Nye studier

Nye radioaktive fag på NMBU

Ved NMBU opprettes det to nye studieprogrammer innen nukleære fag med oppstart høsten 2024.

Fra pågående kurs ved NMBU i radiokjemi. Til høsten blir det to nye helhetlige program innen radioaktivitet, nukleære fag.
Publisert

Ved NMBU blir det nå opprettet to nye studieprogrammer, et bachelor- og et masterprogram i nukleære fag — radioaktivitet — begge med oppstart høsten 2024

I statsbudsjettet er det bevilget penger til 20 studieplasser innen nukleære fag ved NMBU.

Internasjonalt fagmiljø

Elise Norberg prorektor for utdanning, NMBU.

— NMBU har gjennom mange år bygget opp et sterkt og internasjonalt fagmiljø innen radiokjemi og miljøkjemi og kan tilby forskningsbasert undervisning på dette området, forteller prorektor for utdanning, Elise Norberg, i en pressemelding fra NMBU. 

Studieprogrammene skal bidra til å sikre nåværende og fremtidige behov for nukleær kompetanse innen norsk offentlig sektor og næringsliv. 

Norge har bergarter som inneholder naturlig forekommende radionuklider. Radioaktivitet er også et viktig verktøy innen forskning, industri og sykehus. 

— Her er det kunnskaps- og kompetansehull som må fylles i årene fremover, sier Norberg. 

Samarbeid om senter 

Ifølge Lindis Skipperud, professor i kjernekjemi og miljøkjemi ved NMBU, finnes det per i dag ikke tilsvarende studier innen radiokjemi og radioaktivitet i miljøet ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge.

— Disse kandidatene skal ha en helhetlig forståelse av kilder til og spredning av radioaktivitet og hvordan radionuklider kan påvirke miljøet, organismer og mennesker, og hvordan strålevern og beredskap fungerer, sier Skipperud i  pressemeldingen fra NMBU. 

Undervisningen vil dra nytte av kompetanse og samarbeid med det nyopprettede Norsk nukleært forskningssenter (NNRC), som NMBU er partner i.

Universitetet i Oslo (UiO) er også tildelt 20 studieplasser, og der er det nukleære studiet rettet mot kjernefysikk, mens programmene ved NMBU er orientert mot radiokjemi og radioaktivitet i miljøet. 

Powered by Labrador CMS