Torbjørn Røe Isaksen deler OECD sin bekymring for den økende andelen unge som faller utenfor både utdanning og arbeidsliv. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Altfor mange unge faller utenfor

Mer enn 35 millioner unge voksne i OECD-landene er verken under utdanning eller søker arbeid, viser en fersk rapport.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mer enn 35 millioner i aldersgruppen 16-29 år i OECD-landene er verken under utdanning eller i jobb. Antallet unge i denne situasjonen er økende, også i Norge. 

OECD slår fast at myndighetene i hele OECD-området må gjøre mye mer for å gi de unge en god start på sine arbeidsliv og man må hjelpe dem langt bedre til å finne en plass i arbeidslivets rekker.

Store utfordringer også i Norge

Fredag ble rapporten også presentert i Oslo, med spesiell vekt på norske funn.

Det er bare 60 prosent av norske studenter som fullfører den utdanningen de starter på. Frafallet i videregående skole er også stort. OECD har i sin nye rapport også rangert landene individuelt, og på mange områder havner ikke Norge spesielt godt ut.

Samfunnet får glipp av store ressurser hvis disse menneskene forblir utenfor arbeidslivet.

Torbjørn Røe Isaksen

Problemstillingene i OECD-rapporten er relevante også for Norge.

— For mange faller ut

Rapporten heter OECD Skills Outlook 2015. Rapporten er den første i en serie som er tenkt publisert annethvert år. Årets rapport handler om hvordan man kan få flere unge voksne inn i arbeidsmarkedet.

— At landene nå begynner å ta dette på alvor er ikke bare et moralsk ansvar, men også helt nødvendig sett med økonomiske øyne, sa generalsekretæren i OECD, Angel Gurría, da rapporten ble lansert i Berlin denne uka, går det fram av en pressemelding fra OECD.

— Altfor mange unge mennesker dropper ut av utdanning uten å ha fått en avsluttende grad eller kvalifikasjon. Selv de som fullfører ser ut til å slite med å finne seg passende arbeid. Disse unge kan se fram mot en tøff framtid og de trenger vår hjelp, la Gurría til.

Rangerer Norge

Rapporten inneholder blant annet et «Skills Scoreboard» som rangerer Norge og en rekke land etter hvordan utdanningssystemet ivaretar befolkningens kompetanse, og hvordan arbeidslivet nyttiggjør seg av den. En rekke av utfordringene i den nye rapporten er kjente problemstillinger fra tidligere publikasjoner fra OECD, som OECDs Diagnostic Report og Skill Strategy Action Report.

— Regjeringen arbeider med å følge opp OECDs anbefalinger i Skills Strategy Action Report. Partene i arbeidslivet vil bli invitert inn for å bidra til en nasjonal kompetansepolitisk strategi, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, da rapporten ble presentert fredag.

Han trakk fram at viktige mål er å få bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, mer læring i arbeidslivet, og bedre utvikling og anvendelse av voksnes kompetanse. I tillegg arbeider regjeringen aktivt med å forebygge frafall i videregående opplæring.

— Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan den livslange karriereveiledningen i Norge kan styrkes. Utvalget har hatt sine første møter og er i gang med arbeidet, fortsatte Isaksen.

Sjekk tabellene fra OECD her:

 

Går glipp av store ressurser

— Vi må ta tak i den gruppen unge som står i fare for å havne utenfor arbeidslivet. Det er viktig både for den enkelte og for samfunnet, sier Røe Isaksen.

Skills Outlook viser at unge utenfor utdanning og arbeidsliv har en høy pris. En person som verken er i utdanning eller arbeid koster samfunnet et tosifret antall millioner kroner i løpet av et liv. I tillegg kommer kostnadene for den enkelte, som er langt vanskeligere å måle i kroner og øre.

— Samfunnet får glipp av store ressurser hvis disse menneskene forblir utenfor arbeidslivet. For å opprettholde velferden i fremtiden, er vi avhengige at hver enkelt av oss får utnyttet sitt potensial, sier Røe Isaksen, i en pressemelding fra departementet.

Faller mellom alle stoler

I tillegg jobber Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med en stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

— En del voksne faller mellom alle stoler i hjelpeapparatet, for eksempel de som har behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring. Det er kjent fra før, og bekreftes nå av OECD-rapporten, sier Røe Isaksen. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS