Eksternt styremedlem Torger Ødegaard syntes ikke at budsjettet som rektor Curt Rice på Høgskolen i Oslo og Akershus la fram var noe budsjett, bare akkumulerte tall. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Hard kritikk av HiOA-budsjett

Langtidsbudsjettet for Høgskolen i Oslo og Akershus fikk skarp kritikk under styrebehandlingen tirsdag.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere av styremedlemmene kritiserte budsjettet som rektor Curt Rice la fram for høgskolestyret for å være for utydelig og lite prioritert og at det var vanskelig å lese. Budsjettet for 2016 er på 2,4 milliarder kroner, men styret vedtok også langtidsbudsjett og planer som gjelder perioden 2016-2018, og det er budsjettert med minusresultat fram til 2018.

På under en time behandlet likevel styret budsjettet som samlet sett beløper seg til en sum på 7,3 milliarder kroner de neste tre årene. Til tross for kritikken og usikkerhet ble budsjettet enstemmig vedtatt med en mindre justering på 500.000 kroner ekstra til Khrono.

Skarpest i kritikken var eksternt styremedlem Torger Ødegaard (H). Ødegaard har vært byråd i Oslo i 13 år, 10 av dem som skolebyråd. 

— Dette er ikke et budsjett, men akkumulerte tall. Uten noen særlig forklaring, drøfting eller vurdering av risiko, sa han.

Ville hatt mer informasjon

Dette er ikke et budsjett, men akkumulerte tall. Uten noen særlig forklaring, drøfting eller vurdering av risiko.

Torger Ødegaard

Jeg har ingen budsjettfaglig bakgrunn, men jeg forstår ikke at dette ikke er et budsjett.

Curt Rice

Torger Ødegaard etterlyste blant annet en drøfting av framskrivninger av inntekter som er gjort for langtidsperioden.

— For eksempel rammetildeling fra Kunnskapsdepartementet, hva ligger bak framskrivningen av denne som er gjort fram mot 2018? Det er mye usikkerhet i dette framover og det ville vært interessant med en drøfting av risikofaktorer, sa han.

Han ville også hatt mer informasjon om fordelingen av midler ut på fakultetene.

— Jeg ville vært interessert i å forstå hva som ligger bak rammefordeling til fakultetene, det får jeg ikke i papirene vi har fått. Det står at gjeldende fordelingsmodell er brukt, den kan ikke jeg. Den burde jeg sikkert ha kjent til. Noen korte, substansielle forklaringer til disse tallene burde vi hatt. Jeg greier heller ikke å se om det er kuttet noe sted. Det er ut som alle fakultetene får litt mer, kanskje prisjustering, men det får jeg ikke vite, sa han.

Budsjett i prosa

Også ansattrepresentant Bjørn Smestad kritiserte budsjettforslaget som han mente var for lite detaljert.

— Jeg ser det ligner mye på fjorårets i oppsett, men der var det litt mer tydelige og punktvise tiltak. Her er alt i prosa, sa han.

Studentrepresentant Viktor Johansson slet også med budsjettforslaget til Rice.

— Jeg har sittet en lang stund med budsjettet, men synes ikke det gir så mye mening. Det er lite konkret. Det er litt problematisk at vi ikke får med underposter, blant annet på digitalisering. Det er også vanskelig å se hvilke underposter det er kuttet i, sa han.

Vil bli flinkere

Curt Rice sa at han ikke kunne forstå kritikken fra Ødegaard om at det ikke var et budsjett han la fram, bare akkumulerte tall.

— Jeg opplever med innlegget ditt at jeg får en utfordring i å utvikle min egen rolle som styresekretær. Du ber om informasjon som jeg tydeligvis ikke har klart å gi deg. 

— Det er tallene som fakultetene har spilt inn som ligger til grunn for budsjettet. Jeg skal bestrebe meg på å bli flinkere på det. Du sier at du kan ikke lese de store prioriteringene her. Jeg tar disse tilbakemeldingene veldig alvorlig, sa Rice.

— Dette budsjettet er knyttet opp mot HiOAs strategi for 2020. Det er denne institusjonens tolkning av departementets sektormål. Kan hende skal vi etterhvert utvikle en ny strategi. Jeg har ingen budsjettfaglig bakgrunn, men jeg forstår ikke at dette ikke er et budsjett, sa han.

Økonimidirektør Torill Erikson opplyste at framskrivningene av inntekter i langtidsbudsjettet er basert på det høgskolen har av fakta.

— Dette er gjort ut fra vår beste vurdering av hvordan rammebevilgningen vil bli framover, så har vi lagt inn vår beregning av utviklingen på insentivmidler. Beregningen er basert på det vi har av fakta. Jeg mener at vi har gjort en realistisk vurdering, sa hun.

Går i minus

Torger Ødegaard, som ikke er imot å bruke opp de ubrukte midlene, stilte også spørsmål ved om det er klokt å styre mot et minusresultat, og gjentok sin tidligere kritikk om at dette ikke er bærekraftig på sikt.

Ifølge langtidsbudsjettet blir det minusresultat i 2016, 2017 og 2018. Det skyldes først og fremst at det skal brukes 88 millioner kroner de neste tre årene på tiltak som skal styrke HiOAs universitetssatsing, blant annet tiltak som skal gjøre at doktorgradsstudenter kommer raskere  gjennom. I dag er det bare en tredjedel av dem som klarer å få disputert innen seks år etter at de begynte.

Siste tertialrapport viste at HiOA hadde 200 millioner kroner på bok, det vil si akkumulerte avsetninger av ubrukte midler fra tidligere år. Ifølge budsjettet som nå er vedtatt skal det tæres på disse midlene, slik at avsetningene kommer ned mot 50 millioner kroner ved årsskiftet 2017/18 for så å bygge seg opp igjen.

Ødegaard etterlyste også klarere prioriteringer i budsjettet.

— Jeg tenker at budsjettet er det viktigste styringsdokumentet vi har. Jeg synes at de fire sektormålene fra KD er så vide - hva har de ikke tatt med - men så har vi anledning til å spisse disse. Men vi også tar med altfor mye. Jeg skulle ønske det kunne vært gjort en klarere prioritering, at det var en klarere sammenheng mellom tallene og det vi skal skape av aktivitet. Jeg ser ingen klar linje her. Hva er hovedprioriteringene våre til neste år? Igjen vil jeg poengtere at studiekvalitet er det aller viktigste, sa han.

Rice var stolt

Selv mente Rice at styrepapirene er gode.

— Papirene jeg legger fram i styret i dag er jeg stolt over og de er gode. Jeg mener økonomiavdelingen har gjort en strålende jobb. Når vi vedtar dette budsjettet tar vi også ansvar for et veldig viktig samfunnsoppdrag.

— Vi har er en stor oppgave, i å forvalte over 2000 millioner kroner for 2016. Vi skal levere utdanning, forskning og formidling.
Vi gjør en stor jobb for samfunnet, sa han i sin innledning til styret.

Eksternt styremedlem Shahzad Rana etterlyste en visjon for HiOA, formulert i bare én setning. 

— Det Curt Rice sier fordrer en utrolig god visjon. Det savner jeg. Jeg vil ha i en setning hva HiOA skal være, sa Rana.

Til det svarte Rice at han tok utfordringen og ville ta det opp som tema under styrets julemiddag, som foregikk på restaurant i Oslo senere på kvelden.

 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS