer å søke stillingen eller ikke: 

— Jeg kan bare si at dersom mitt navn nevnes i denne sammenhengen, synes jeg selvsagt det er hyggelig da HiOA er en tung og betydelig høyere utdanningsinstitusjon. Utover det kan jeg ikke besvare ditt spørsmål nå, skriver han i en tekstmelding til Khrono.

Av andre navn er professor Guri Hjeltnes (62), som nå er direktør ved Holocaustsenteret. Fra 2004 var hun professor ved Institutt for kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI og hun også var prorektor fra 2008. Men Hjeltnes er ikke kandidat.

— Nei, jeg ikke har tenkt på å søke, jeg sitter i en god og spennende stilling, er hennes svar.

Fra forskningsinstitusjoner

Dr.polit Ann-Helén Bay (57) er også et navn det snakkes om. Bay har vært direktør for Institutt for samfunnsforskning siden 2007, hun har vært professor ved Høgskolen i Oslo og forskningsleder og forsker i NOVA. Hun var også medlem av referansegruppe for sammenslåing av Høgskolen i Oslo og
Høgskolen i Akershus i 2010. 

Utover disse nevnes assisterende direktør i NIFU, Kyrre Lekve (46). Han hadde også ansvaret for ledelsesgjennomgangen ved HiOA som endte opp med at man endret organisasjonsmodell fra valgt til ansatt rektor. NIFU-forsker Bjørn Stensaker blir også nevnt og det samme blir rektor ved Universitetet i Nordland, Pål Pedersen. Men Pedersen sier at han trives i Bodø og har ingen planer om å flytte på seg. 

Noen skandinaviske eller nordiske navn er foreløpig ikke langt framme i spekulasjonene.

Gjør avtale med Experis 

Høgskolen har inngått rammeavtale med fire rekrutteringsbyråer, der Experis er det foretrukne byrået som skal spørres først. De andre er Habberstad AS, Hartmark Executive Search AS og Headvisor AS. Firmaene vil bli tilbudt oppdrag ved behov, i prioritert rekkefølge, og en avtale med Experis om å bistå i rektorrekruttering er rett rundt hjørnet.

Det er ikke bare rektorjobben som rammeavtalen gjelder. Høgskolen skal også ansette en rekke andre ledere i løpet av 2015, blant annet prorektorer, dekaner og mange instituttledere.

— Er dere i rute med prosessen for å finne ny rektor?

— Vi er godt i gang, og opplever en positiv interesse på høgskolen rundt stillingen, sier HR-direktør Geir Haugstveit.

— Har dere fått noen henvendelser fra potensielle søkere?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Haugstveit.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS