Pensjon

Ny runde om ny pensjonsmodell

Universitets- og høgskolerådet reagerte på departementets nye pensjonsløsning. Nå skal Finansdepartementet vurdere saken på nytt.

Forsknings- og høgere utdanningsminister Ola Borten Moe får saken om endring i pensjonsmodell på sitt bord. NTNU, her ved rektor Anne Borg, er blant universitetene som har reagert på det som var sagt å skulle være en teknikalitet.

Universitetet i Bergen ligger an til et kutt på 132 millioner kroner neste år, Høgskolen i Innlandet 19 og NTNU hele 153. Alt dette skyldes omlegging av pensjonssystemet, noe som ifølge tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim skulle være en teknikalitet. Men forslaget til statsbudsjett for 2020 fikk mange ledere ved universitet og høgskoler til å reagere.

For et par uker siden sa styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR), Sunniva Whitaker, at UHR hadde regnet ut at universitet og høgskoler totalt kom til å tape 600 millioner kroner. UHR hadde da skrevet brev til Finansdepartementet, der de særlig pekte på at pensjonskostnadene til eksternt finansierte ansatte er tatt med i beregningen.

— Det er urimelig å telle med disse som ikke er finansiert over grunnbevilgningen, sa Whittaker til Khrono.

Tre departement

Nå skal flere departement se på saken på nytt. Det skriver Universitetsavisa.

NTNU mener nemlig også at det at eksternt finansiert ansatte er tatt med i beregningen, gir en for høy sats når pensjonskostnader skal regnes ut.

I et brev til NTNU skriver Kunnskapsdepartementet at de nå venter på en ny vurdering fra Finansdepartementet. I tillegg til disse to, er Arbeids- og inkluderingsdepartementet også inne i bildet.

— Det er et steg i rett retning at de nå har åpnet for å se på det på nytt, men vi tør ikke planlegge med noe annet enn de rammene vi allerede har fått tildelt, sier Knut Aspås, avdelingsdirektør for Avdeling for virksomhetsstyring ved NTNU, til Universitetsavisa.

Ny regjering endret ikke

Endringen i pensjonsordningen var lagt inn i statsbudsjettforslaget fra Solberg-regjeringen. Men da Jonas Gahr Støre og hans mannskap leverte sin tilleggsproposisjon, var pensjonspremien ikke endret. Universitetsavisa skriver at det nå kan bli aktuelt med justeringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det kommer til våren.

Powered by Labrador CMS