De ansatte på NMBU gjorde det synlig at de lurte på hvorfor styret hadde bestemt seg for seks og ikke flere faglige enheter på NMBU. Foto: Ketil Blom

Går fra 13 til 7 nye faglige enheter

Styret for NMBU i Ås har i dag bestemt seg for å redusere antall faglige enheter på universitetet fra 13 til 7.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Mari Sundli Tveit, led nederlag på saken om rektorvalg, men fikk gjennomslag på en annen omstridt NMBU-sak: Nemlig ny faglig organisering.

Tveit har denne våren ledet en lang og omfattende prosess rundt ny faglig omorganisering, og fikk på møtet torsdag 16. juni klart flertall for at NMBU fra 1. januar 2017 bare skal ha to faglige styringsnivåer, og at nivå to skal bestå av syv faglige enheter, slik denne modellen viser:

Colbjørnsen la grunnlaget

NMBU har hatt et utvalg for å vurdere omorganisering på universitetet, ledet av tidligere BI-rektor Tom Colbjørnsen.

Ingenting er hugget i stein, men: La oss ikke gjøre dette for ofte, folkens.

Mari Sundli Tveit

Rapporten ble tatt opp på et lukket styreseminar på NMBU i januar og overraskende for fagorganisasjonene, også behandlet i styret samme dag.

Styret bestemte seg for å å gå for Colbjørnsens innstilling nemlig å gå fra 3 til 2 styringsnivåer og redusere antall faglige enheter fra 13 institutter til 6 fakulteter.

Prøvde å utvide

Saken ble igjen behandlet 28. april, der rektor utifra en høringsrunde ba styret om å åpne for en modell med minst 7 faglige enheter. Men styret sa nei. 

Til styremøtet 16. juni fremmer igjen rektor forslag om minst 7 faglige enheter på NMBU.

Se også: Styresaken om organisering av NMBU

Og denne gangen fikk hun med seg 10 av 11 styrerepresentanter.

To styremedlemmer valgt fra de faglige ansatte i Ås, Ruth Haug og Morten Sørlie, fremmet et alternativt forslag om at man skulle gå for 8 og ikke 7 fakulteter.

De ønsket at det foreslåtte Fakultet for landskap og samfunn skulle deles i to, og at Noragric (internasjonale miljø- og utviklingsstudier) også skulle bli et eget fakultet.

Da forslaget falt, valgte Sørlie sekundært å støtte rektors innstilling, mens Haug stemte i mot på dette punktet.

Fra 13 til 7 enheter

I dag består NMBU av 13 institutter, hvorav 4 hører inn under veterinærhøgskolen, de resterende 9 hører til i Ås, fra gamle UMB. Over instituttene har man også fakulteter for Ås-instituttene, men disse er alle enige om at det er en god ide at man fjerner.

I alle modeller som foreligger er det foreslått at Veterinærhøgskolen blir en faglig enhet, og at man skal redusere styringsnivåene fra 3-2. I realiteten fjerner man dagens fakulteter, men oppretter 7 nye fakultet og tar bort instituttene.

Mange høringsinstanser har underveis etterlyst mer faglig og strategisk begrunnelse for at maks 6 enheter var det riktige tallet for NMBU. Tallet stammer opprinnelig fra rapporten til Colbjørnsen-utvalget, der det blir nevnt som en mulig løsning.

Og det endte altså med at rektor fikk gjennomslag for 7 og ikke 6 faglige enheter.

Ny tett debatt for styret på NMBU: Tidligere på dagen vedtok man med 6 mot 5 stemmer å gå for ansatt rektor, senere fulgt ny tett debatt om faglig organisering. Fra venstre: Jørgen Skeide, Styremedlem (student), Siri Bakøy, Styremedlem (student), prorektor Halvor Hektoen, rektor Mari Sundli Tveit, styreleder Siri Hatlén, Lise Gorseth (sekretær) og Jens Oddershede (ekstern representant).

Alle sier det blir bedre

Samtlige styrerepresentanter ga uttrykk for at de mener at den faglige organiseringen av NMBU blir langt bedre enn den man har hatt til nå.

Flere trakk fram at sett i forhold til fusjonen er det litt utfordrende at det faglige samarbeidet mellom de to gamle enhetene ikke er lagt inn i den nye oppdelingen. 

Rektor selv mener at det nødvendigvis ikke er en ulempe, men hun annonserte samtidig at det vil bli utlyst en form for interne midler til samarbeid på tvers av gamle enheter og nye faglige enheter.

Bekymret for merkevaren

Styremedlemmene Haug og Sørli ønsket 8 og ikke 7 fakulteter, var bekymret for merkevaren Noragric med den nye organiseringen.

— Vi synes forslaget til rektor er flott, vi har bare et ønske om at Noragric forbli en egen faglig enhet. Dette er en svært viktig merkevare for NMBU, og det er beklagelig hvis den nye organiseringen rammer denne merkevaren, mente både Sørlie og Haug.

De andre i styret mente at det ikke er en nødvendig sammenheng mellom å beholde en merkevare sterk og at enheten må stå som selvstendig faglig enhet. Forslaget fikk bare Haug og Sørlie sine stemmer.

— Ikke for ofte

Rektor Mari Sundli Tveit har ledet arbeidet med omorganiseringen og har gjennomført forhandlinger, debatter i ledermøter, høringer og workshops.

Mange var innom at omorganisering er noe man alltid kommer tilbake til, og at ting ikke er hugget i stein. Til dette siste avsluttet Tveit med:

— Ingenting er hugget i stein, men: La oss ikke gjøre dette for ofte, folkens.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS