NMBU

Ønsker seg en viserektor for bærekraft

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet lyser ut stillingene som prorektorer for utdanning og forskning. I tillegg vurderer rektor å etablere en rolle som viserektor. Tillitsvalgte skjønner ikke helt poenget.

Første styremøte på NMBU ledet av Hanne Refsholt og Curt Rice. Her med universitetsdirektør Lars Atle Holm.
Publisert

Asker (Khrono): Norges miljø- og bioviteenskapelige universitet (NMBU) lyser nå ut to stillinger som prorektor for utdanning og prorektor for forskning. I tillegg diskuterte styret i sitt møte torsdag en mulig oppretting av ny stilling som viserektor.

Fakta

Medlemmer / varamedlemmer NMBU-styret

 • Curt Rice, rektor, er møtesekretær.

Faste medlemmer

 • Hanne Refsholt
  Eksternt medlem - Leder i utvalg
 • Per Holten-Andersen

  Eksternt medlem - Utvalgsmedlem

 • Tone Ikdahl

  Eksternt medlem - Utvalgsmedlem

 • Stein Eggan

  Eksternt medlem - Utvalgsmedlem

 • Birger Svihus

  Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Utvalgsmedlem

 • Siri Ellen Hallstrøm Eriksen

  Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Utvalgsmedlem

 • Vincent Eijsink

  Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Utvalgsmedlem

 • Eivind Norum

  Representanter for teknisk- administrativt ansatte - Utvalgsmedlem

 • Martin Paliocha

  Midlertidig vitenskapelig ansatt - Utvalgsmedlem

 • Tilde Birgitte Dalberg

  Studentrepresentant - Utvalgsmedlem

 • Børge Falleth Høysæter

  Studentrepresentant - Utvalgsmedlem

Varamedlemmer

 • Astrid Tonette Sinnes

  Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Varamedlem i utvalg

 • Hilde Vinje

  Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Varamedlem i utvalg

 • Marius Grønning

  Representant for Fast vitenskapelig ansatt - Varamedlem i utvalg

 • Irma Caroline Oskam

  Representanter for teknisk- administrativt ansatte - Varamedlem i utvalg

 • Even August Bremnes Stokke

  Studentrepresentant - Varamedlem i utvalg

 • Astrid Randem Lunde

  Studentrepresentant - Varamedlem i utvalg

 • Hannah Gunvor Jacobsen

  Eksternt medlem - Varamedlem i utvalg

 • Kjetil Lønnebakke Tennebø

  Eksternt medlem - Varamedlem i utvalg

Universitetsdirektør Lars Atle Holm opplyser til Khrono at de lyser ut stillingene så raskt som mulig, og at planen er ansettelse før jul. Rektor Curt Rice poengterer også at han virkelig håper de to prorektorene er på plass fra 1. januar 2022.

Vektlegger strategi og bærekraft

I sakspapirene til styremøtet ved NMBU 23. september skriver rektor Curt Rice at han vurderer rektor å opprette en funksjon som viserektor for bærekraft. Han forankrer det i arbeidet med å gjennomføre NMBUs strategi og målsetning om å være bærekraftsuniversitetet.

Viserektoren vil rapportere til rektor, og være en del av rektors ledergruppe. Viserektoren skal ikke ha personalansvar eller egen linje.

— I NMBUs strategi har vi en overordnet satsing: felles innsats for en bærekraftig framtid. Strategien legger vekt på NMBUs særlige ansvar for å sikre livsgrunnlaget for framtidige generasjoner; utruste studentene med et tankesett for bærekraft; og samarbeide på tvers av fag og disipliner. For å følge opp dette ansvaret bør NMBU ha en i rektors ledergruppe med et særlig ansvar for å fremme, drive og styrke arbeidet med bærekraft, på tvers av hele NMBU. En viserektor vil kunne bidra til NMBUs ambisjon om å være en premissleverandør for beslutninger og prosesser i samfunnet, særlig knyttet til bærekraft, skriver Rice til sitt styre.

Enige om å vektlegge bærekraft

Saken om en mulig viserektorstilling ble drøftet i NMBUs styremøte torsdag.

— Jeg er veldig glad for at vi er enige om å styrke dimensjonen rundt bærekraft for NMBU. Vi hadde en god dialog i styret etter mitt syn, og det kom mange gode innspill på hvordan dette arbeidet kan styrkes, sier Rice til Khrono i etterkant av dagens møte.

Rice legger til at han er veldig glad for at prorektor-stillingene nå lyses ut, og så vil han gå en ekstra runde med seg selv, med tanke på om han vil opprette en slik viserektorstilling eller ikke.

Ser ikke helt poenget

Saken har også vært til drøfting med de tillitsvalgte i møte i informasjons- og drøftingsutvalget (IDF-møte). De tillitsvalgte ytrer at de ikke helt ser poenget med en slik stilling.

— Vår bærekraft er jo utdanning og forskning. Vi er usikre på om en stilling som viserektor vil ha noen funksjon ved universitetet, sier Lena Marie Kjøbli til Khrono.

På IDF-møtet i forkant av styremøtet ga de tillitsvalgte uttrykk for at de trenger mer informasjon før de kan ta stilling til hvorvidt NMBU bør ha en viserektor, blant annet gjennom en behovsanalyse av en slik funksjon.

De tillitsvalgte trakk i følge referatet blant annet fram:

— Forskning og utdanning er det bærekraftsarbeidet vi driver med på NMBU og det vil være bedre å implementere bærekraft i for ksempel prorektor for bærekraftig utdanning.

— Nåværende prorektorer har på en god måte klart å løfte dette arbeidet i sin linje.

De trakk også fram at det fort kan bli rot med roller, ansvar og myndighet med en person i ledelsen som ikke har egen linje og hvor oppgavene tilhører prorektorene. De tillitsvalgte tok også opp et saken har en økonomisk spørsmål.

— I arbeidet med å synliggjøre NMBU som bærekraftsuniversitetet foreslår de heller at vi vurderer kommunikasjonsressurser og eventuelt en koordinator eller annet som følger opp alle initiativene.

Oppnevner en ansatt

I sakspapirene skriver Rice at viserektoren vil ha en koordinerende og rådgivende funksjon. Vedkommende vil rapportere til rektor og delta i rektors ledergruppe.

Hvis Curt Rice bestemmer seg for å opprette stilling som viserektor vil det skje gjennom at rektor vil oppnevne en ansatt som viserektor, og vedkommende vil ha oppgavene som en funksjon.

— NMBU har et særlig ansvar for å sette bærekraft på dagsorden, både internt og eksternt. Det mest risikofylte handlingsalternativet er å ikke satse videre på å realisere NMBU som bærekraftsuniversitetet. Rektor mener det er nødvendig å styrke arbeidet, og etablering av en rolle som viserektor er et mulig neste steg, skriver Rice.

Powered by Labrador CMS