Her er den nye logoen til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som blir en formalisert førstkommende mandag.
Her er den nye logoen til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som blir en formalisert førstkommende mandag.

Nå kommer direktoratet Diku

Nytt direktorat. Det er bare å pugge navnet: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning: Mandag er Diku en realitet.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Førstkommende mandag, 3.september, er den offisielle åpningen av det nye direktoratet med hovedsete i Bergen.

Direktoratet heter Diku og skal jobbe med å styrke kvaliteten i norsk utdanning.

Senter for internasjonalisering i utdanningen (SIU) er blitt slått sammen med Norgesuniversitetet (NUV) og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU).

Diku er til for alle som jobber med utdanning. Vi skal bygge broer mellom institusjoner, organisa-sjoner, kulturer og mennesker.

Harald Nybølet

Gjedrem-utvalget

Nyskapningen er et resultat av forslagene som Gjedrem-utvalget la fram sin rapport «Kunnskapssektoren sett utenfra» i januar 2016.

Opprinnelig foreslo Gjedrem ett stort direktorat, men departementets løsning ble tre ulike forvaltningsorganer: Ett med hovedkontor i Oslo (NOKUT), ett i Trondheim (Uninett+CERES+Bibsys) og ett i Bergen (SIU med sine nye oppgaver, som nå blir Diku).

Omorganiseringen i kunnskapssektoren er en del av regjeringens arbeid med å

— Jeg er glad for at det ikke etableres et stort nytt direktorat, slik Gjedrem-utvalget forslo. Men jeg venter i spenning på hvordan man skal sikre brukerinnflytelsen i de restrukturerte tjenesteorganene i unviersitets- og høgskolesektoren, skrev daværende rektor ved Universitetet i Oslo i sin blogg om omorganiseringen.

Internasjonalisering

Det nye direktoratet vil også få ansvar for lærebokutvalget og tilskuddsordningen Senter for fremragende utdanning (SFU) som i dag ligger i Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Hovedkontoret skal ligge i Bergen, men også ha virksomhet i Tromsø.

— Det nye organet vil fortsatt ha ansvar for internasjonalisering for hele utdanningsløpet, skrev Kunnskapsdepartementet på sine nettsider da omorganiseringen av kunnskapssektoren ble kjent.

«Gjennom støtteordninger og kunnskapsutvikling fremmer Diku utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer i utdanningen», heter det i en pressemelding.

Nybølet: Viktige byggeklosser

Det er Kunnskapsdepartementet som har opprettet det nye direktoratet ved å slå sammen flere av sine virksomheter.

Tidligere SIU, nå Diku-direktør, Harald Nybølet. Foto: Diku
Tidligere SIU, nå Diku-direktør, Harald Nybølet. Foto: Diku

— Utdanning er en av samfunnets viktigste byggeklosser. Dagens og fremtidens arbeidsliv krever at vi stadig tilegner oss ny og relevant kunnskap av god kvalitet, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Nybølet har vært direktør i SIU siden 2016, men går nå på som Diku-direktør.

Skal bygge broer

— Diku er til for alle som jobber med utdanning. Vi skal bygge broer mellom institusjoner, organisasjoner, kulturer og mennesker, sier han i en pressemelding.

Med hovedkontor i Bergen og kontor i Tromsø har Dikus 120 ansatte hele landet som virkeområde. Diku jobber for hele utdanningssektoren, fra barnehage og skole til høyere utdanning, fagskoler og voksenopplæring.

Fakta

Slik blir den nye organiseringen

Den nye organiseringen som Kunnskapsdepartementet nå gjennomfører betyr:

1: CERES blir slått sammen med BIBSYS og enkelte oppgaver fra UNINETT. Det nye organet vil ha hovedkontor i Trondheim, men vil også ha virksomhet i Oslo.

Organet har fått navnet Unit.

2A: Alle som har oppgaver knyttet til å utvikle kvaliteten i høyere utdanning blir samlet i to forvaltningsorganer for kvalitet, bygget rundt dagens NOKUT og dagens Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

NOKUT skal fortsatt akkreditere og godkjenne høyere utdanning og fagskoleutdanning. De skal også føre tilsyn med kvaliteten i utdanningen og godkjenne utenlandsk utdanning. I tillegg vil oppgavene med å føre tilsyn med private høyskoler og fagskoler, som i dag ligger i departementet, bli overført til NOKUT. NOKUT vil ha hovedkontor i Oslo.

2B: Diku - Nytt direktorat i Bergen samler oppgavene som forvalter tilskuddsordninger og programmer som skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning og fagskoler.

SIU blir slått sammen med Norgesuniversitetet (NUV) og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU).

Det nye direktoratet vil også få ansvar for lærebokutvalget og tilskuddsordningen, Senter for fremragende utdanning (SFU) som i dag ligger i UHR og NOKUT.

Diku vil ha hovedkontor i Bergen, men vil også ha virksomhet i Tromsø.

3: Kompetanse Norge fortsetter som en egen virksomhet med hovedkontor i Oslo. De skal opprette et kontor i Tromsø, og 10 årsverk skal flyttes fra Oslo til Tromsø.

4: Sekretariatene for foreldreutvalgene for barnehagene og grunnopplæringen, FUB og FUG, blir flyttet fra Oslo til Bø i løpet av 2018.

5: Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen ble slått sammen fra årsskiftet. Det nye utdanningsdirektoratet har hovedkontor i Oslo, men vil også ha virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde. I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS