styremøte UiT

Ny strategi og bedre økonomi­styring

UiTs nye styreleder Marianne Johnsen skal lede sitt første styremøte tirsdag. Bedre økonomistyring er en av sakene.

Rektor Dag Rune Olsen og styreleder Marianne Johnsen skal ha sitt første styremøte ved UiT Norges arktiske universitet tirsdag 21. september.
Publisert Oppdatert

Det nye styret ved UiT Norges arktiske universitet har sitt første møte tirsdag 21. september. Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl 8.30 til 11.30.

Fakta

Nytt styre ved UiT

Dette er UiT-styret for perioden 2021-25. Studentrepresentantene og representanten for midlertidig vitenskapelige ansatte sitter kun fram til 31. juli 2022.

 • Styreleder Marianne Elisabeth Johnsen, ekstern
 • Aili Keskitalo, ekstern
 • Rikke Gürgens Gjærum,fast vitenskapelig ansattrepresentant
 • Anders Torgeir Lind, midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant i perioden fram til 31. juli 2022
 • Gunhild Guttvik, teknisk-administrativ ansattrepresentant
 • Ketil Zachariassen, fast vitenskapelig ansattrepresentant
 • Anders Malmberg, ekstern
 • Christian Chramer, ekstern
 • Maren Irene Gåre Bakkevoll, studentrepresentant fram til 31. juli 2022
 • Jonas Stein, fast vitenskapelig ansattrepresentant
 • Ole Andreas Myhrer Smith, studentrepresentant, fram til 31. juli 2022

På dagsorden står blant annet startskuddet for en ny strategi for UiT fram mot 2030.

Dagens strategi, «Drivkraft i nord», gjelder fram til 2022. Denne har, ifølge rektor Dag Rune Olsen, bidratt til å forsterke UiTs posisjon som sentral kunnskapsleverandør både i landsdelen, Norge og internasjonalt de siste åtte årene.

Nå skal det nye styret bestemme retningen for universitetet for de neste årene og strategien skal vedtas i løpet av første kvartal 2022.

Vil ha bedre økonomistyring

En annen sak er økonomisk status per første halvår 2021. Fra å ha vært i en situasjon med for høye avsetninger, står UiT nå i en situasjon hvor man risikerer negative avsetninger.

Negative avsetninger vil si at universitetet har et merforbruk utover årets bevilgning pluss det man har «på bok» i form av ubrukte midler fra tidligere år. I en slik situasjon «lever man på forskudd» og spiser av neste års bevilgning.

Denne situasjonen har ført til at rektor Dag Rune Olsen ønsker å utrede hvordan økonomistyringen ved UiT kan bli bedre.

«Økonomistyring bør i større grad basere seg på lønnsomhetsanalyse, dynamiske rapporteringsperioder, prognoser og langtidsbudsjett, samt godt samspill mellom økonomimiljøene ved universitetet. Det innebærer også et mer avklart økonomifaglig lederskap», skriver han i styrepapirene.

To saker er unntatt offentlighet: Rektors muntlige orientering og styrets halvtime.

Sakspapirene kan leses her.

På dagsorden:

 • Møtedatoer for universitetsstyret studieåret 2021 - 2022
 • Utvikling av ny strategi for UiT Norges arktiske universitet
 • Oppdatering av styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) ved UiT Norges arktiske universitet
 • Internrevisjon UiT - endelig årsplan 2021 og status pågående revisjonsprosjekter
LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Orienteringssaker:

 • Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning
 • Årsrapport skikkethet 2017-2020
 • Studentombudets årsrapport for 2020/2021.
 • Saker behandlet av rektor på fullmakt 1.6. - 31.8.2021
 • Økonomistatus 1. halvår 2021 og tiltak for økonomistyring
 • Rektors muntlige orientering. Unntatt offentlighet.
 • Styrets halvtime. Unntatt offentlighet.
Powered by Labrador CMS