TIL MINNE

Olav Eikeland (1955-2023)

Med stor sorg mottok vi meldingen om at vår kjære kollega, professor Olav Eikeland, brått gikk bort 1. september 2023, nær 68 år gammel.

Portrett Olav Eikeland
Olav Eikeland døde 1. september, 68 år gammel.

Olav hadde doktorgrad i filosofi. Han arbeidet i mange år på  Arbeidsforsknings­instituttet med utviklings- og forskningsprosjekter om demokratisering av norsk arbeidsliv. I 2008 ble han ansatt som professor ved OsloMet hvor han ivaretok flere funksjoner, blant annet som forskningsleder ved yrkesfaglærer­utdanningen og prodekan for forskning ved fakultet.

Olav var en intellektuell kapasitet som med praktisk klokskap (phronesis) og intensitet formidlet og publiserte vitenskapelig og hadde et stort internasjonalt nettverk. Han var brennende opptatt av den norske samfunnsmodellen, samfunnsliv og politikk. 

Olav så behov for en dyptgripende vitenskapskritikk som grunnlag for et tettere forhold mellom utdanning, arbeid og forskning. Han var opptatt av læring i grenseflatene mellom utdanningsinstitusjon og arbeidsliv og organisasjons­forskningens bidrag til livslang læring. En kjerne i Olavs syn på profesjons­kunnskap innebar integrering av arbeid, læring, utvikling og forskning.

Olav døde midt i sitt virke med prosjekter han brant for. Vi var midt i gjennomføringen av et aksjonsforskningsprosjekt om utvikling av universitetsskoler i yrkesfaglærerutdanning og en antologi om livslang læring. Han etterlater seg et stort tomrom i fagfeltet. Hans tallrike publikasjoner med nytolkninger av Aristoteles filosofi står igjen og vil stå seg også i framtiden.

Olav blir dypt savnet. Vi er svært takknemlige for den faglige betydningen han har hatt for oss, og alt vi har lært. Varme tanker går til Olavs nærmeste som han var så glad i og stolt av: livspartner Bodil, og barna Dina og Samuel.

Professor Hilde Hiim, førsteamanuensis Hedvig Skonhoft Johannesen og professor Ann Lisa Sylte, OsloMet.

Powered by Labrador CMS