Terje Mørland, Unit

Olsen og Knudsen informerte ikke Unit om planene: — Jeg ble overrasket

UiB-rektor Dag Rune Olsen og hans samarbeidspartner Tom Knudsen informerte ikke Unit om planene sine for en ny arbeidslivportal under et møte i juli i år. Units Terje Mørland er overrasket over portalplanene som nå er avslørt.

For Unit er det uansett et premiss at vi videreutvikler én felles arbeidslivsportal som skal komme hele arbeidslivet og alle typer utdanninger til gode, sier Units avdelingsdirektør, Terje Mørland, som jobber med nettopp Arbeidslivsportalen.
For Unit er det uansett et premiss at vi videreutvikler én felles arbeidslivsportal som skal komme hele arbeidslivet og alle typer utdanninger til gode, sier Units avdelingsdirektør, Terje Mørland, som jobber med nettopp Arbeidslivsportalen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ikke bare tidligere prosjektleder for den nasjonale arbeidslivsportalen.no, OsloMets Nina Waaler som lurer på hva som egentlig foregår ved Universitetet i Bergen om dagen. Også Unit (Direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) som overtok ansvaret for den nasjonale portalen 1.juni i år, er overrasket.

Inviterte seg selv til Unit-møte

I juli i år inviterte Dag Rune Olsen seg selv, avgåtte NHO-direktør Tom Knudsen, NHOs direktør for politikk, Mari Sundli Tveit og avdelingsdirektør Terje Mørland i Unit til et Teams-møte med Unit.

— Møtet handlet om innspill til hvordan Arbeidslivsportalen som Unit forvalter kunne videreutvikles med bedre funksjonalitet for disiplinutdanninger og privat sektor. Det kom fram at Tom Knudsen hadde arbeidet med et forslag til hvordan dette kunne løses, men det ble ikke opplyst om noen koblinger mellom UiB og Tom Knudsens selskap der. Jeg var ikke klar over at det var et sånt prosjekt på gang, sier Mørland til Khrono.

Fakta

Arbeidslivsportalen

 • Arbeidslivsportalen er en nettside, og studentpraksis utgjør den første modulen i portalen.
 • Alle aktørene som jobber sammen om praksis kan logge seg på og se relevant informasjon om gjennomføring av praksis som disse har en avtale om.
 • Arbeidslivsportalen inngår i Unit sin tjenesteportefølje og vil være tilgjengelig for alle høgre utdanningsinstitusjoner som bruker Felles studentsystem (FS).
 • Portalen ble ferdig utviklet i sommer etter oppstart i 2018. OsloMet, NTNU, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger har vært sentrale i utviklingen av første trinn.
 • Andre trinn skal videreutvikles av Unit. Men flere parter har meldt seg på i utviklingen av portaler.
 • Universitetet i Bergen lager et eget forprosjekt der tidligere NHO-topp Tom Knudsen er midlertidig ansatt for å være med i utviklingen av konseptet.
 • Knudsen ønsket opprinnelig å selge et nyopprettet aksjeselsap til UiB til formålet. Ifølge forslag til avtale kunne det gitt Knudsen en stilling som daglig leder og mellom 20-25 millioner kroner til selskapet dersom det hadde blitt en suksess.
 • Både administrasjonen ved UiB og Kunnskapsdepartementet stoppet planene,i sommwr, men rektor Olsen og Tom Knudsen forhandlet videre om kjøp av selskapet.
 • Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm sier han først ble kjent med at planene fortsatte i september.
 • Hendelsesforløpet i saken er ennå ikke fullstendig kartlagt, og det er uenighet mellom partene om flere detaljer.
 • 23.desember skal styret ved Universitetet i Bergen orienteres rektors portalplaner og pengeutbetalinger im samarbeidet med avgått NHO-direktør Tom Knudsen.

Rektor Olsen og Tom Knudsen informerte ikke Mørland om at de gikk med tanker om å starte en egen arbeidslivsportal. Selskapet som skulle drive den nye arbeidslivsportalen i Bergen, Praktikk AS, var opprettet i mai, flere uker før møtet med Unit fant sted.

— Men hvorfor var Tom Knudsen på møtet da?

— Jeg fikk inntrykk av at det var et samarbeid mellom han og UiB.

