Det daværende styret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok før sommeren at det ikke lenger skal være noe eget kunstfakultet. Nå skal en ny arbeidsgruppe vurdere framtiden til fakultetet, før det nye styret avgjør saken i november. Foto: Lars Åke Andersen

Skal utrede framtida for Tromsøs kunstfakultet

En arbeidsgruppe ved UiT skal vurdere den videre skjebnen til det kunstfaglige fakultetet, som styret har vedtatt å legge ned.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På sitt aller siste styremøte 29. juni vedtok det gamle styret ved UiT Norges arktiske universitet at det ikke lenger skal være noe kunstfaglig fakultet ved universitetet.

I stedet vedtok styret å utrede å slå sammen fakultetet med Tromsø Museum-Universitetsmuséet, eller eventuelt med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet).

Kunstfakultetet ved UiT består av Kunstakademiet og Musikkkonservatoriet og utdanner i hovedsak utøvende kunstnere.

Mandatet klart

Nå har fungerende universitetsdirektør Jørgen Fossland mandatet klart for en arbeidsgruppe som skal vurdere de to alternativene og «belyse hvordan UiT på best mulig måte kan nå sine strategiske mål innenfor de skapende og utøvende kunstfagene».

Vi falt ut i blindfeltet før styremøtet i juni, men nå er vi kommet tydeligere inn i synsranden igjen.

Kjell Magne Mælen

Ifølge mandatet skal arbeidsgruppen vurdere de to alternativene; sammenslåing med museet eller med HSL-fakultetet. Gruppen skal gi en begrunnet tilråding og foreslå konkrete modeller for hvordan sammenslåing kan løses.

Utredningen skal være klar til 5. november, før det nye universitetsstyret skal gjøre et endelig vedtak om framtiden for dagens kunstfaglige fakultet på sitt møte 30. november.

«En mer åpen situasjon»

Dekan Kjell Magne Mælen ved Det kunstfaglige fakultet er fornøyd med at situasjonen for fakultetet nå er mer åpen enn den var før styremøtet i juni.

Da var innstillingen fra universitetsdirektøren å legge ned fakultetet og legge fagområdene inn under Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL).

— Jeg synes mandatet er godt. Det gir oss en åpnere situasjon, og jeg er spesielt fornøyd med innledningen i mandatet, der det står at utredningen skal belyse hvordan UiT på best mulig måte kan nå sine strategiske mål innenfor de skapende og utøvende kunstfagene, sier han.

— Jeg føler meg tryggere nå på at universitetsstyret får et bedre grunnlag til å fatte sin beslutning, sier han.

— Vi falt ut i blindfeltet før styremøtet i juni, men nå er vi kommet tydeligere inn i synsranden igjen, legger han til.

Mange protester

Universitetsstyrets vedtak om at kunstfakultetet skulle nedlegges har skapt sterke protester, både før og etter vedtaket i juni.

Blant annet står det i høringsuttalelsen fra fakultetet at en nedlegging ikke ville bidra til at UiT oppnådde målene med omorganiseringen. Målene er blant annet å skape synergieffekter ved å slå sammen beslektede fagområder. 

«Disse målene vil man ikke nå ved å legge ned Det kunstfaglige fakultet. De utøvende og skapende kunstfagene er ikke beslektet med noen andre fag ved UiT. Det finnes ingen overlappende studietilbud med de Kunstfak har», står det i høringsuttalelsen.

Ønsker omkamp

Dosent Hilde Synnøve Blix ved det kunstfaglige fakultetet sier i et innlegg at en nedlegging på ingen måte vil styrke kunstfagene.

Les også: Blix vil ha omkamp om kunstfakultet i Tromsø

Den nye arbeidsgruppen skal bestå av en ekstern leder, et medlem fra HSL-fakultetet, et fra kunstfakultetet, et fra Tromsø museum, samt en fra arbeidstakerorganisasjonene og en studentrepresentant.

Foretrekker muséet

Det var fakultetsstyret ved kunstfakultetet og Tromsø Museum - Universitetsmuséet som kom opp med idéen om at de to kunne slå seg sammen, som et alternativ til universitetsdirektørens forslag om å legge kunstfagene inn under HSL-fakultetet.

— Vi hadde snakket sammen på forhånd, så det var et omforent forslag, sier Kjell Magne Mælen.

Er det sammenslåing med muséet du ser som den beste løsningen?

— Personlig mener jeg det, ja. En samorganisering med Tromsø Museum - Universitetsmuséet ville gitt oss en mulighet til å løfte oss, sier han.

Tromsø Museum - Universitetsmuseet består av Tromsø Museum, Polarmuseet, MS Polstjerna og Tromsø arktisk-alpine botaniske hage. 

Nytt museumsbygg

Det ble nylig bestemt at det skal bygges nytt museumsbygg i sentrum av Tromsø, på Mack-tomta.

Les også: Nytt museum midt i Tromsø

Kjell Magne Mælen sier at dette nybygget vil skape nye muligheter, blant annet fordi deler av kunstfakultetet holder til rett over veien fra tomten der det nye museumsbygget kommer. Kunstakademiet, forfatterstudiene og utdanning i landskapsarkitektur holder til der.

Han viser også til at det er skissert en løsning der Musikkonservatoriet, som er en del av kunstfakultetet, flytter sammen med et nytt konserthus som er tenkt plassert samme sted.

I høringsuttalelsene fra fakultetet og muséet argumenteres det med at de to har en del beslektede fagområder og mulige samarbeidsfelt, som gjør at de kan passe sammen.

Etter at arbeidsgruppen har lagt fram sin tilråding 5. september, skal det arrangeres en høring, før endelig vedtak skal skje 30. november.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS