styremøte UiT Norges arktiske universitet

Nye regler for inndragning av ubrukte midler på dagsorden

Midlertidige ansatte og Asheims nye regime for å inndra ubrukte midler er blant sakene på UiTs styremøte torsdag.

Styret ved UiT skal vedta hvordan universitetet skal følge opp de nye reglene om at de må betale tilbake ubrukte midler.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet har møte torsdag 26. november. Møtet kan følges direkte nederst i denne saken fra kl 9.

Mindre ubrukte midler

En av sakene er de nye reglene for avsetninger og statsråd Henrik Asheims nye krav om at ubrukte milliarder i sektoren skal tilbake til statskassa.

Ved UiT er avsetningene blitt redusert betraktelig siden i fjor og var ved utgangen av andre tertial på 3,2 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet.

Fakta

Styret ved UiT Norges arktiske universitet

Faste medlemmer av styret:

 • Styreleder: Anne Husebekk (rektor)
 • Lin Marie Holvik (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet).
 • Anita A. Stenhaug (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Stig A. Slørdahl (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet).
 • Anders Malmberg (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Julia Wong (valgt blant studentene)
 • Ole Even Andreassen (valgt blant studentene)
 • Tore Nesset (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Margrethe Esaiassen (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Jonas Stein (valgt blant vitenskapelige ansatte i midlertidig stilling)
 • Kjersti Dahle (valgt blant teknisk/administrativt ansatte)

Styret skal bestemme hvordan UiT skal følge opp de nye reglene, som sier at avsetningene skal deles inn i to grupper; avsetninger til investeringer og avsetninger til andre formål.

Når det gjelder avsetninger til andre formål er grensen 5 prosent av bevilgningen. Ubrukte midler utover det vil bli inndrat. Regelverket trer i kraft fra 2021, men med full virkning fra 2022 og med en overgangsordning for 2021

Var på teppet hos Nybø

Styret skal også diskutere arbeidet med å få ned andelen ansatte i midlertidige stillinger.

Daværende forsking- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø satte betingelsene til de midlertidig ansatte på dagsorden i sin periode. I januar i år kalte hun inn 12 rektorer på teppet, og mente at arbeidet med å redusere midlertidigheten gikk for sakte.

Ved UiT har midlertidigheten gått ned, går det fram av saksframlegget. Totalt sett er nedgangen på 6,41 prosentpoeng fra 2019. For ansatte i undervisnings- og forskerstillinger er nedgangen på 8,2 prosentpoeng fra 2019.

Likevel er fortsatt 14,6 prosent av årsverkene innen undervisnings- og forskerstillinger midlertidige.

Mindre ubrukte midler

En annen sak er de nye reglene for avsetninger som og statsråd Henrik Asheims nye krav om at ubrukte milliarder i sektoren skal tilbake til statskassa.

Ved UiT er avsetningene blitt redusert betraktelig siden i fjor og var ved utgangen av andre tertial på 3,2 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet.

Styret skal diskutere hvordan UiT skal følge opp de nye reglene, som sier at avsetningene skal deles inn i to grupper; avsetninger til investeringer og avsetninger til andre formål.

Når det gjelder avsetninger til andre formål er grensen 5 prosent av bevilgningen. Ubrukte midler utover det vil bli inndrat. Regelverket trer i kraft fra 2021, men med full virkning fra 2022 og med en overgangsordning for 2021

Saker på styremøtet:

 • Søknad om akkreditering og godkjenning av nytt bachelorprogram i nautikk, samt revisjon og navnendring av bachelorprogram i nautikk til Bachelor i havteknologi
 • Søknad om akkreditering og godkjenning av bachelorprogram i økonomi og administrasjon, og navnendring av bachelorprogram i samfunnsøkonomi
 • Søknad om akkreditering og godkjenning av erfaringsbasert mastergradsprogram i Ocean Leadership
 • Søknad om akkreditering og godkjenning av femårig mastergradsprogram i kunstig intelligens
 • Studieprogramportefølje - fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2021-2022
 • Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2021
 • Melding om utdanning 2020
 • Nytt reglement for statlige universiteter og høyskolers oppbygging og anvendelse av ubrukte budsjettmidler (avsetninger

Orienteringssaker :

 • Orientering om arbeidet med reduksjon av andel midlertidige ansettelser ved UiT
 • Saker behandlet av rektor på fullmakt 15.10.20 - 12.11.20
 • Rektors muntlige orientering, unntatt offentlighet
Powered by Labrador CMS