— Og Mari Sundli Tveit fra NHO, hvorfor var hun der?

— Jeg oppfattet at Dag Rune Olsen hadde invitert med NHO som ambassadør og støttespiller for mer arbeidslivsrelevans i utdanningene, forteller Mørland.

— Hva slags konkret prosjekt var det Olsen ville snakke om på møtet i juli?

— Jeg oppfattet ikke at det handlet om noe konkret prosjekt, men at UiB var opptatt av at disiplinutdanningenes behov ble prioritert i Arbeidslivsportalen, og at UiB gjerne ville samarbeide med oss om dette.

Mørland overrasket over konkurrent

I investeringsavtalen som Tom Knudsen og Dag Rune Olsen jobbet for var det beskrevet et konsept for å knytte arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner sammen for lettere tilgang til praksisplasser for studentene. Denne ble først gjennom en artikkel i Bergens Tidende og senere i Khrono. Mørland var ukjent med planene.

— Jeg ble overrasket da jeg leste om saken i Khrono.

— Hvis du hadde kjent til planene om et eget AS Praktikk i UiB-regi med Tom Knudsen ved roret, hadde resultatet blitt et annet da?

— Det er vanskelig å si. For Unit er det uansett et premiss at vi videreutvikler én felles arbeidslivsportal som skal komme hele arbeidslivet og alle typer utdanninger til gode. Dette er et nasjonalt fellesprosjekt. Vi kan ikke samarbeide med det som kan fremstå som konkurrerende portaler sier Mørland.

— NHO sentralt har jo sagt i ettertid at de ikke har gitt sin støtte til en slik portal som Olsen jobbet for. Hva tenker du om det i etterkant?

— Jeg er ikke den rette til å kommentere dialogen mellom NHO og UiB. Jeg regner med at NHO vil være en sentral ambassadør for den felles nasjonale arbeidslivsportalen, slik de har vært helt fra starten sier Mørland.

NHO har vært representert med kompetansedirektør Are Turmo i en den nasjonale styringsgruppen for arbeidslivsportalen som OsloMet har utviklet.

OsloMet vil delta videre

— Hvordan vurderer Unit utviklingsarbeidet til OsloMet i den eksisterende arbeidslivsportalen?

— Hele portalen var OsloMets initiativ, og det var et godt inititativ. Unit har samarbeidet med OsloMet om utviklingen av første versjon av portalen, og de har fått til veldig mye på kort tid, sier Mørland. Han viser til at det i første trinn av arbeidet var fokus på funksjonalitet skreddersydd for de mest praksistunge utdanningene som lærer- og helseutdanningene.

— Mye av denne funksjonaliteten er relevant for alle typer utdanninger. I andre trinn av utviklingen vil vi også se nærmere på behov for å understøtte annen type arbeidslivskontakt. Det vil gjøre portalen mer relevant også for disiplinutdanningene, sier Mørland.

Han legger til at OsloMet vil være en sentral samarbeidspart også i det videre arbeidet med portalen.

Resultat: 3 mnd prosjekt UiB/Unit

Det finnes ikke noe referat fra det uformelle dialogmøtet som var mellom Olsen, Knudsen og Sundli Tveit og Mørland i sommer.

Et resultat av det uformelle møtet ble etter hvert til en innstilling fra Unit om at det som del av trinn 2 i utviklingen av Arbeidslivsportalen skal gjennomføres en utredning sammen med Universitetet i Bergen om behovene for funksjonalitet for disiplinutdanningene arbeidslivsportalen.

I oktober bekreftet UiB-direktør Kjell Bernstrøm at UiB skulle gjennomføre og betale 300.000 kroner for det tre måneder lange forprosjektet.

I Units styrepapirer i november i år skriver Mørland om videreutvikling av arbeidslivsportalen at dette er etter «dialog med bl.a. NHO og UiB»:

«I mange tilfeller dekker første versjon også behovene ved utdanninger hvor praksis ikke nødvendigvis inngår som en integrert del, men her er det behov for noen tilpasninger. I dette arbeidet har Unit hatt dialog med bl.a. NHO og UiB om behovet for samhandlingsløsninger mellom disiplinutdanninger og næringslivet. Et sentralt tema her er plattformens muligheter for å være en kommunikasjonsplattform for arbeidsliv og studenter, for gjensidig utveksling av tilbud og behov.» (Khronos utheving).

