styremøte

Nye mål og rektorprosess på styremøte i Stavanger

Ny utviklingsavtale og neste rektorperiode står på dagsorden på styremøtet ved Universitetet i Stavanger torsdag.

Styret ved Universitetet i Stavanger skal blant annet sette ned et innstillingsutvalg som skal vurdere kandidater for rektorperioden som starter 1. august 2023. Klaus Mohn har allerede signalisert at han søker.
Publisert

Styret ved Universitetet i Stavanger har møte torsdag 9. juni. Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl. 10.

En av sakene er utkast til mål i ny utviklingsavtale. Rektor Klaus Mohn har satt opp fem målområder: Grønn omstilling, et åpent universitet, energi, helse og velferd og læring for livet. Til hvert av disse er det foreslått et overordnet mål, men det skal jobbes videre med å få på plass gode måter å måle om universitetet er på riktig vei.

Styret skal dessuten ansette ny dekan ved Fakultet for helsevitenskap.

Neste rektorperiode ved UiS starter 1. august 2023, og på møtet torsdag skal styret sette ned et innstillingsutvalg som skal vurdere kandidatene. Dagens rektor, Klaus Mohn, har allerede opplyst overfor Khrono om at hans hovedplan er å søke fire nye år i stillingen.

Dette står på sakskartet:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 9. juni 2022
 • Godkjenning av møtebok fra styremøtet 10. mars 2022
 • Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse, Det helsevitenskapelige fakultet
 • Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet
 • Møteplan for universitetsstyret våren 2023
 • Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet
 • Foreløpig budsjettfordeling 2023
 • Rapporter til styret
 • Rammeverk for digital omstilling ved UiS - rapportering fra digitaliseringsgruppen
 • Forslag til sammensetning av innstillingsutvalg ved ansettelse av rektor 2023
 • Lønnsoppgjøret i staten - lokale forhandlinger 2022
 • Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
 • 1. tertial 2022 - regnskapsrapportering
 • Orientering om søkertall for UiS 2022
 • Utdannings- og læringsmiljøprisen 2022
 • Studenttillitsvalgtordningen ved UiS
 • Revidering av forskrift om studier og eksamen ved UiS
 • Reviderte retningslinjer for etablering og drift av forskningssentre ved UiS
 • Kreeringer fra juni 2021 til mai 2022
 • Fullmaktsaker til styremøte 9. juni 2022
 • Orienteringssaker til styremøte 9. juni 2022
 • Eventuelt
Powered by Labrador CMS