studentpolitikk

Ønsker å melde seg ut av NSO: — Ikke et lett valg

Et flertall i arbeidsutvalg ved Studentparlamentet ved UiT foreslår å melde seg ut av Norsk studentorganisasjon.

Landsmøte i Norsk studentorganisasjon skal avgjøre hvor mye medlemslagene skal betale i driftstilskudd. Sentralstyret har vedtatt at prisen skal økes.
Publisert Oppdatert

— Dette er nærmest en blåkopi av forslaget fra 2016, sier leder av Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet, Jonas Toft.

På møte torsdag 2. mars skal studentparlamentet vedta om de ønsker å melde seg ut av Norsk studentorganisasjon (NSO) med virkning fra 1.1.2024. Fire av fem medlemmer av arbeidsutvalget har stilt seg bak utmeldingen.

Bakgrunnen for forslaget er en vedvarende misnøye med medlemskontingenten, også kalt driftstilskuddet.

— Vi opplever, som alle andre i samfunnet, at ting har blitt fryktelig dyrt. Den millionen vi sender til NSO i medlemskontingent, hadde vi hatt godt av å beholde selv, sier Toft.

Leder av arbeidsutvalget ved UiT, Jonas Toft.

Ti år uten prisjustering

Alle studentorganene som er medlemmer av NSO betaler hvert semester et driftstilskudd per student ved den enkelte utdanningsinstitusjonen.

Driftstilskuddet er i dag på 32 kroner per semester per student. Ifølge sakspapirer arbeidsutvalget i NSO la fram for sentralstyret forrige helg, ble driftstilskuddet sist endret i 2013, da det ble senket fra 35 kroner til dagens nivå.

Etter ti år uten en prisjustering, mente arbeidsutvalget at man ikke kunne belage seg på at en økt studentmasse skulle kompensere for manglende prisjustering, og la fram tre forslag for sentralstyret: Å senke prisen til 30 kroner, å la den forbli på 32 kroner eller å øke prisen til 33,85 kroner. Arbeidsutvalget anbefalte sistnevnte, og det var også det sentralstyret vedtok å anbefale overfor landsmøtet i april.

Toft mener NSO bruker midler på langt mer enn politisk gjennomslagskraft, og ønsker at driftstilskuddet settes vesentlig ned.

— Vi ser at det er en del midler som går til personal og kontordrift. De får organisere seg slik de selv ønsker, men vi ser ikke at vi får det gjennomslaget for midlene vi gir som vi skulle ønske. Studentfrivilligheten skriker etter penger og studenthelsa har behov for flere psykologer. Da spør vi oss: Hvor er disse pengene best anvendt?

Må vedtas to ganger

Studentlederen skulle gjerne sett at NSO ble mer rendyrket som en politisk påvirkningsorganisasjon.

— NSO har blitt omtalt som en topptungt organisasjon. Jeg spør meg om vi har kommet til et punkt der NSO har blitt så stort at man bør ta et steg tilbake og rendyrke det man gjør bra og bruke mer av ressursene på politiske påvirkningsarbeid.

Ifølge regelverket trengs to tredjedels flertall for at en utmelding kan skje. Dessuten må medlemmene som velges til studentparlamentet for neste periode i 2023/24 også gå inn for en utmelding. Først da vil studentparlamentet offisielt skal være meldt ut.

— Det er ikke et lett valg å melde seg ut. Vi opplever et godt samarbeid på mange området og har et godt samarbeid med tillitsvalgte som er der i dag, sier Toft.

Som nevnt ble et lignende vedtak stemt over i 2016 i studentparlamentet. Den gang ble det ikke to tredjedels flertall. Det ble det heller ikke da et lignende vedtak var oppe i studentparlamentet før sommeren i fjor. Da stemte 14 av 25 medlemmer for å trekke seg fra NSO.

Toft er usikker på om vedtaket vil få flertallet som trengs for å melde seg ut.

NSO: Vil være synd for studentbevegelsen

Nestleder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Simen Oftedahl, påpeker at NSO er en medlemsorganisasjon der det er frivillig å være medlem.

— Vi har forståelse for at UiT tar stilling til sitt medlemskap. Det er sunt for demokratiet at de tar aktivt stilling til om de fortsatt skal være med, sier han.

— Men det ville være synd for NSO og for den norske studentbevegelsen hvis UiT velger å melde seg ut, legger han til.

Oftedahl sier at NSO stiller seg til disposisjon og vil svare på alle spørsmål studentparlamentet ved UiT måtte ha, og de kommer også til å reise til Tromsø torsdag for å være tilstede under møtet og svare på spørsmål.

Endringslogg, 28.02, kl. 10.26: Khrono opplyste først at et enstemmig arbeidsutvalg sto bak vedtaket om utmelding i tråd med informasjonen i sakspapirene til Studentparlamentet ved UiT. I etterkant har det kommet fram at et medlem av arbeidsutvalget valgte å avstå fra å stemme.

Powered by Labrador CMS