ukraina-krigen

Oppretter 1000 studieplasser til flyktninger fra Ukraina

Kunnskapsdepartementet tildeler midler til 1000 studieplasser avsatt til personer som har flyktet fra Ukraina. Fordelingen av dem er over hele landet.

Kunnskapsdepartementet tildeler midler til 1000 studieplasser ved 23 ulike institusjoner forbeholdt flyktninger fra Ukraina. Her fra et informasjonsmøte for ukrainere som ønsker studieplass ved Universitetet i Bergen.
Publisert Oppdatert

I et brev til Universitets- og høgskolerådet viser Kunnskapsdepartementet til at det har vært en prosess med fordeling av midler til den økte opptakskapasiteten knyttet til flyktningsituasjonen fra Ukraina.

Omfordeling

Basert på et notat fra HK-dir fordeler nå departementet finansiering av 1000 studieplasser til 23 ulike universitet, høgskoler og vitenskapelige høgskoler.

I brevet tar departementet høyde for at plassene kan bli omfordelte når det høstes flere erfaringer med ønske om bosetting og andre forhold.

«Det er fortsatt mange ukjente faktorer med tanke på flyktningenes geografiske bosetting, kompetanse og studietilbøyelighet, og dermed usikkert hvorvidt vi treffer godt ved første fordeling av plassene. Vi kommer til å be om en kort rapportering på status ved institusjonene senhøsten 2022, og bruke det som utgangspunkt for ev. omfordeling av plassene i 2023», skriver Kunnskapsdepartementet.

Listen

Midlene blir i følge departementet tildelt som fireårige plasser i kategori D, som gir institusjonene fleksibilitet til å tilpasse tilbudene og undervisningsopplegg.

Studieplasser til flyktninger fra Ukraina

InstitusjonAntall studieplasser
Universitet
Nord universitet40
NMBU30
NTNU140
OsloMet80
UiT – Norges arktiske universitet40
Universitetet i Agder40
Universitetet i Bergen125
Universitetet i Oslo100
Universitetet i Stavanger50
Universitetet i Sørøst-Norge70
Vitenskapelige høyskoler
Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo8
MF vitenskapelig høyskole6
Høgskolen i Molde30
Kunsthøyskolen i Oslo2
Norges handelshøyskole15
Norges musikkhøgskole4
VID vitenskapelig høyskole10
Høyskoler
Høgskolen i Innlandet50
Høgskolen i Volda10
Høgskolen i Østfold30
Høyskolen Kristiania50
Høgskolen på Vestlandet50
NLA Høgskolen20
Totalt1000

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Her er listen over studieplasser avsatt til flyktninger fra Ukraina.

Powered by Labrador CMS