mulig forskningsfusjon

Økt størrelse og samarbeid taler for forskningskonsern

De skal samarbeide mer, og mener at størrelse teller i kampen om forskningsprosjekter og penger. Men de vil ikke snakke for høyt om det som kan bli landets nest største forskningskonsern.

Fire toppsjefer som utreder samarbeid eller sammenslåing. Tor-Petter Johnsen, NIVA, Nils Morten Huseby, IFE, Lars Andresen, NGI og Kari Nygaard, NILU
Fire toppsjefer som utreder samarbeid eller sammenslåing. Tor-Petter Johnsen, NIVA, Nils Morten Huseby, IFE, Lars Andresen, NGI og Kari Nygaard, NILU
Publisert

Norges Geotekniske Institutt (NGI), NILU-Norsk institutt for luftforskning , Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Institutt for energiteknikk (IFE) skulle konkludere 1.juli med tanke på hvilken samarbeidsmodell de fire kunne etablere.

Ulike måter å organisere

Men pandemien har ført til at utredningen er forsinket, dermed er det uklart når de fire vil beslutte om det blir et fullt forskningskonsern eller bare en form for løsere samarbeid.

— Vi må innse at pandemien har forsinket oss i utredningen av et mulig samarbeid. Men viljen til å fortsette prosessen er stor, og vi ser fram til å få fakta på bordet for å kunne ta en beslutning, sier administrerende direktør Nils Morten Huseby i Institutt for energiteknikk.

— Blir det et fullt sammenslått forskningskonsern?

— Det er gjerne det mange spør om. Men vi har vært nøye med å understreke at en konsernmodell kan organiseres på ulike måter og med ulike former for sammenknytning. Derfor har vi unngått å bruke både full sammenslåing og fusjon som uttrykk, sier administrerende direktør Lars Andresen i Norges Geotekniske Institutt.

— Så en løsning kan være et konsern som er litt mindre sammenkoblet?

— Vi er opptatt av at det skal være handlingsrom og finne løsninger som passer for alle fire. Derfor holder vi mange muligheter åpne, sier Andresen.

Mellom instituttene NIVA og NILU har det i lengre tid vært etablert og pågått diskusjoner om samarbeid.

— Har dere fått reaksjoner fra ansatte om forslagene som ligger i bordet?

— I NIVA og NILU har nok medarbeiderne vennet seg til tanken på at det kan komme et tettere samarbeid eller en konsernmodell. Og jeg føler det er en god dialog med de tillitsvalgte rundt dette arbeidet. Men det betyr ikke at de mener å foretrekke noen av modellen, men jeg tror de ansatte stoler på at vi gjør en grundig og skikkelig jobb for å utrede mulighetene, sier administrerende direktør Kari Nygaard i NILU.

Fylle samfunnsoppdraget

Utredningsarbeidet som er utført hittil har rådgivningsselskapet inFuture stått for. De skal også jobbe videre med de ulike modellene. Samtidig som de ansatte skal involveres i utredningen.

— Til nå har det også handlet om å finne ut hvorfor vi ønsker å jobbe mer sammen og hva er det de enkelte partene egentlig holder på med. I hvor stor grad utfyller vi hverandre i stedet for å overlappe og slike spørsmål. Til sist handler det jo om hvordan vi kan rigge oss for å fylle samfunnsoppdraget bedre, sier Tor Petter Johnsen som er administrerende direktør i NIVA.

Størrelse teller

Khrono treffer de fire topplederne er det i en klar atmosfære av at her vil det bli økt samarbeid i en eller annen form.

— I hvilken grad betyr størrelsen noe for et forskningskonsern?

— Det er klart at på enkelte felt utgjør størrelsen en forskjell. Det kan handle om kapasitet i forhold til å posisjonere seg for, søke om og gjennomføre EU-prosjekter. Det er krevende arbeid som tar mye ressurser, og som vi kan gjennomføre med større kraft med mer samarbeid, sier Nils Morten Huseby.

Når de fire nå går videre med utredningene virker det klart at noe kommer til å skje om ikke så lenge.

— Vi er fire institutter som driver verdensledende forskning, vi er godt etablerte, med markedsorientering og brukbar økonomi. Foreløpig er ingen ting avklart om veien videre, men jeg er sikker på at det vil komme resultater ut av denne prosessen som gjør at vi ved å jobbe sammen kan levere enda bedre resultater på samfunnsoppdraget vårt, sier Lars Andresen i NGI.

De fire instituttene har ikke satt noen dato for når en konklusjon om et samarbeid eller sammenslåing kan trekkes.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play
Powered by Labrador CMS