Rektor Curt Rice fikk noen problematiske eierposter med på kjøpet da Høgskolen i Oslo og Akershus overtok By- og regionsforskningsinstituttet NIBR 1. januar 2016. Nå vil han selge seg ut av tre av dem. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Vil selge seg ut av tre selskaper etter påpakk fra departementet

Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil selge seg ut av tre aksjeselskaper som høgskolen fikk med på lasset da den overtok forskningsinstituttet NIBR.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ble fra 1. januar i år eier av 10,8 prosent av eiendomsselskapet Miljøforskningsenteret AS. Det skjedde som en følge av at Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ble en del av HiOA.

Eierskapet er i strid med reglene for hva slags selskaper høgskoler og universiteter kan eie aksjer i, og HiOA måtte derfor forklare seg for sin eier, Kunnskapsdepartementet. Reglene sier at høgskoler og universiteter kun kan eie aksjer i selskaper som er faglig relevante, og et eiendomsselskap er klart utenfor det tillatte.

Les også: Rice må forklare seg for Isaksen om aksjer

Nå foreslår rektor Curt Rice at HiOA kvitter seg både med aksjeposten i eiendomsselskapet, og også to andre små aksjeposter i selskaper som NIBR eide, Miljøalliansen AS og Instidata AS.

Vil snarest ut av tre

Tre av selskapene i porteføljen vurderes å ligge utenfor HiOAs fullmakts-område og må avhendes så raskt som mulig.

Curt Rice

I sakspapirene til styremøtet på HiOA 4. november sier Rice at eierskapet i disse tre selskapene ligger utenfor det høgskolen har fullmakt til å eie, og at aksjepostene må selges snarest.

Miljøforskningssenteret er et selskap som ble opprettet for å forvalte funksjonen som eier og byggherre for hovedbygget Ciens i Forskningsparken i Oslo, der NIBR holdt til før forskningsinstituttet flyttet inn hos HiOA 1. september i år. Bygget huser mange aktører innen forskning og nyskapning, men nå når NIBR har flyttet ut, har det, ifølge Rice, ingen faglig interesse for høgskolen å ha en eierandel der.

I tillegg vil Rice selge eierandelen i selskapet Miljøalliansen as, som er et strategisk samarbeid mellom miljøforskningsinstituttene i Norge. Ifølge sakspapirene til HiOA-styret er det ikke lenger relevant for høgskolen å ha noen eierandel i selskapet, siden NIBR ikke lenger er en del av dette fellesskapet.

Videre vil han selge andelen i Instidata as, som leverer regnskapssystemet som NIBR bruker. Men nå skal NIBR etterhvert over på Agresso, som HiOA bruker, og dermed er det ikke relevant å være deleier i Instidata.

Men beholder tre andre

I alt fikk HiOA seks eierposter med på kjøpet da høgskolen overtok NIBR ved en virksomhetsoverdragelse. I tillegg til de tre som foreslås solgt, gjelder det også en aksjepost i Ciens AS, eierandel i stiftelsen Ciens Fagsenter og en aksjepost i Oslotech, som tidligere het Forskningsparken as. Ifølge saksframstillingen er disse tre eierskapene faglig relevante.

Ciens as er et faglig samarbeid mellom sju forskningsmiljøer og vurderes som en viktig samarbeidarena for NIBR. Ifølge Rice støtter virksomheten opp om HiOAs strategi, heter det, og Ciens fagsenter har en støttefunksjon for dette selskapet, og foreslås også beholdt. Når det gjelder Oslotech, så eier HiOA fra før en aksjepost her, og Rice argumenterer med at dette også er faglig relevant å beholde.

Måtte forklare seg for Isaksen

Det var i juni at saken om de trøblete aksjene ble offentlig. Avdelingsdirektør Lars Vassbotten i Kunnskapsdepartementet fortalte da til Khrono at Kunnskapsdepartementet hadde bedt om en forklaring fra curt Rice og HiOA.

— Vi er kjent med eierskapet i Miljøforskningssenteret AS, og venter på en redegjørelse fra HiOA om dette. Når vi har fått redegjørelsen, kommer vi til å vurdere hvilke konsekvenser dette eventuelt får, sa Vassbotten.

Han la til at hvis høgskolen ønsket å eie et eiendomsselskap måtte den be departementet om fullmakt.

Fikk dobbelt problem

Rektor Curt Rice fikk et dobbelt problem da høgskolen ble eier i eiendomsselskapet Miljøforskningssenteret. Ikke nok med at det er utenfor høgskolens fullmakt å eie et slikt selskap, men det ble også foretatt en aksjeutvidelse i selskapet 4. mai i år, noe som medførte at HiOA skjøt inn 1,8 millioner til i selskapet.

Dette ble gjort uten at styret ved HiOA var involvert, noe som også er i strid med Kunnskapsdepartementets regelverk og veileder for eierskap. Det var NIBRs representant på generalforsamlingen 4. mai som stemte for aksjeutvidelsen, noe vedkommende ikke hadde myndighet til.

Aksjeutvidelsen skjedde som en følge av et garantiansvar eierne i Miljøforskningssenteret hadde, og skulle dekke kostnader ved å gjøre ferdig utearealene rundt Ciens-bygget.

Les også: Aksjetabbe på høgskolen

Liten portefølje

Saken førte til at styret ba rektor om å gå gjennom alle HiOAs eierandeler i selskaper og vurdere hvilke som skulle selges og hvilke som skulle beholdes. Listen over selskaper er ikke lang. Per i dag består porteføljen av poster i åtte aksjeselskaper, én stiftelse og innskudd i en idrettshall på Voldsløkka. Seks av disse har kommet til som følge av overtakelsen av NIBR.

Fra før eide HiOA en liten andel i Oslotech, og dessuten en 45 prosents andel i selskapet ABM-Media as, som utgir publikasjoner innen arkiv- bibliotek og informasjonsfag. Selskapet drives fra avdeling for Læringssenter og bibliotek ved HiOA.

De to siste i porteføljen er en andel i Kjeller Innovasjon as og i Tjubi as. Sistnevnte er etablert for å kommersialisere HiOA-professor Liv Merete Nielsens overtrekksplagg Tjubi.

Les også: Får HiOA-penger til «jentevarmer»

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS