— Det er også slik at professorer, dosenter og forsker 1 har vært en prioritert gruppe i de siste lønnsforhandlingene og de har kommet bedre ut enn andre grupper, inklusive ledere, sier HR-direktør ved HiOA, Geir Haugstveit, til fagforeningenes kritikk av høye lederlønninger. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Kritikk mot lederlønninger

De største lønnstilleggene ved Høgskolen i Oslo og Akershus gikk i år til direktører i sentraladministrasjonen. Samtlige fagforeninger kritiserer det de mener er høye lederlønninger ved høgskolen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samtlige fagforeninger på Høgskolen i Oslo og Akershus kritiserer høgskolen for svært høye lederlønninger. De fleste direktørene i sentraladministrasjonen har nå bikket millionen i årslønn.

11 fagforeningsrepresentanter ved Høgskolen i Oslo og Akershus har signert en protokolltilførsel etter årets lokale lønnsforhandlinger, der de kritiserer lederlønningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus:

«Ledernes lønnsmasse utgjør 8,5 prosent. Dette er en tydelig indikasjon på svært høye lederlønninger. Professorene, som burde vært lønnsledende i et kommende universitet, ligger lavt sammenlignet med disse. Samtidig har flere tilsatte over flere år ikke hatt lønnsutvikling. Høgskolens lønnspolitikk bør derfor revideres for å sikre en omforent forståelse av hva som er et rimelig lønnsnivå og en rimelig lønnsutvikling for høgskolens tilsatte», heter det i protokolltilførselene etter årets lønnsforhandlinger.

Sterke reaksjoner i etterkant

Flere sentrale direktører har fått lønnsopprykk i år i forhandlingene, blant annet HR-direktør Geir Haugstveit, studiedirektør Marianne Brattland, it-direktør Tommy Due-Løvaas og direktør for Arbeidsforskningsinstituttet, Arild Steen.

Nå tjener direktørene sentralt ved HiOA over en million i året alle sammen.

Anders Lyng

Vi ønsker at professorene skal være lønns-ledende.

Erik Dahlgren

Vi stiller spørsmål ved om utdanning fra BI nødvendig-vis er det rette. HiOA tilbyr jo selv en leder-utdanning ved Fakultet for samfunns-vitenskap, masterstudiet i styring og ledelse som er rettet mot nettopp ledere i offentlig sektor.

Anders Lyng

Ifølge forhandlingsprotokollen som er et offentlig dokument og lagt ut i papirversjon i resepsjonen i Pilestredet 46, ser årets oppgjør slik ut for noen av de sentrale direktørene:

  • HR-direktør Geir Haugstveit gikk fra ltr. 86-89 (kr. 1.008.100): pluss 72.500 kroner
  • It-direktør Tommy Due-Løvaas gikk fra ltr.86-89 (kr.1.008.100):pluss 72.500 kroner
  • Studiedirektør Marianne Brattland gikk fra ltr.89-91 (kr.1.052.800): pluss 44.700 kroner
  • Afi-direktør Arild Steen gikk fra ltr.88-90 (kr.1.030.300): pluss 44.600 kroner

Fakultetsdirektør og professorer lavere

Kristin Nordseth, direktør ved Fakultet for helsefag, har også fått tre lønnstrinn i opprykk på tilsammen 67.600 kroner, men hun ligger likevel i et lavere sjikt (lønnstrinn 83, 847.600 kroner), enn direktørene i fellesadministrasjonen.

Den professoren som ligger høyest av de som fikk lønnsopprykk i år er Lars Inge Terum ved Senter for profesjonsstudier. Han gikk opp to lønnstrinn fra 83-85 og endte på 897.300 kroner i året. Andre eksempler på professorlønninger er Hilde Hiim som gikk fra lønnstrinn 74-78, som tilsvarer 743.100 kroner i året, mens f.eks professor Tore Gulden ved Produktdesign rykket opp fra 76-79 som tilsvarer 766.600 kroner i året.

Se også: Statens satser per lønnstrinn i staten

Leder Kåre Hagen ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) gikk fra ltr.90-92 (kr.1.074.900): pluss 44.600 kroner, men dette skjer uten forhandlinger med fagforeningene. Når det gjelder ledere som rapporterer rett til rektor Curt Rice så har foreningene kun drøftingsrett og ikke forhandlingsrett. I praksis så bestemmer rektor deres lønninger.

