Det ryddes i studieporteføljer ved landets universiteter og høgskoler. I dag er det Nord universitets sin tur.

180 studier kan være for mange

Nord universitet skal som mange andre rydde i sin studieportefølje. Noen vedtak gjøres på styremøtet 22. juni, mer arbeid vil skje utover høsten.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakultetene ved Nord universitet har over lengre tid jobbet med egne studieporteføljer.

Til styremøtet torsdag 22. juni legges det fram forslag til fag som skal legges ned, stduer som bør «fryses» og nye fag som skal opprettes.

I styrepapirene starter universitetsledelsen med å slå fats at Nord universitet har fått klare råd fra NOKUT etter innledende tilsyn med institusjonen. De skriver i sin rapport bl.a.: «Vår anbefaling til Nord universitet er å vektlegge faglig styrke, utvikling og konsolidering av studiesteder og studieportefølje.»

Se her: Her er fagsene som blir foreslått lagt ned

Framhever krav i struktur- og kvalitetsmelding

Vi har 180 studier ved Nord universitet og det er sannsynligvis for mange.

Bjørn Olsen

Nord ledelsen trekker også fram at Strukturmeldingen hadde også klare forventninger om at studieporteføljene skulle gjennomgås for å unngå dublerende fagmiljøer og sikre soliditet.

De framhever at fusjonen mellom de tre tidligere institusjonene hadde et klart siktemål om å hente ut faglige synergier og bidra til faglig integrasjon mellom studiestedene, og de beskriver at fra 2016 og så langt i inneværende år, har fakultetene jobbet med vurdering og samordning av framtidig studieportefølje.

I styrepapirene trekkes det også fram: «Ny kvalitetsmelding (Kultur for kvalitet) tar også opp etablering av nye studietilbud, der det heter: «Hver enkelt institusjon skal gjøre sine egne strategiske valg og prioriteringer, blant annet når det gjelder å utvikle nye studietilbud i tråd med samfunnets behov». »

Svake og små fag må vurderes

Emner/årsenheter må i større grad bygges opp om de gradsgivende studiene, noe som vil gi størst inntjening på sikt. Likeledes må studieprogram som uteksaminerer mindre enn 20 studenter og har hatt lav rekruttering over mange år, vurderes nedlagt eller legges på is i en periode.

— Vi skal ha en gjennomgang av hele studieporteføljen vår, og vi skal reakkreditere studier. Vi har 180 studier ved Nord universitet og det er sannsynligvis for mange, sier rektor Bjørn Olsen. 

Han forteller at de skal gå gjennom alle studiene etter den såkalte SEFØ-modellen (strategi, etterspørsel, fagmiljø og økonomi). 

— Vi kommer til å gjøre endringer og justeringer og det er viktig for oss med god kvalitet, sier han. 

— Kommer også dere til å se spesielt på de studiene med under 20 studenter? 

— Det er jo en del av det hele, men enkelte studier har strategisk betydning, så det kan være vi beholder dem likevel, sånn som vi gjorde med journalistutdanningen her, for eksempel. 

— Kommer gjennomgangen av studieporteføljen til å få konsekvenser for antall studiesteder? 

— Til høsten starter vi en gjennomgang av studiestedstruktur, hvor vi skal finne ut hva slags studier vi skal tilby hvor, og alt dette vil jo selvfølgelig sees i sammenheng, sier Bjørn Olsen. 

Vil samordne større profesjonsutdanninger

I forslag til vedtak ber styret rektor sørge for at fakultetene viderefører arbeidet med samordning av studieporteføljen basert på de signaler som er gitt i styrets behandling av forslag til foreløpig studieportefølje. Dette skal også innebære at ma n ikrer en god fordeling av studietilbudene ved studiestedene og at studietilbud ikke konkurrerer med hverandre.

I vedtaksforslaget heter det videre:

«Styret vil særlig påpeke betydningen av å arbeide videre med samordning av større profesjonsutdanninger som ennå ikke er samordnet, så som sykepleie- og barnehagelærerutdanning.»

Deadline 30. oktober

Universitetsledelsen vil at styret vedtar at alle studieprogram skal som hovedregel være faglig bærekraftig ut fra gjeldende nasjonale kriterier fastsatt av Kunnskapsdepartementet og NOKUT, herunder krav til førstestillingskompetanse i fagmiljøene.

Det heter også: «Det enkelte fakultets studieportefølje skal resultere i en finansiering som minst dekker ressursinnsatsen som skal til for å forvalte porteføljen på en kvalitativ god måte.»

Universitetets ledelse ønsker også en deadline for større endringer satt til 30. oktober 2017:

«For etablering av nye studieprogram fra og med høsten 2018 (eller våren 2019) og permanent nedlegging av studieprogram over 30 studiepoeng, må det fremmes etablerings- eller nedleggingssøknader til styret senest til styremøtet 30. oktober.»

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS