ekspertutvalg

Oppdrag: Gjøre fastlege­ordningen mer populær for medisinstudenter

Et nytt ekspertutvalg skal se på hvordan man kan gjøre jobben som fastlege mer populær for medisinstudenter. Det er Norsk medisinstudentforening glade for.

Helseminister Ingvild Kjerkol og regjeringen har satt sammen et ekspertutvalg som skal se på tiltak for å styrke fastlegeordningen.
Publisert

Utfordringene i fastlegeordningen har økt over tid. Flere har ønsket grep fra regjeringen. Nå har regjeringen satt sammen et ekspertutvalg som skal gå gjennom fastlegeordningen og komme med forslag til tiltak. Det melder regjeringen i en pressemelding.

Fakta

Medlemmer av utvalget:

  • Kjetil Telle (leder). Fagdirektør for helse­tjene­steforskning ved Folkehelse­instituttet (FHI). Telle har doktorgrad i samfunns­økonomi fra Universitetet i Oslo.
  • Birgit Abelsen. Forsker ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Abelsen er cand. scient i statistikk og har en PhD i helsevitenskap.
  • Lilly Ann Elvestad. Generalsekretær i FFO
  • Nina Tangnæs Grønvold. Kommunedirektør i Fredrikstad og tidligere kommunaldirektør for helse og velferd samme sted. Grønvold er utdannet lege og har master i helseledelse.
  • Tor Iversen. Helseøkonom og professor ved UiO.
  • Kaveh Rashidi. ALIS-lege og jobber som fastlege i Oslo
  • Torstein Sakshaug. Spesialist i allmennmedisin, fastlege i Trondheim

Som en del av mandatet utvalget har fått, skal de se på endringer i utdanningsløpet og se på tiltak som kan gjøre jobben som fastlege attraktiv for medisinstudenter.

— Vi er glade for at regjeringen går inn for å redde fastlegeordningen med mål om å sikre en bærekraftig ordning både for pasienter og legene. Det blir spennende å se hva de nye tiltakene blir for å redde ordningen, men vi mener at det viktigste er å sikre en bærekraftig finansiering, sier Maja Elisabeth Mikkelsen, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf) til Khrono.

Dette skal de gjøre

Ekspertutvalget ledes av Kjetil Helle, fagdirektør for helsetjenesteforskning ved Folkehelseinstituttet. Hovedoppgaven utvalget har fått er å gjøre fastlegeordningen mer bærekraftig. En av utfordringene har vært rekruttering av nye fastleger, dermed er utdanningsløpet en del av områdene som utvalget skal se på. Slik lyder deler av mandatet om utdanning:

  • Vurdere tiltak for å gjøre det mer attraktivt for legestudenter å velge fastlegeyrket gjennom endringer i utdannings- og spesialiseringsløp
  • Utrede både permanente og tidsavgrensede endringer i kompetansekrav for leger i kommunale helse- og omsorgstjenester og endringer i utdanningsløp for spesialistutdanning i allmennmedisin som kan bedre rekrutteringen.

— Hva mener Nmf skal til for å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt?

— Vi er svært glade for at utvalget også skal se på hvordan de kan gjøre det mer attraktivt å bli fastlege, og å begynne allerede i grunnutdanningen. Vi tror det absolutt viktigste blir å følge opp forskriften om nasjonal retningslinje for medisinutdanningen og å øke antall praksisuker i primærhelsetjenesten. Dersom studentene får god veiledning i praksis vil dette også være av stor betydning for å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt, sier Mikkelsen.

Utvalget skal levere sin første rapport med foreløpige vurderinger og anbefalinger innen 1. desember 2022. Endelig rapport leveres 15. april 2023. Innspillene fra ekspertgruppen skal regjeringen bruke inn mot statsbudsjetter for 2024.

Lover grep i statsbudsjettet

Statsminister Jonas Gahr Støre sier i pressemelding fra regjeringen at man i statsbudsjettet i 2023 vil se grep.

— Vi jobber på høygir med løsninger for fastlegeordningen og tar krisen på største alvor. I vår felles helsetjeneste er fastlegeordningen grunnmuren. Allerede i statsbudsjettet for 2023 skal vi ta grep som skal bidra til at alle skal kunne ha en fastlege å gå til, og at yrket igjen blir attraktivt for fagfolkene våre. Samtidig er det behov for å vurdere nærmere hvordan ordningen kan gjøres bærekraftig fremover.

Nmf håper det da vil komme penger som øker basistilskuddet.

— Ved å øke basistilskuddet fastlegene mottar per pasient på listen, har legene mulighet til å redusere antall pasienter på listen og få mer tid til å se hver enkelt pasient. Men vi venter spent på ekspertutvalgets konklusjon for løsninger som vil løse utfordringene på sikt, sier Mikkelsen.

175.000 uten fastlege

Da Helsedirektoratet la frem årsrapporten for allmennlegetjenesten tidligere i år, konkluderte de med at rekrutteringen av fastleger går for sakte.

Til TV 2 utdypet helsedirektør Bjørn Guldvog dette med å fortelle at to tredjedeler av de unge legene og de i utdanning kunne tenke seg å bli fastlege, men få tror de vil komme til å jobbe med det.

— Gitt den situasjonen en har i dag er det bare tre prosent som sier at de tror det kommer til å skje, sa Guldvog til kanalen.

Norsk medisinstudentforening kunne bekrefte det samme til Khrono i mai.

— Vi har hatt en del kartlegginger internt blant medisinstudentene. Den siste i 2019 viste at majoriteten synes allmennmedisin er interessant, men at arbeidsvilkårene gjør at man velger bort jobben som fastlege, sa Mikkelsen da.

I dag melder regjeringen at over 175.000 innbyggere står uten fastlege i Norge. Dette er medvirkende til at det nå er satt sammen en ekspertgruppe.

— Regjeringen gir signaler om at de vil gjøre det enklere å etablere seg som fastlege i kommunale stillinger. Vi syns det er viktig at legene har valgfrihet til å selv velge om de ønsker å gå inn i en kommunal stilling som fast ansatt eller om de ønsker å opprette egen hjemmel som selvstendig næringsdrivende. Vi må både få nye leger inn i ordningen, men det er samtidig viktig å beholde de erfarne legene og de eksisterende fagmiljøene. Det vil være av stor betydning for å rekruttere til fastlegeyrket, sier Nmf-lederen.

Powered by Labrador CMS