De som rapporterer direkte til Curt Rice er blant andre digitaldirektør Asbjørn Seim, leder for SVA, Kåre Hagen, leder for Senter for profesjonsstudier Oddgeir Osland og fire dekaner.

Bekrefter diskusjon

Leder i Forskerforbundet på HiOA, Erik Dahlgren, bekrefter overfor Khrono at det har vært en god del diskusjon i etterkant av årets lønnsforhandlinger.

— Vi ønsker at professorene skal være lønnsledende, og vi stiller oss undrende til at det ikke er laget en lønnspolitikk for dette så lenge vi nå er midt i en universitetssatsing, sier Dahlgren.

Også leder for Norsk tjenestemannslag (NTL) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Anders Lyng, er enig i prinsippet om at professorene bør være lønnsledende.

— Lederlønninger var i og for seg ikke noe hovedfokus under forhandlingene, men har blitt det i etterkant. Vi ser at en ganske stor del av lønnsmassen går til ledelsen, og det blir større lønnssprik mellom direktørene og de øvrige ansatte, sier Anders Lyng.

Uorganiserte opprykk

— Nå tjener direktørene sentralt ved HiOA over en million i året alle sammen. Dette er også en trend man ser ellers i arbeidslivet, sier Lyng.

Han presiserer at NTL er opptatt av at alle, også direktører, skal ha en lønnsutvikling.

— Men det er viktig at en institusjonen som Høgskolen i Oslo og Akershus har en helhetlig lønnspolitikk, sier Anders Lyng (bildet).

Begge de tillitsvalgte bekrefter overfor Khrono at det har vært reaksjoner også på at uorganiserte ansatte har fått lønnsopprykk to år på rad. Men både Forskerforbundet og NTLs tillitsvalgte ser viktigheten av at arbeidsgiver ivaretar de som ikke er medlemmer i noen fagforening.

— Det er organisasjonsfrihet i dette landet, men det ligger så klart en spenning mellom organiserte og uorganiserte, sier Lyng.

I protokolltilførselen fra samtlige fagforeninger sier de det litt tydeligere:

«Norsk arbeidsliv er tjent med høy organisasjonsgrad blant ansatte. Organisasjonene finner det derfor urimelig at uorganiserte tilgodeses med høye opprykk og at enkelte får opprykk ved to lokale forhandlinger etter hverandre».

72.500 mer i direktørlønn

HR-direktør ved HiOA, Geir Haugstveit, ledet årets lønnsforhandlinger fra arbeidsgiverens side. Han var selvfølgelig ikke tilstede under forhandlingen om sin egen lønnsøkning.

Men han er en av dem som fikk størst lønnstillegg i antall kroner under årets oppgjør. Ifølge protokollen som inneholder en oversikt over alle medarbeider ved HiOA som har fått lønnsopprykk i år, er 72.500 kroner i lønnspålegg den høyeste enkeltsummen.

HR-direktør Haugstveit er en av dem som fikk 72.500 kroner da han gikk fra lønnstrinn 86 til lønnstrinn 89, fra en årslønn på 935.000 kroner til 1.008.100 kroner.

— Hva sier du om kritikken fra fagforeningene om lederlønninger?

— Ledere er også en del av forhandlingene og fikk samlet sett en mindre andel av lønnspotten enn det lønnsmassen skulle tilsi, og så kan det være uenighet om lønnsnivå for ledere mellom partene, det er vel det fagforeningene ville gi uttrykk for i sin protokolltilførsel, sier Haugstveit, og han fortsetter:

Professorer har vært prioritert

— Det er også slik at professorer, dosenter og forsker 1 har vært en prioritert gruppe i de siste lønnsforhandlingene og de har kommet bedre ut enn andre grupper, inklusive ledere, sier Haugstveit.

— Fagforeningene etterlyser en helhetlig lønnspolitikk ved høgskolen.

— Vi har en lønnspolitikk som er forhandlet med fagforeningene, og så har vi en diskusjon om behov for endringer. Nå har vi for eksempel blitt enige om å framhandle en særavtale for de tillitsvalgte, sier Haugstveit.

