overvåking

Ny vurdering: Vil fortsette å bruke sensorer under ansattes kontorpulter

Havforskningsinstituttet ønsker fortsatt å bruke sensorer til tross for protester blant ansatte og tillitsvalgte. 

Forskningsstasjonen Flødevigen, Havforskningsinstituttet
Forskningsstasjonen Flødevigen vil kanskje få et nytt bygg. For å utnytte kontorarealene effektivt ønsker Havforskningsinstituttet kunnskap om hvor ofte ansatte sitter på kontorene.
Publisert Oppdatert

— Lovligheten er avklart og tiltaket er tillatt dersom vi har en god prosess. Vi har en intensjon om å gjennomføre kartleggingen med sensorer, og eventuelt støttet av andre metoder, skriver avdelingsdirektør Øystein Brun i en sms til Khrono. 

Måler kontorbruk

Da det i forrige uke ble kjent at Havforskningsinstituttet bruker sensorer under de ansattes kontorpulter, ville de ta en ny vurdering av om det var lovlig å bruke sensorer på denne måten. Nå er vurderinga foretatt og overingeniør Brun ønsker fortsatt å benytte denne metoden for å kartlegge hvor mye de ansatte bruker kontorene. 

— Det er jo ikke mange som har protestert, men jeg har ikke hatt en spørreundersøkelse som har målt antallet, sier avdelingsdirektør Øystein Brun. 

— Inngripende

En av dem som tok til motmæle var leder Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet. Hun holdt på å sette teen i vrangstrupen da hun leste i Forskerforum om Havforskningsinstituttets kartlegging. Det var Forskerforum som først omtalte denne bruken av sensorer. 

Ansatte ved Flødevigen forskningsstasjon i Arendal trodde heller ikke helt sine egne øyne da de ble klar over at det var installert sensorer under kontorpultene deres. 

— Det er dypt inngripende, sa overingeniør Jan Henrik Simonsen til Forskerforum. 

Mer effektiv kontorbruk

Formålet med å bruke sensorer var å finne ut behovet for kontorplasser i forbindelse med et mulig nybygg i Flødevigen og ved hovedkontoret i Bergen. Ved å finne ut hvordan kontorene best kan utnyttes, kan de bruke arealene mest mulig effektivt og spare penger. Ved Flødevigen er det et omfattende feltarbeid og kontorer står ubrukte. 

— Er det åpne kontorlandskap dere ønsker i disse byggene?

— Med en gang noen hører at vi skal ha nye kontorer, tilskrives ledelsen en vilje om å ville ha åpne kontorlandskap. Det virker som denne frykten sitter i ryggmargen til mange, sier avdelingsdirektør Øystein Brun til Khrono.

— Jeg kan bekrefte at Havforskningsinstituttets ledelse ønsker den måten å utforme arbeidsplasser på, som gir best arbeidsmiljø, best effektivitet og best økonomi. 

Brun understreker at avveiningen og prosessen må være et resultat av godt samarbeid mellom ansatte og ledelsen. Blant annet skal utvalg som samarbeidsutvalg og arbeidsmiljøutvalg absolutt være med, skriver han i en sms til Khrono. 

— Der man tenker sammen, blir nok resultatet også best. 

— Hva tenker du at ledelsen har lært av de bruduljene rundt sensorbruk?

— Egentlig ingenting nytt. Jeg har gjennom flere år fått erfaring med at med en gang man kommer inn på kontorfordeling, utforming osv., så kommer mange ulike følelser og synspunkter fram. Det på tross av at man har hatt inkluderende prosesser på forhånd. 

Noe har Brun lært likevel. 

— I denne saken hadde vi feilvurdert litt funksjonen i datasystemet, og jeg kan vel innrømme at det var læring i å behandle konsekvensene av det i media. 

Powered by Labrador CMS