høgskolen i østfold

Økning i skikkethetssaker

Fra 2015 til 2020 har antallet skikkethetssaker ved Høgskolen i Østfold mangedoblet seg.

Høgskolen i Østfold tilbyr mange praksistunge studier. Bildet viser campus i Fredrikstad ved Høgskolen i Østfold.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I årsrapporten for 2020 om skikkethet ved Høgskolen i Østfold kommer det fram at det har vært en markant økning i antall skikkethetssaker som blir behandlet per år.

I 2020 har det blitt behandlet 16 skikkethetssaker. Det er 13 flere saker enn i 2015. Seks av sakene ble avsluttet i løpet av 2020, mens 10 saker fortsetter inn i 2021.

I Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning defineres en «student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse», som ikke skikket for yrket.

Økning i tilfeller med trakassering

Mette Tindvik Hansen

Høgskolen i Østfold tilbyr mange menneskenære utdanninger. Av Høgskolen i Østfolds rundt 7.800 studenter er i underkant av 3000 studenter underlagt skikkethetsvurdering.

I rapporten nevnes både psykisk helse, språk og seksuell trakassering som særlige fokusområder i forbindelse med skikkethet i det kommende året.

— Hva er typiske tilfeller som kommer opp til vurdering?

— Det varierer veldig. Først og fremst er det viktig å understreke at de fleste sakene som kommer ikke er knyttet til atferd av spesiell grov karakter. Hvis vi skal peke på tendenser, så ser vi flere og flere saker knyttet til utfordringer knyttet til psykisk helse, og misforståelser og situasjoner som kan oppstå i forbindelse med mangelfulle språkkunnskaper. I tillegg ser vi en del krenkende adferd av ulik karakter, gjerne i kombinasjon med de øvrige punktene, sier institusjonsansvarlige for skikkethet ved høgskolen, Mette Tindvik Hansen.

I rapporten kommer det fram at det har vært en økning i saker som involverer «alvorlig trakassering, gjerne av en seksuell karakter. Det inkluderer så vel fysiske som verbale tilnærminger overfor medstudenter».

— Hva går dette ut på?

— Det er ikke en veldig stor økning i saker av en slik art, men det er en tendens som vi ønsket å løfte frem. Hva det går ut på er det vanskelig å beskrive for mye uten at noen kjenner seg igjen. Det handler ofte om måten å uttrykke seg på og hvilke ord som blir brukt. De unge nå til dags kan ha måter å snakke på som tidligere ikke var så vanlig, sier Hansen.

Tallene kan ha blitt påvirket av pandemien

Som første utdanningsinstitusjon i Norge opprettet HiØ i 2019 et eget veilederkorps for utvidet veiledning i særskilte skikkethetssaker og i 2020 ble stillingen som institusjonsansvarlig for skikkethet utvidet fra å være en fra 40 prosent til 100 prosent.

De institusjonsansvarlige for skikkethet ved høgskolen, Mette Tindvik Hansen og Karl-Arne Næss Korseberg, mener at antall saker i 2020 ville vært høyere dersom det ikke hadde vært for pandemien.

Sakene som blir omtalt i rapporten gjelder studenter ved sykepleierutdanningen, vernepleierutdanningen, bioingeniørutdanningen, barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanningen og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

— Vi mener at den viktigste årsaken til at antall saker har økt i såpass stort omfang er at skikkethetsvurdering er blitt satt på dagsorden på Høgskolen i Østfold. Vi som institusjonsansvarlige har fått betydelig mer ressurser av ledelsen til å være synlige blant studenter, ansatte og praksisfelt, og vi ser at mange er blitt mye mer opptatt av at skikkethetsvurdering er viktig, sier Mette Tindvik Hansen.

Samtidig forteller hun at det ble ganske stille da pandemien kom i mars og fram til oktober.

— Hvis forløpet hadde vært som normalt, hadde kanskje tallet mulig vært høyere, sier hun.

Hansen og Karl-Arne Næss Korseberg har anbefalt at nå under pandemien bør det være mindre rom enn normalt for at studenter som ikke fungerer godt nok får gjennomføre eller fortsette i praksis. «Praksissted og vi som høgskole må sette pasient-, bruker- og elevsikkerheten først, heter det i rapporten».

Vil ivareta begge sider

De fleste skikkethetssaker ved Høgskolen i Østfold avsluttes etter at studentene har gjennomført utvidet veiledning og vist en positiv utvikling.

Hansen forteller at ting kan eskalere hvis skikkethetssaker ikke blir tatt tak i tidlig i studieløpet.

— Det er viktig å ivareta begge sider, men det er en dobbeltrolle som er vanskelig. Det er jo også sånn at noen kan være syke men så ta en pause fra studiet og få behandling og siden fungere i studiet igjen, sier hun.

— Ja, hvordan tror du det oppleves det for studenter å bli utsatt for en slik vurdering?

— Det er nok veldig voldsomt først, men jeg har opplevd at flere studenter har sagt til meg i ettertid at det egentlig var greit at det skjedde. Noen ganger er det fint å få den refleksjonen. De fleste som det blir meldt tvil om, kommer jo faktisk tilbake som godt fungerende studenter, sier hun.

De skikkethetsansvarlige skriver i rapporten at selv om majoriteten av disse studentene gir uttrykk for en lærerik prosess og god oppfølging, er det for de fleste en tøff belastning å være gjenstand for særskilt skikkethetsvurdering.

— Dere driver mye med opplæring. Hva råder dere studenter og ansatte til å være obs på?

— Det finnes gode føringer om dette i forskriften om skikkethetsvurdering. Noen ganger kan vi nok få meldinger om ting som burde blitt håndtert på et lavere nivå. Alle ansatte skal ha løpende vurdering av studentenes skikkethet på lik linje som de vurderer det faglige. Vi har fokus på å klargjøre hva som er vår rolle og hva som er andres rolle, sier Hansen.

Powered by Labrador CMS