Han viser også til at for første gang i år er flere av lederne som rapporterer til rektor, dvs. direktører, senterledere og dekaner tatt ut av «potten» som ble avsatt til det lokale lønnsoppgjøret. Dette var et resultat av hovedtariffavtalen som er framforhandlet mellom de sentrale partene.

— De som rapporterer direkte til rektor drøftes derfor på en annen måte ved årets oppgjør, sier Haugstveit.

Hansen får 93.600 kroner mer

Fungerende direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Tore Hansen, er en av dem som rapporterer direkte til rektor Curt Rice. Hansen ligger an til å få et lønnsopprykk på 93.600 kroner, med et hopp fra nåværende lønnstrinn 86 (924.700 kroner) til lønnstrinn 91 (1.018.300 kroner).

Tidligere i vår sa Tore Hansen opp sin stilling som kommunikasjonssjef ved HiOA. Han hadde fått ny jobb som daglig leder i Norske kommunerevisorers forbund.

Les også: Info-toppene slutter på HiOA

Ifølge arbeidsavtalen sin, som Hansen har sendt over til Khrono, rykket han opp til lønnstrinn 86 i januar i år da han ble fungerende i stillingen. Men ifølge Hansen ligger det inne et krav fra han på lønnstrinn 91, som skal fremmes fra rektor og behandles i drøfting med organisasjonene.

Ifølge Hansen var det denne årslønnen han ville fått for daglig lederjobben hos kommunerevisorene, og det beløpet han krevde i lønn for å trekke tilbake oppsigelsen sin ved HiOA.

HiOA betaler master på BI

I tillegg til dette betaler også HiOA 80.000 kroner for at Tore Hansen (bildet) nå tar en mastergrad i strategisk ledelse ved Handelshøyskolen BI. Fra før er han cand.mag med blant annet journalistikk fra tidligere Universitetet i Nordland.

Tre av de interne direktørene som nå har fått, eller skal få, lønnsopprykk i år er også offisielle søkere på den ledige stillingen som direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved høgskolen.

Søkere til direktørjobb

Stillingen er en av to toppdirektører ved HiOA som skal ha plass i rektors ledergruppe. De tre interne søkerne er Tore Hansen, Geir Haugstveit og Marianne Brattland, i tillegg til 40 eksterne. Kravet til formell kompetanse til stillingen er minimum masterutdanning.

Les også: Stillingsbeskrivelse direktør for organisasjons og virksomhetsstyring

Det er ennå ikke kjent hvem som får stillingen som organisasjons- og virksomhetsdirektør. Tone Sandahl var opprinnelig ansatt, men hun døde før hun fikk tiltrådt.

Høgskolestyret skal ansette den nye direktøren på møtet førstkommende tirsdag, 20.desember, og innstillingen er ikke offentlig.

Les også: 43 vil bli toppdirektør på HiOA

Lyng reagerer på BI-master

Leder for høgskolens medlemmer i NTL på HiOA, Anders Lyng sier i en kommentar til Khrono når det gjelder Hansens betalte BI-master at de synes det er positivt at tilsatte kan få en kompetanseheving.

— Men vi stiller spørsmål ved om utdanning fra BI nødvendigvis er det rette. HiOA tilbyr jo selv en lederutdanning ved Fakultet for samfunnsvitenskap, masterstudiet i styring og ledelse som er rettet mot nettopp ledere i offentlig sektor, sier han og legger til:

— Med forbehold om at vi ikke kjenner bakgrunnen for at Hansen nå skal videreutdanne seg, så synes vi kanskje at man burde foretatt tilsettingen først, så ingen var i tvil om tilsettingsprosessen.

Rice i toppsjiktet

Khrono har tidligere skrevet om at lønna til rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, ligger i toppsjiktet blant de største statlige utdanningsinstitusjonene. Bare rektorene på Universitetet i Oslo og på NTNU i Trondheim tjener mer.

Les også: Lønnshopp for rektorat

Rektorlønna ved HiOA gjorde et hopp da Curt Rice ble ansatt, men lønna ligger et lite hakk bak Bovim og Ottersen på lønnstoppen.

(For ordens skyld kan vi opplyse at forfatteren av denne artikkelen har lønnstrinn 82 og har ikke fått opprykk i år. Hun er heller ikke medlem i noen av de omtalte fagforeningene. Red.mrk.).

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS