Styret på Høgskolen i Oslo og Akershus, under ledelse av styreleder Trine Syvertsen (ved enden av bordet), skal 15. desember bestemme om høgskolen skal få gå i minus fram til 2018. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Legger planer for budsjett i minus fram til 2018

Høgskolen i Oslo og Akershus legger opp til å gå i minus økonomisk fram til 2018. Årets siste styremøte er tirsdag 15.desember.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kostnadene er større enn inntektene for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og slik vil det være fram til 2018, ifølge forslaget til langtidsbudsjett for 2016-2018.

Budsjettet skal vedtas av høgskolestyret på møtet 15. desember.

Grunnen til at HiOA kan budsjettere med høyere kostnader enn inntekter er at høgskolen har ubrukte midler fra tidligere år, som ved inngangen til 2015 utgjorde 190,4 millioner kroner. Den siste tertialrapporten viste at avsetningen av ubrukte midler per 1. september hadde økt til 200 millioner kroner.

Vil bruke sparepenger

Nå vil rektor Curt Rice gi pengene ben å gå på. Han foreslår overfor høgskolestyret å spise av de ubrukte midlene, blant annet for å finansiere tiltak som kan bidra til at HiOA får gjennom sin søknad om å bli universitet.

Ifølge budsjettforslaget vil avsetningene (ubrukte midler fra tidligere år) gå gradvis ned, slik at de ved årsskiftet 2017/2018 er nede i 50 millioner, eller 2 prosent av budsjetterte inntekter. Det er godt under HiOAs krav om at avsetningen bør ligge på minst 5 prosent av årlig inntekt.

Ifølge sakspapirene til høgskolestyret 15. desember anbefaler Curt Rice at alle enheter på HiOA skal pålegges å ha en avsetning på minst 5 prosent.

(Kostnadene ligger over inntektene på HiOA, og de to kurvene krysser hverandre først mot slutten av 2017, ifølge langtidsbudsjettet.)

Ikke bærekraftig

Da langtidsbudsjettet var oppe som diskusjonssak på styremøtet 20. november, gikk eksternt styremedlem Torger Ødegaard hardt ut mot høgskolens praksis med å bruke mer penger enn man har av inntekter.

Han sa tydelig fra om at han synes det er uakseptabelt å budsjettere med et minusresultat og mente at høgskolen må legge seg på en bærekraftig økonomisk linje.

— Hovedutfordringen er at vi har et aktivitetsnivå som er langt over budsjett. Så blir vi reddet av dette fordi vi har et fond. Departementet sier at vi bør ha ca 5%. Hvis vi fortsetter som nå så vil vi bli det styret som brukte opp fondet. Aktiviteten må ligge i tråd med budsjettet, sa Ødegaard på styremøtet.

I intervju med Khrono nylig slo han igjen fast at han mener at alle nye tiltak må finansieres innenfor rammen.

— Jeg synes ikke det er riktig av meg som styremedlem å kommentere dette nærmere nå, men generelt vil jeg si at jeg mener at nye tiltak må finansieres innen rammen, og at med den økonomiske situasjonen høgskolen er i, så er det viktig å se på om man kan få tatt ut noen synergier av fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus i 2011, sa han.

Bare åtte disputerer

Rektor Curt Rice vil derimot krympe avsetningene for å få penger til universitetssatsingen. I forslaget til langtidsbudsjett er det satt av 88 millioner kroner til universitetssatsingen de neste tre årene. Størstedelen av pengene skal gå til å styrke doktorgradsutdanningene, som er det området HiOA sliter mest på i forhold til kravene for å bli universitet.

Tall fra langtidsbudsjettet viser at det slett ikke går rette veien når det gjelder å få nok doktorgradsstudenter fram til disputas. HiOAs mål for 2015 var at 17 skulle disputere i år, så ble prognosen nedjustert til 12, og ifølge sakspapirene til møtet 15. desember er det bare 8 som faktisk får disputert på HiOA i år.

I tillegg er det 21 av HiOAs folk som disputerer på andre institusjoner, men det er bare såvidt over halvparten av målsetningen, som var på 41 disputaser.

Vil belønne gjennomføring

Derfor foreslår Rice å bruke mye av strategimidlene på å doktorgradsutdanningene. Ordningen med at HiOA finansierer 30 stipendiatstillinger med egne strategimidler foreslås videreført. I tillegg foreslår Rice flere andre tiltak, blant annet å innføre en ordning der doktorgradsstudenter som fullfører på normert tid får en belønning i form av en ett-årig postdoc-stilling.

Ordningen med belønning foreslås fordi andelen doktorgradsstudenter som har fullført doktorgraden sin innen seks år etter at de ble tatt opp har gått ned de siste årene.

Kunnskapsdepartementet forventer at 75 prosent skal ha fullført innen seks år, men på HiOA var andelen bare 33,3 prosent i 2014. Høgskolen regner med at mange av disse vil disputere neste år, og har satt opp et mål på 80 prosent fullføring innen seks år for 2016.

Forskutterer professorer

Rice foreslår også andre tiltak som skal styrke HiOAs universitetssøknad. For å få fart på den vitenskapelige publiseringen på høgskolen foreslår han blant annet å holde kurs i forskningsledelse og søknadsskriving.

Et annet tiltak han vil finansiere ved hjelp av strategimidler er å forskuttere støtte til professortilsettinger. Bakgrunnen for dette er at i gjennomsnitt fem professorer ved HiOA vil gå av med pensjon per år de neste ti årene, og det er ikke nok kvalifiserte førsteamanuenser til å fylle opp disse stillingene med internt opprykk.

Ordningen Rice foreslår overfor styret innebærer at 50 prosent av kostnadene ved forskuttert rekruttering av professorer skal finansieres av strategimidlene. Det foreslås å sette av midler til 10 slike professorstillinger.

I alt får HiOA 2,1 milliarder kroner i rammebevilgning fra Kunnskapsdepartementet i 2016, med forbehold om at statsbudsjettet først skal vedtas i Stortinget 16. desember.  Summen av inntekter kommer opp i 2,4 milliarder når man tar med andre inntekter, som for eksempel tilskudd fra Forskningsrådet og andre eksterne inntekter.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS