selvplagiering

Ola Borten Moe varsler klarere retningslinjer om selv­plagiering

– Vi må ha klarere retningslinjer, tydeligere avgrensninger og regler som er forståelige for alle, sier forsknings- og høyere utdannings­ministeren.

Ola Borten Moe på talerstolen
Ola Borten Moe på talerstolen. Foto: Siri Øverland Eriksen
Publisert Oppdatert

Det har vakt oppsikt og stort engasjement at en student ved Høgskolen i Innlandet ble utestengt i to semestre for å gjenbruke sine egne ord fra en ikke bestått eksamen. Utestengelsen for såkalt selvplagiat ble opprettholdt i Oslo tingrett i april. Et opprop mot utestengelsen har fått flere hundre underskrifter fra professorer og andre ansatte i akademia.

Flere jussprofessorer har kritisert utstengelsen og selvplagiat-praksisen ved norske universiteter og høgskoler, og fredag tok en rekke politikere på Stortinget til orde for en opprydding.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har hittil vært taus om saken. Men fredag kveld varsler han endringer i universitets- og høgskoleloven.

— Det er forskjell på grovheten i å plagiere andres arbeid og gjenbruk av eget arbeid. Dette bør gjenspeiles ved reaksjonsfastsettelsen i saker om fusk, sier han i en e-post til Khrono.

Borten Moe forteller at han om kort tid legge fram en lovproposisjon med forslag til ny lov og at departementet i dette arbeidet har vurdert dagens regelverk om fusk ved eksamen.

— Vi ser at vi må ta grep om det som mange omtaler som «selvplagiering» – vi må ha klarere retningslinjer, tydeligere avgrensninger og regler som er forståelige for alle, skriver Borten Moe.

Statsråden varslet endringene først i VG.

— Meningsløst ord

Ola Borten Moe understreker videre at ordet «selvplagiering» egentlig er meningsløst når man snakker om studentenes egne tekster, og peker på at det handler om gjenbruk av egne tekster, som man skal ha klare og lettforståelige retningslinjer for.

— I lovproposisjonen vil jeg presisere og avklare hvordan regelverket om fusk skal forstås. Jeg mener at det framover bør være en mer nyansert tilnærming til gjenbruk av eget arbeid enn det som følger av gjeldende rett og praksis, melder statsråden.

Han fortsetter:

— Dersom studenten bygger på eget arbeid som tidligere er innlevert til vurdering, bør man skille mellom arbeid som tidligere har gitt uttelling i form av oppnådde studiepoeng eller rett til å gå opp til eksamen, og arbeid som ikke tidligere har gitt uttelling. Dette vil være i tråd med allmenne forskningsetiske prinsipper som skiller mellom publiserte og upubliserte arbeider.

— Dersom studenten bygger på eget arbeid som ikke tidligere er innlevert til vurdering, er det ikke snakk om gjenbruk av eget arbeid, men utnyttelse av egne notater og forarbeider som også er svært vanlig i forskning, sier Ola Borten Moe.

— Spinnvilt

Reaksjonene har vært mange etter at Khrono først skrev om selvplageringsdommen mot studenten ved Høgskolen i Innlandet.

— Hele denne historien … Det er jo helt spinnvilt, jeg forstår at det kommer reaksjoner, sa Lise Selnes, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, til Khrono fredag morgen.

SVs Grete Wold fortalte at hun selv har venner som har blitt beskyldt for fusk, og som de har opplevd som dypt urettferdig.

— Jeg tenker at dette er et område som har godt litt under radaren som jeg tror vi er nødt til å se nøyere på, sa hun.

La fram høringsutkast

Regjeringen la fram sitt forslag til ny universitets- og høgskolelov i fjor sommer. Der foreslo den ikke endringer i lovbestemmelsene om fusk.

Den mente heller ikke at begrepet fusk burde defineres i loven.

Derimot skrev departementet at det i selve lovproposisjonen, som altså skal legges fram om kort tid, ville gjøre det tydeligere hva juks er.

Lovproposisjonen om ny universitets- og høgskolelov skal behandles av Stortinget i høst.

Powered by Labrador CMS