styremøte

Nye reiseregler og program for nye studenter

Styret ved Universitetet i Agder skal vedta en miljøvennlig reisepolicy og et startprogram for nye studenter på møtet onsdag.

Styreleder og rektor ved Universitetet i Agder leder universitetets styremøte som foregår på campus i Kristiansand 24. november.
Styreleder og rektor ved Universitetet i Agder leder universitetets styremøte som foregår på campus i Kristiansand 24. november.
Publisert

Styret ved Universitetet i Agder har møte på campus i Kristiansand onsdag 24. november. Styremøtet kan følges her fra kl.9.

En av sakene handler om et nytt førstesemesterprogram ved universitetet. To arbeidsgrupper har sett på muligheten for å innføre et slikt felles program som skal bidra til at nye studenter kommer godt i gang med studiene sine og slik legge til rette for en god og trygg studiestart, både faglig og sosialt.

Fakta

Styret ved Universitetet i Agder

 • Rektor og styreleder Sunniva Whittaker
 • Professor Gro-Renée Rambø
 • Førsteamanuensis Per Elias Drabløs
 • Stipendiat Lucia Castro Herrera
 • Seniorrådgiver Målfrid Tangedal
 • Student Olea Magdalene Norset
 • Student Kristoffer Svendsen
 • Advokat Solveig Løhaugen
 • Professor Hanne Kathrine Krogstrup
 • Direktør Tom Fidjeland
 • Direktør Lars Petter Maltby

I programmet inngår blant annet en studiestartuke med tydelig faglig fokus og en studentmentorordning. Innføring av programmet skal skje fra høsten 2022 i enkelte studieprogrammer og være fullt implementert senest høsten 2026, går det fram av styrepapirene.

Styret skal også ved ta en reisepolicy for universitetet, der det understrekes at ansatte må gjøre nøye vurderinger av om den enkelte reise gir merverdi for universitetet og derfor er nødvendig. Muligheten for digitalt samarbeid og møter, bør alltid vurderes som miljøvennlige alternativer til å reise, dersom dette er mulig og hensiktsmessig, heter det i de nye reglene.

To nye forskningssentre

Bak lukkede dører skal styret oppnevne to nye prioriterte forskningssentre. Dette er sentre som skal være UiAs flaggskip for forskningsinnsats av nasjonal og internasjonal klasse og det finnes allerede seks slike sentre.

Status som prioritert forskningssenter innebærer finansiering på 10 millioner kroner over fem år og sentrene får også to ekstra rekrutteringsstillinger og midler til infrastruktur.

En annen sak som skal behandles bak lukkede dører er tildeling av utdanningsprisen for 2021. I fjor gikk prisen til doktorgradsspesialiseringen i informasjonssystemer.

Dette står på sakskartet

 • Dialogmøte med Norce
 • Plan 22 (årsplan)
 • Internfordeling 2022
 • Felles førstesemesterprogram ved UiA
 • Endringer i prinsipper for meritteringsordningen ved UiA
 • Ny forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder
 • Reisepolicy for UiA
 • Revisjonsplan 2022 –internrevisjonen
 • Oppnevning av skikkethetsnemnd for UiA i perioden 1.1.2022-31.12.2024
 • Endring av navn på ph.d.-spesialiseringen i religion, etikk, historie og samfunn
 • Prioritert forskningssenter ved Universitetet i Agder (UiA PRIFORSK) - oppnevning av to nye sentre - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14
 • Tildeling av Utdanningsprisen 2021 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14
 • Diverse kallelser til midlertidige 20 prosents stillinger
 • Løypemelding om Handlingsplan for forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon for Universitetet i Agder (FoUI-handlingsplan)
Powered by Labrador CMS