Det var nettopp dette siste som var Olsens og Knudsens kongstanke rundt det som etter planen skulle blitt et 100 prosent UiB-eid aksjeselskap, Praktikk AS, med Knudsen som daglig leder for en ny arbeidslivsportal, som i tillegg til å dekke Vestlandet også hadde nasjonale og internasjonale ambisjoner, ifølge frigitte dokumenter fra UiB.

Knudsen deltar i prosjektet

Mørland og Unit innstilte dermed på i Digitaliseringsstyremøtet til Unit 19.november at UiB skulle gjennomføre et forprosjekt for en slik videre utvikling av den nasjonale portalen.

Det er blant annet dette prosjektet den avgåtte regiondirektøren i NHO, Tom Knudsen nå jobber i sammen med tre ulike utviklingsmiljøer ved Universitetet i Bergen.

Tom Knudsen meldte til Khrono tidligere denne uka at det var først i Unit-møtet i sommer at han ble kjent med at det allerede fantes en portal tilsvarende den han selv hadde solgt inn som ide til Dag Rune Olsen allerede i januar i år.

— Dag Rune Olsen ble gjort oppmerksom på dette i en e-post. Det var et møte med Unit i juli, på Teams. Det var Olsen som tok initiativ og jeg ble invitert med, skrev Knudsen i meldingen til Khrono.

Olsen:— Ingen konkurrerende portal

Dag Rune Olsen mener det er misforstått at han og Tom Knudsen jobbet med en konkurrerende arbeidslivsportal.

— Hvorfor ba du om møte med Unit og Terje Mørland om Arbeidslivsportalen i juli i år?

— Det var fordi Unit hadde overtatt styringen med utviklingen av portalen som var initiert av Oslomet. Vi så muligheten for å inngå et samarbeid om videreutvikling som rettet seg inn mot disiplinutdanningene i denne portalen. Vi ønsket å utvikle en pilot for det som ikke er profesjonsbaserte utdanninger, sier Dag Rune Olsen.

— Hvorfor informerte du ikke om Knudsens og dine planer for Praktikk AS og en mulig overtakelse av selskapet fra UiBs side, og det som av Unit blir oppfattet som et konkurrerende prosjekt?

— I møtet fortalte vi om ideene som Tom Knudsen hadde. Men en eventuell overtakelse av Praktikk AS var ikke tema for dette møtet, og noe jeg oppfatter som irrelevant å drøfte. Jeg må også si at det er en misforståelse å definere vårt prosjekt som konkurrerende til en sentral arbeidslivsportal. Det har aldri vært hensikten og være meningsløst, sier Dag Rune Olsen.

— Hvorfor var Mari Sundli Tveit med på møtet?

— Hun er en av de viktigste i NHO på dette saksfeltet med en veldig relevant bakgrunn. Hun pekte på Are Turmo som deres mann på dette feltet. Han er også kommet inn fra deres side i styringsgruppen for den nasjonale Arbeidslivsportalen, sier Dag Rune Olsen.

Sundli Tveit: Ingen tilslutning gitt fra NHO

Khrono har spurt Mari Sundli Tveit hva hennes rolle i møtet med Unit, Olsen og Knudsen i juli i år var. Vi har også spurt om hun kjente til planene til Olsen og Knudsen om å opprette en egen arbeidslivsportal og om hun snakket med NHO sentralt om dette.

— Jeg ble invitert av Dag Rune Olsen i egenskap av min rolle i NHO, med ansvar for kompetansepolitikken, svarer Sundli Tveit i en sms.

— I møtet diskuterte vi forskjellige ideer og løsninger knyttet til arbeidslivspraksis for studenter. Opprettelsen av en egen arbeidslivsportal ved UiB ble tatt opp, og tilbakemeldingen fra meg var at dette burde sees i en nasjonal sammenheng, ikke kun som et UiB-prosjekt. Ingen beslutninger ble tatt i møtet, og ingen tilslutning fra NHO ble gitt – hverken i det møtet eller på noe senere tidspunkt, svarer hun.

Powered by Labrador CMS